Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/17/2018 in all areas

  1. bat-kiffi

    270 Win или 7*64

    Диви свине с различни размери, кошути, вълк, чакали, лисици, котки, зайци и 1 фазан с откъсната глава. Едрите животни трябва да се стрелят в ухото или врата зо по-сигурно, когато проследяването е трудно. Кожите на хищниците по принцип не стават за обрабокка с изключение на вълка без значение дали куршума е тежък или лек, но това се наблюдава и при по-малки калибри.
    1 point


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.