Welcome to На Лов

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

hunt70

нови имитатори Tiger2000

Представям Ви някои от новите имитатори Tiger2000
Те имат (накратко) следните характеристики:
- захранване 12 волта
- степен на защитеност IP53,IP54
- брой на записите 8 , с възможност за промяна ,чрез смяна на чипови модули
- вграден таймер с възможности за настройка на времеви интервали за отложено пускане до 8ч
и за настройка на времеви интервали за продължителност на работа до 8 часа
- отделен времеви интервал даващ възможност за работа на имитатора в цикличен режим
напр. 50 сек. работи 2 мин. пауза ,подходящ за лов на хищник
- дистанционен модул - разстояние на действие (ефективно) 300м, при пряка видимост 500м


classifieds-16029-0-58278400-1362998417_thumb.jpg

classifieds-16029-0-75007000-1362998429_thumb.jpg

classifieds-16029-0-10693400-1362998442_thumb.jpg

classifieds-16029-0-66565700-1362998579_thumb.jpg

classifieds-16029-0-50697000-1362998590_thumb.jpg

classifieds-16029-0-46171900-1362998597_thumb.jpg

classifieds-16029-0-41036900-1362998619_thumb.jpg

Редактирано от hunt70

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

каква им е цената без зарядно и акумулатор

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

каква им е цената без зарядно и акумулатор

- имитатор с 8 вградени записа в говорителя без таймер - 100лв.

- имитатор с 6 вградени записа в говорителя с таймер /има цикличен режим/ - 130лв.

- имитатор с 8 вградени записа в говорителя с таймер /без цикличният режим/ - 160лв.

- имитатор с 16 записа, с дистанционен модул, с възможност за смяна на чиповите модули, с таймер /без цикличен режим/ - 200лв.

Възможни са различни модификаци според желанието на клиента ,като цената се определя по договаряне.

Засега цената на акумулатора ,зарядното и чантата са - 35лв. общо.

-

ДБД georgi_sh харесват това

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове