Jump to content

fen

Ловец
 • Posts

  422
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by fen

 1. За оцветител може да се ползва също и кафе на зърна или за кафемашина 2-3гр на литър в тензух,ако няма от по-горе изброените оцветители.Може да се използва и утайката от свареното кафе.
 2. Г-н Генов, Щом искаш да дискутираме-ще дискутираме... Нямам нищо против,че се познавате лично с г-н Недков,както и,че според писането от Вас защитавате за издадената въпросна заповед. Искам да Ви направя забележка,която не е по темата,че не е колегиялно да коментирате администраторите на другите форуми.Така са решили-така са писали. Всеки сам си прави изводите. Не съм им адвокат за уточнение. Сега по темата-заповедта си е заповед. Това е реалноста. Прочетох я много внимателно. Мислиш ли,че по този начин ще се подобрят нещата свързани с борбата срещу браконерството и мислиш ли,че по този начин ще се получи по-точна отчетност за отстреляния хищник?. Въпросната заповед в този си вид не ограничава ли присъствието на желаещи колеги да участват за отрегулиране на хищниците в предприятието за ,което е написана? Не се сърди на колегите. Има тема и те просто я коментират. Поздрави.
 3. То сега в закона не е ограничено да се прехвърлиш в което сдружение си пожелаеш,но има едно НО... става ,ако заплатиш определената миза -минимума е 500лв и обещаното агне за банкета. По лесно става,ако преместването е от една дружинка в друга на същото сдружение. Тогава може да се раминеш само с едно агне и каса бира... Относно обезличаването на дружинките...ако имаш предвид,че ще им отнемат правата-ми те правата им са отнети още от създаването на сдруженията. Кот кажат,наредят от горе туй става...-митинг-хайде на митинг,това щесе плаща -плаща се,тоз неудобен-в канала...
 4. Туловка,16кал. производство 1957. много ръждясала...
 5. А аз предлагам вместо протести,митинги и стачки да се смени ръководството на известните нам съюзи защото през т.н. преход не си помръднаха пръста и задниците и нищо не направиха и не реагираха,когато се правеха промените и измененията в законите за лова и оръжията! Същите да бъдат осъдени за бездействие и да върнат паричните си възнаграждения от датата на назначаването им.
 6. А аз предлагам да се върне стария закон от 1948г без всякакви поправки изменения и допълнения!
 7. Много правилно постъпва колегата,като вдига шум и с право се вълнува. Аз също много се вълнувам,когато важни неща,като промени на закон не се прави прозрачно и задкулисно касаещи всички и особенно,когато всичко е свършен факт и заинтересованите нямат възможност да реагират на време.
 8. Такъв проект в официалния сайт на НРЛС$СРЛБ за промени на ЗЛОД за сега няма. Има само един проект за опазване на местообитанията на планинския кеклик в България 2007-2013г
 9. Може ли да посочиш заповедта за забраната за лов подписана или само цитираме вестникарски клюки? Такава забрана няма! Има павишено внимание за посочените области! Защото има голяма разлика от масово измиране- пандемия и единичен случай,който официално не е потвърден,че въпросната птица е умряла от щамп на птичи грип!Имали съмнение дрън дрън...
 10. Ако е по уважителни причини примерно е бил зад граница може местните феодали да му заверят членството с някоя лихва или глоба. За ловня билет в горското няма да има проблем. Всичко зависи от управителния съвет на дружинката,където членува какво ще е тяхното решение. За повече информация прегледа й и тази тема- http://www.nalov.com/forum/index.php?showtopic=40136
 11. Говорили сме много във форумите но нещата горе долу се свеждат до следното: Отпадане задължителното членство в дружинки и сдружения. Отпадане на бележките за индивидуален лов на прелетен дивеч. Отпадане бележките за индивидуален лов на хищници. Индивидуалen лов на прелетен дивеч и хищници свободен в определено време за всички ловци на територията на цялата страна. Въвеждане на лицензи за лов на местен дребен и едър дивеч. Здравей, Янев и дабре дошъл отново. По първия въпрос - на практика членството в друженията е доброзорно в момента.макар,че в закона пише,че е на доброволни начала. Последствията са ясни ако не си член-няма лов,няма заверка за носене и съхраняване на ловно оръжие. Тук искам да вметна,малка поправка отнасяща се за презаверката на ловното оръжие- Ако някой по някакви причини не може да ловува,било по болест или отсъствие от страната да може да след представянето на съответен документ да може да си поднови заверката без съответнте милиционерски санкции и да може да предостави оръжието си на посочено и оторизирано от него лице за съхраняване отговарящо по всички параграфи според закона. Също при смърт на титуляра да може оторизираното лице близък,родственик да съхранява оръжието до като то се продаде или някой наследник реши да стане ловец,тъй като оръжието е частна собственост и има стойност,а не да разполага като преватизация за уреждане на приятели и роднини на безценица или да гние без да се подържа и раждясва в касите на МВР или да се унищожава. Отпадането на индивидуалните бележки за прелетен лов ще доведе до по-малко приходи в хазната на дружествата. За отпадането на бележките за индивидуален лов на хищници може би има резон защото ще се предотварят порочните практики някои лица да бришат в ловните полета необезпоконавани и узаконени. При наличието на свръхпопулация на вреден дивеч,може да се запази груповия лов,също и да може всеки който има бележка за друг дивеч да може да отстрелва и хищник. За лицензите -то и сега има график за лов на местен и едър дивеч стига да го има наличен. Не виждам смисъла от лиценза след,като сега този лов според мен е регламентиран добре според този закон. За сроковете на лов за водоплаващ,да може да се поръсъждава за удължаване до края на февруари...
 12. Писал съм доста за мита на старите и безотказни пушки особено тия,които са обявени за продан. Сега има голям избор на ново ловно оръжие и вземи си такова,че да става хем за гората така и за полето. Това ти го казвам аз със над 20г ловен стаж. Старите чикантии ги забрави. Все едно е да вземеш булка втора употреба. Поздрави и успех в покупката.
 13. От статистиката,която си посочил си направи извода за ''демократичноста'' на тези демокрации... Гърция,като член на ЕС не ми е еталон и образец за демократична държава. Темата е за статистиката на законното огнестрелно оръжие у нас,а не за въздухарки,лъкове,арбалети,прашки и ножове.
 14. Оръжейният контрол е изцяло политически акт, целящ да ограничи правата и свободите на гражданите и обществото и да облагодетелства определени политически или социални кръгове. Акта на оръжеен контрол е изцяло политически и той не се основава на научни зависимости, целящи реалното ограничаване на престъпността.
 15. На това ли му казваш ограничено ловуване и това ли са истинските ловно стопански мероприятия?- http://www.nalov.com/forum/index.php?showtopic=49250
 16. Не капаните,а тъпите изменения в закона за лова за отдаване на концесии и арендоване на ловните площи!!! Да се отнемат от аренда и концесии ловните стопанства и да бъдат само под контрола на държавата. Ловните стопанства да имат задължение всяка година да правят разселване на дивеч защото се водат дивечовъдни стопанства.
 17. Тъй като се храни и с пчели в миналото, предвид закона за пчеларството от 1983 г., някои пчелари жестоко са разрушавали гнездата му (чрез засипване на входовете им, запушване и задушаване на цели птичи семейства по време на мътене на пиленцата (от края на май до 20 юни) като птиците са задушавани в гнездата им с напоени със сероводородни продукти парцали натъпкани във входа на тунелчето към жилището им, птичите семейства са живи погребвани като са запушвани изходите на гнездата им с топка трева и затъпкана пръст през периода на яйцеснасянето, когато възрастните нощуват в гнездата си, като запушването е правено вечер, след 20 часа когато птиците са са прибрали в дома си, а тревата се втиквала на дълбочина на не по-малко от 60 см и след това входовете са запълвани с пръст и утъпквани, също така са отстрелвани до 300 m вблизост от пчелините или са ловени (най-често с рибарски въдици и стръв от живи търтеи, като пред пчелина се поставят колове на които хоризонтално се обтяга тънка полиетиленова нишка на височина 2 m, на която се връзват отвесно голям брой къси нишки с прикрепени на върха малки кукички с живи търтеи). Днес птицата е защитен вид и такова бракониерство е сериозно нарушение, преследвано от закона и строго забранено и наказуемо деяние съгласно разпоредбите за защита на биоразнообразието. Понастоящем се практикува връзването на ленти от станиол и цветни материали на жици из и около пчелина които блестят, шумят и вееки се плашат и отблъскват птиците, но не ги увреждат, най-просто е да се прогонят като е бие празна тенекия, днес има и специални устройства с ултразвук. Видът е със статут на защитен по приложение № 2, чл.6 на Закона за Биологичното разнообразие (Видове, чиито местообитания подлежат на опазване). Видът е включен в приложение ІІІ на Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Видът е застрашен от изчезване в целия или в голяма част от неговия ареал. Това е вид, чието опазване и управление е обект на международното сътудничество и право. На птицата са наречени село "Пчелояд" Крумовградско, част от по-голямото село Рибино, община Кирково, област Кърджали и близкият до него "Рудник Пчелояд" под връх Стръмни рид недалеч от шосето Момчилград - Крумовград, за който е издадена концесия включваща и добив на злато. На тях е наречено и геоложкото понятие - магматичния "Пчелояден дайков комплекс" възникнал през олигоцена включващ риолитови тела, риолитови дайки и латитови дайки. В околността на селото са открити тракийски находки от античната епоха, това археологическото находище също носи името "Пчелояд". В България пчелоядите пребивават по 100-110 дни в годината и много рядко и то само в непосредствена близост до пчелините, пчелите достигат до 50 % от тяхната плячка. Пчелоядите се хрянат с много голям брой насекоми и затова са полезни птици от гледна точка на стопанските интереси на човека.
 18. Мерси.Ще се възползвам от съвета.Няма да следя.
 19. Понеже виждам,че си от служебните лица вземи и я заключи темата или я иизстрий,защото мисля,че е публикувана неадекватно.
 20. По какъв начин предупредителния изстрел може да рани крак?!? Като копирате разни нескопосани писания от интернет поне ги прочетете за да не се излагате!!!
 21. Всичко това което си написал е предполагам,че е от четенето на мнения от форумите без практическа стойност и не си на ясно с оразмеряването на шоковите по турския стандарт. Шокови маркировки Шокови стеснения (mm)Турски стандарт * Пълен 1 mm-1.25mm * * Подобрен полушок 0.75mm * * * Полушок 0,50 mm * * * * Подобрен цилиндър- 0,25 mm * * * * * Цилиндър-0,0 mm Единствено правилното мнение,е че собсвеника на цитираната пушка е да вземе и да си подбере след прострел съчмите и марките за съответия шок за да е доволен. Освен шоковете има и други фактори,които оказват влияние за точното попадение. Това съм го писал съм го много пъти.
 22. По принцип-не.Полушока го наричат още универсален шок защото може да се използва за всякакъв лов. Повечето от ловните двуцевки,които не са с мобилни шокове са полушок-шок.
 23. Шоковете,които използваш за твоят полуавтомат са цилиндър-5чертички,полушок-3чертички и пълен шок-1чертичка. Най-добра групираност на съчмите се постига с пълния шок-от нула до 8-0. За бренекетата е желателно да се използва цилиндър за за не се деформират и от там да правят отклонения от целта вследствие на деформацията.Цилиндъра е перфектен за пъдпъдъчи лов.
 24. Е и какво от това...нима ще спре унищожаването на горите???
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.