Welcome to На Лов

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
storex

Продавам бинокъл БПЦ 7х50 /made in USSR/

Продавам изключително запазен бинокъл БПЦ 7х50 /made in USSR/ #7507801 произведен 1975г.Уреда е в отлично техническо състояние.Качество гарантирано от ЗОМЗ /Загорски оптико механичен завод/.Това е един от най-подходящите бинокли за лов с голямата си изходна зеница и огромна светлосъбираемост отлична картина при наблюдения в здрач!Изключително широко поле на наблюдение,което дава възможност за наблюдение на широки зони от територията на целта.Брилянто съветско производство,изключително качество на оптичните стъкла /абсолютно съизмерими по качество на Zeiss Binoctem/.Бих искал да подчертая че моделите от 70-години притежават отлично предаване на цветовете,без какво и да "жълтеене",характерно за по новите модели!

Масивен здрав съветски бинокъл ,отличаващ се амплитуда на работа от +50 до -40 градуса.Прецизна фокусировка,плавно движение на всички механични елеменети,кристален образ перфектна оптика /без никакви запрашавания или отлагания по лещите или призмите/с отлично зеленикаво просветление на лещите и окулярите.Минимални следи от употреба!

Окомплектовка:Оригиналните си кожен калъф,кожен ремък,пълен комплект светофилтри,предпазни капачки за обективите иокулярите!

Техническа характеристика:

•Увеличение - 7x

•Поле на наблюдение - 7 °

•С диаметър на обектива - 50mm

•Диаметър на изходния лъч - 7.14 mm

•Резолюция - 6 "

•Тегло на бинокъл - 0,98 кг

•Външни размери - 210 х 200 х 85 mm

Цена 170 лв

GSM:0898878560

Изпращам е Еконт с опция "Тествай преди да платиш"

xdfk.jpg

kluk.jpg

grt3.jpg

fuw1.jpg

2wpl.jpg

1mxf.jpg

classifieds-48688-0-09008100-1373867836_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0