Jump to content
ФОРУМ
 • Наслука!
 • Ловен Сезон 2020

lisugera

Ловец
 • Content Count

  355
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Reputation Activity

 1. Like
  lisugera reacted to Гергана Георгиева in Биете ли си жените преди лов   
  лелееее, само ви чета щуротиите и се хиля
  чудя се ние ако се зачебръстим в къщи, дали до лов въобще ще стигнем хехехехехе
  айдеее Наслука на всички !!!!

 2. Like
  lisugera reacted to Borizanov in Биете ли си жените преди лов   
  Представяте ли си някой почел недочел тая тема и верно да припука жена му... малеееййй ... Седи си завалийката и едно време ей го и нашия идва и й изплющява един... после - "ама така пишеше във форума..."
 3. Like
  lisugera reacted to Рачо Виденов in ДЪЩЕРЯ НА ГОРАТА ...   
  (II-ра част)

  Силният пролетен порив за растеж постепенно затихна и в началото на юли, вече беше отстъпил място на познатото лятно спокойствие. На фона на изобилието от храна и безгрижното им съществуване, хората в района изглеждаха, като пощурели с непрестанното си и шумно присъствие. Неголемите ливади по долината изобилстваха от добитък, а гората гъмжеше от неуморни събирачи на дърва, плодове, билки и гъби ... по цял ден и до тъмно.
  Навън жегата беше неописуема, но в плътната сянка на лещака, тялото й не усещаше зноя и тя с блаженство отпускаше железните си мускули. Наситеният земен дъх на червеникавата кал, увеличаваше насладата и я караше да вдишва ненаситно влажното изкушение. Въздухът се процеждаше жадно през мокрите, разширени ноздри, а те го превръщаха в живителна, неземна прохлада.
  Силно замътената вода проникваше до най-гъстите места на четината и тушираше почти напълно парещата болка от досадните, хапещи насекоми. Неустоимото усещане я караше да помръдва леко, за да почувства по-силно хладните, галещи ласки на банята, а те неизменно извикваха по тялото й сладостни, пробягващи тръпки.
  Изправи се и изтърси набитата си снага. Протегна шия към близкия храст и чувствителният завършек на дългата глава, откъсна със завидна прецизност няколко от ароматните, черни плодове. Сладко – киселият сок на къпините я накара да потръпне, примлясквайки с удоволствие и тя се изтърси още веднъж.
  Както винаги не бързаха за никъде, но празният стомах услужливо й напомняше, че вече е време да тръгват. Привика тихо малките около себе си и след като се убеди, че всички са налице, уверено ги поведе по пътеката.
  ***
  Съвсем малко преди да се търколи зад хълма, слънцето все още продължаваше да изпепелява всичко, а опалената до бяло трева по двора, отпуснатите листа на градината, размиващият се в маранята покрив и варосаните, кирпичени зидове ... едва удържаха безмилостните му лъчи.
  Едрото, бяло куче лежеше проснато под рехавата сянка на възлеста дюля и само гонещите мухите уши подсказваха, че измъчената му душа, все още е някъде в него. Дочуло шума от тътрещите се по земята галоши, то надигна леко глава, но дори хвърлените няколко едри кокала, не успяха да го извадят от летаргията. Дребното, жилаво тяло на стопанина му закуцука обратно по пътеката и достигайки малкия, тъмен отвор в основата на къщата, бавно влезе в зимника. Хладината на затвореното пространство мигом го обгърна и спускайки резето на паянтовата врата, то заслиза надолу по грубо издяланите, каменни стъпала.
  Приседна до голямо дървено корито и с немалко усърдие внимателно разбърка, плуващите в кървавата вода тъмни парчета месо. После се присегна към дебелия дръвник и хващайки за рогата една изцъклена животинска глава, я постави на малката паралия пред себе си. Тънката режеща пластина засъска в твърдата кост, под натиска на възлестите ръце и скоро след това двата почти черни, разклонени израстъка, изтропаха един по един на дървения плот.
  Въпреки неописуемата жега, с помощта на абсолютното безветрие, схлупеният навес и огромният орех над него успяваха, да държат уютния си хлад през целия ден. Изпитата, прегърбена снага влезе под плътната сянка и протягайки с усилие ръка, придърпа навития на руло чувал, поставен на една от хоризонталните греди. Ръцете нервно разгънаха грубата, конопена тъкан и от нея последователно се подадоха ... ожулено парче брезово дърво и излъскано от употреба желязо.
  Емайлираният съд бърбореше монотонно върху газовия котлон под навеса, а малката скулеста глава с глуповато изплезен език, помръдваше ритмично, побутвана от горещите водни струи. Дребната, съсухрена фигура се надвеси над тенджерата и когато се убеди, че съдържанието й ври, с бавна клатушкаща се походка се отправи към портата. Секунди след това тя вече завиваше зад невисокия каменен зид на оградата и само показващият се над старите цигли връх на овехтялата сламена шапка, издаваше посоката на движението й ...
  ***
  Настъпващата вечер видимо намали яркостта на цветовете, но на фона на омекналата картина, пшениченото стърнище все още изглеждаше, като позлатено. Вече няколко пъти беше водила отрочетата си на него и богатото угощение, от пълните със зърно мишини, я теглеше непреодолимо натам.
  Този път стигнаха малко по-рано и трябваше, да бъде внимателна. Сенките на дърветата се проточиха силно и малко след това изчезнаха, но все още беше светло и рискът да ги забележат, беше реален. Докато стоеше, две от малките си позволиха да посегнат към напластената от годините шума, но с кратко гърлено сгълчаване, тя мигновено прекрати непозволеното действие.
  Без да бърза, с бавни премерени крачки измина следващите няколко метра и отново спря, ослушвайки се напрегнато. От горния край на нивата се чу лаещия зов на младия сръндак от сечището. Веднага след това, тя дочу и шума от плавните му скокове по ивиците слама и острите стръкове на стърнището. Както винаги, безразсъдното животно бе излязло прекалено рано и тя не можеше да разбере това необмислено бързане.
  Вятърът караше напреко на дългата нива и за да е спокойна, трябваше да минат под него по цялото й протежение. Вървяха в гъстото по края с чести спирания и вече бяха стигнали най-ниското място в средата на стърнището. Салкъмовата горичка на започващото оттук деренце, се вдаваше в нивата с широка дъга, а между последните дървета се мержелееха стените на двете отдавна изоставени къщи. Покривите им бяха паднали, а дебелите каменни зидове стърчаха тъжно над обилната дива растителност, явно стимулирана от ниското, влажно място.
  Силният аромат на зърното се носеше изкусително към тях, но още беше твърде рано. Едва под прикритието на мрака щяха да му се насладят истински, а сега можеха да хапнат къпини и коприва около къщите или да обърнат някои от нападалите камъни, за да потърсят под тях сочни, месести изкушения.
  Тя изгрухтя на два пъти с най-тихия си глас и събирайки шарената челяд в краката си, я поведе. Малките я последваха с охота, а още с навлизането между високите стръкове коприва, изобилието от охлюви ги накара да пощуреят. От всякъде се чуваше пращене на черупки, а този ясен шум, примесен със сладостното сумтене и мляскане на потомците й, изпълваше майчиното сърце със задоволство.
  Заслуша се. Прехраната не бешетолкова важна ... безопасността трябваше, да е стопроцентова. Беше млада, но съзнаваше прекрасно, че едното никога не бива да изпреварва другото и за разлика от малките, прекарваше повечето време застинала, с педантично заострен слух.
  От доста време стоеше в края на младите салкъми, а натрапчивото безпокойство не искаше да я напусне. В сухото време миризмата на човек не беше толкова силна, но опитът я задържаше да направи решителната крачка. Въпреки, че беше достатъчно тъмно, нивата светлееше заплашително и за да ги изведе на открито, трябваше да бъде абсолютно сигурна. Стоеше упорито в сянката на дърветата, а малките вече нервничеха около нея и решена да сложи ред, тя отново изгрухтя кратко и напрегнато.
  ***
  Изгаряше от страст и вече почти не дишаше. Мисълта за огромната купчина месо, само на няколко метра под чакалото, го беше обсебила напълно и ръководеше съзнанието му, както и всеки мускул от сухото, набръчкано тяло.
  Дали щеше да издържи на напрежението ...?! Проклетата свиня стоеше повече от двайсет минути замръзнала и не извеждаше малките в светлата полоса на стърнището. Това го изнервяше и го караше, да стиска безсилен зъби.
  Отдолу се чу поредното кратко „Кърррън ...!?“, което накара сърцето да увеличи стремително ритъм и запали окончателно, отдавна събудения, жаден инстинкт за убиване. Изпепеляващата страст поведе ръцете му и те бавно, с прецизността на хищник, насочиха оръжието към плътната сянка в основата на старата черница.
  Не можеше, да я чака повече ... Трябваше му само още един лек, незначителен шум, за да усети по-добре мястото на жертвата ... и изстрелът, щеше да я направи негова ...
  ***
  Разумът й диктуваше, да не рискува. Тази нощ, можеше да ги отведе надолу към долината, а там сигурно щяха да намерят плодове, корени или други изкушения, около градините и в мочурливите места край реката.
  Решена да се откаже, тя даде сигнал на малките да я следват и понечи да направи крачка назад ... когато цялата мощ на небето, се стовари върху нея ...!?
  Трясъкът от гръмотевицата беше оглушителен. В първия момент, дори не изпита болка, а само усети, как блесналата над нея светкавица отнесе част от рамото и единия й крак. Тя нададе яростен вик с цялата сила на огромните си гърди и изгубвайки равновесие падна върху шумата. Остана така няколко мига, а през това време, уплашени от тревогата на майка си, малките вече летяха панически по ската. Пришпорена от обзелото я безпокойство и ужасена от мириса на кръвта и нарастващата, като лавина болка, тя стана с усилие и ангажирайки огромната енергия на волята си ... ги последва.
  ***
  Лежеше на дясната си страна и усещаше, как локвата кръв под нея се увеличава. Съзнанието й беше ясно, но с всяка изминала минута силите я напускаха. Жестоката болка, която допреди малко замъгляваше разума, постепенно намали остротата си и накрая изчезна напълно.
  Последният дъх беше на път, да напусне гърдите й, когато в разсейките на светлината от приближаващия фенер, тя видя очертанията на човешка фигура. Всички мисли вече си бяха тръгнали от нея, освен натрапчивата тревога за малките. И секунди преди погледът й да застине завинаги, преглъщайки сетната останала качица живот ... тя прошепна на Гората ...
  „Синовете ми, майко, са обречени да бъдат горди, силни, непреклонни и яростни ... и те едва ли ще помнят ...!? Но дъщерите, дъщерите ми, скъпа, трябва ... и дано го направят ...!? Пази ги, мила моя ...!?“.

  02.2013 г..
  Воден Чаиров

  Този път всичко е ОК ...
 4. Like
  lisugera reacted to a4o92 in На варда за хищници   
  Колега не ни отнемай удоволствието от еуфорията, нека да се наиграем до насита .А относно алтернативата ако имаш в предвид свирки с цена около 60лв. не съм много убеден ,че успехите с тях ще са повече.И двете неща използвани по правилният начин дават еднакъв резултат,всичко друго е реклама.Нека колегите който са на кръстопът пред избор на каква примамка да се спрът не си създават лъжливата илюзия ,че като вземът нещо скъпо и започнат да духат хишникът ще тръгне към тях като хипнотизиран.Във всички случай както и ти сам казваш кефът от нещо произлязло от теб е в пъти по-голям,в сравнение със електрониката или фабрично закупена свирка,казвамго като човек преминал и през трите неща.Наслука .
 5. Like
  lisugera got a reaction from ISI74 in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 6. Like
  lisugera reacted to eger in НА КОЛКО МЕСЕЦА ПРОГОНИ КУЧЕТО ВИ ?   
  Mоят Истьрец на 3 месеца, само пролайваше на следа! Пьрвото проследяване и вдигане на заека беше на 4месеца.Няколко дни, преди да навьрши 6 месеца, жена ми отстреля от него пьрвият му заек.на 8месеца гонеше по час и половина.А сега ,9 месечен, си "хваща "2-та часа!
  Но от всичко това, което се изписа до тук, не можах да разбера - какво значение има, кое на колко е прогонило? Ами, Финските гончета на 5 месеца ги водят вече на лов! Така, че не сме вьрха на елхата, де! Но това, че някое куче прогонва по - рано от друго, не е гаранция за нищо! Та и кучетата са като хората:" Най-големият глупак , на времето в нашия клас, който на 16 години още сричаше, сега станал Народен представител!!
 7. Like
  lisugera reacted to Variant in Презареждане на патрони за карабина кал.30-06 springfield.Барут,куршуми,гилзи-как,от къде колко и тн.?!?   
  Ееее, мнооого грозно и грубо второ изречение. Виждам, че си от Варна - дай на ЛС координати и ще ти
  направя подарък. Със 100-те лева купи нещо на децата си. Жив и здрав.
 8. Like
  lisugera reacted to Иван Василев in Ловни ножове изработени от Иван Василев   
  Стомана 1,2379, закалена на 60- 61Hrc с дебелина 4.5мм. Дължината на острието е 130мм.Дръжката е от бреза и бронз. Канията е растително дъбена кожа без вложка.
 9. Like
  lisugera reacted to Иван Василев in Ловни ножове изработени от Иван Василев   
  Rwl34, елша и орехов корен. 10. Like
  lisugera reacted to Иван Василев in Ловни ножове изработени от Иван Василев   
  RWL34 и тонирана елша. Дебелина на острието 5мм, дължина 130мм.

 11. Like
  lisugera reacted to a4o92 in На варда за хищници   
  Вече след тази вечер мога да кажа със сигорност че действа.Реших и днес да пробвам тенекето,18ч бях на позиция на една урва където през декември на сняг бях констатирал движение на хищник.Започнах да свиря и да оглеждам района през оптиката,за жалост нищо не помръдваше или да даде някакъв признак на живот,и така повече от полвин час.Започнах да се замислям дали да сменям мястото или да ходя на друга позиция.Реших да сменя позицията,на идване в съседство в една нива бях видял следи и пресни фекали от лисица,реших да пробвам там.Новата позиция бе на неповече от 300м от сегашното ми положение.Отидох имаше две ниви едната с поникнало жито а другата разорана като между тях вървеше 3м широка ивица от необработваема земя с изсъхнала трева и храсти.Реших да застана точно в тази ивица така имах поглед и над двете ниви.Надух отново тенекето и оглеждах двете ниви.Все още беше светло и имаше чудесна видимост,бяха минали 20мин. от моята симфония и изведнъж на 20-30м от мен сухите храсти изтрещяха,и пред мен изфръкна една лисица точно като на клиповете,карабината беше подпряна на триногата,с едната ръка я хванах веднага с другата освободих предпазителя с третата прикладвах с другата .......абе откаде извадих толкова ръце незнам ама то в суматохата човек не знае какво прави :lol2: .Тъкмо да я вкарам в оптиката и тя направи две крачки и пак спря втори опит и кръста застана на нея,а на мен ушите ми изпушиха от адреналин.Натиснах спусъкът и бам и видях как куршумът вдигна земя зад нея,а тя две чупки в ляво дясно и изчезна.И всичко утихна, а аз с въпрос кво стана .Седнах и пак засвирих а в главата ми се върти филмът преди малко,едни мисли аз ли збърках нещо?Постоях още малко но неме свърташе вече беше почнало да се здрачава,вдигнах се запалих фенера и тръгнах в посоката в която избяга кумицата.След 5-10мин. търсене един модел за снимки пред мен.

  Лисицата бе изминала повече от 50м от мястото където срешна куршумът.
  Така че ламаринката поне при мен работи перфектно.
 12. Like
  lisugera reacted to a4o92 in На варда за хищници   
  Следкато два дена режа и пробивам ламаринки,след като побърках всички кучета на улицата днес реших ,че е време да излезна на реални условия.Взех три ламаринки с различен звук и се отправих към полето,първо се спрях до една стара но все още работеща дупка и засвирих с желязото.
  Стоях близо полвин час но никакво движение,започнах да се отчайвам часът беше към 18.30 мислех че нещо съм збъркал в звукът и ще се проваля.Реших докато още не се е стъмнило да сменя мястото и се преместих в един друг дол кадето по информация на приятели бяха виждали движение на лисица.След 15 минути вече бях на позиция.От едната страна имаше рехава гора от другата стари лозя,долу в ниското долът беше изоран и имаше видимост ако реши да пресече някое животно.Така с нови надежди надух тенекето,2-3 минути палза и после няколко писъка и така още полвин час със взиране в орането с надежда да видя нещо но не .Стана към седем и нещо и реших да си обирам крушите но първо светнах с фенера въпреки ,че още небеше паднал пълен мрак.И със светването директно срещо мен на около 150-160м светнаха лампичките,загасих фенера и започнах да свиря одата на радоста ако не друго то поне бях заинтригувал някой.След десетина минути направих контролно просветляване но напразни надежди на мястото и по целия склон нищо.Тръгнах през оранта и след десетина метра се обърнах да осветя и склонът на който бях до предималко,и хоп в далечината светнаха пак лампичките,явно животното бе пресякло нивата.Исе почна пак свирене проверка и така няколко пъти,и всеки път едно и също,хищникът не помръдваше от мястото си,почнах да се съмнявам дали някоя теникия не ми върти номера,но пък светлините се губеха от време на вревме.Незнам колко време си играхме така но на мен ми омръзна и реших да стрелям,в тъмното трудно можех да преценя дистанцията беше сигорно само ,че e повече от 150м,погледнах какъв е пада на 200м-8см сложих карабината на триногата и се прицелих малко над светулките който продължаваха да светят.Стрелях цялата долина изкантя като камбана,хванах едно дърво за ориентир взех триногата и тръгнах да видя какво съм сътворил.След 200 крачки претърсване само суха трева и тръни реших , че съм пропуснал свирнах още веднъж и когато осветих далечният склон на пет метра от мен .....
  Равносметката сефтосах ламаринката и попадение в шията на 205крачки,дай боже всекиму.Наслука .
 13. Like
  lisugera got a reaction from Peter1985bg in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 14. Like
  lisugera got a reaction from Herzblock in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 15. Like
  lisugera got a reaction from lavka86 in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 16. Like
  lisugera got a reaction from ARDA in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 17. Like
  lisugera got a reaction from krasi_75-berta in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 18. Like
  lisugera reacted to bat-kiffi in На варда за хищници   
  Още от миналата седмица ми се въртеше една муха в главата за трета поредна година да се разходя около гората с елените и да потърся някой рог. Веднага измислих една комбинация 3 в 1 – да потърся рога, да разходя Султан и привечер да направя една варда. Заех се с подготовката – смених свещите на Полото и то почна да пали от четвърт оборот, а в петък вечерта си направих поредната от онези V-образните ламаринки за примамване на лисици. Този път я изработих от по-дебела алуминиева ламарина, пробих първо малки отвори и ги разширявах, докато получа желания звук. За параметрите и по нататък.
  Вчера рано сутринта отпраших към ловната резиденция, хвърлих багажа, преоблякох се, взех Султан и паркирах възможно най-близо до мястото за търсене на рога – житен блок с ширина 300 м и дължина 2 км в близост до голямата гора. Още с излизането на нивата на около километър през две възвишения на третото видях 6-7 кошути.

  Тръгнах да ги доближавам. Песимиста и оптимиста в кратуната ми заспориха. Песимиста казва – това са кошути, елени няма, няма да намериш рога. Оптимиста му вика – щом има кошути ще има и елени, житото не е торено, няма следи от търсачи, които да са ме изпреварили, само да има рог ще го намеря. Така газих блока 5 часа, сканирайки го с бинокъла. Ей песимиста позна не намерих рога, само Султан откри 10-на яребици в средата на житото.
  След следобедния сън насочих волана към мястото на вардата, избрано така, че да може да се стигне с кола. Разпънах сергията, постлах си килимчето и се пльоснах по тумбак. Пуснах Джина от шишето. В близост нямаше чакита зайцеяди и зачаках /те нашите лисици не идват на Джина/. Докато чаках реших да пдосвирвам от време на време с ламаринката. Тия двамата в главата ми пак почнаха да ме забавляват. Оптимиста вика на Песимиста – за рогата позна, не намерихме, но сега е момента и на мен да ми провърви и да излезе някой хищник, защото нали знаете лафа: „Когато не ти върви на карти ще ти провърви в любовта, ако и в любовта не ти провърви ще ти потръгне в учението.” Песимиста отвръща – то лафа си е лаф, ама практиката показва, че щом не ти върви – в нищо не ти върви. Така си ги слушам загледан в страни по житния блок, който съм завардил,

  Когато изневиделица в полезрението ми на 50-тина м от мен за радост на Оптимиста виждам един лис да пресича нивата. Грабвам ежко, отключвам го и Лиско ме чу. Тръгна да се връща обратно, няма време да отворя двуногата, почвам да свиркам, а тия двамата подновиха спора, като едни политици. Песимиста вика- ИЗБЯГА, а Оптимиста – ще спре. На третото подсвирване на Лисан му се стори, че 82-та метра са безопасно разстояние и спря. Нямаше време внимателен спуск, сложих кръста по средата на тялото, дръпнах спусъка и вече виждах, как Лисо хуква невредим към гората, но тупването на куршума и сриването му в житото ме зарадваха.

  Въпреки успешния лов остана съмнението дали лисицата дойде на звука от ламаринката или просто си пресичаше. Ще ми се да си мисля, че все пак тая тенекия работи.

  Габаритите и са ширина 30 мм, дължина 70 мм и дебелина 1 мм, като е сгъната така, че долната част е по дълга с около 10 мм от горната. Долният отвор е 5 мм, а горният 4 мм. При сгъването центровете на отворите се разминаха, вижда се но снимката, но пък свири пущината. Не е нужно да си опираш езика или да я държиш с два пръста отстрани. Най-много се влияе от ъгъла на сгъване. За сега става задължителен атрибут за варда.
  Наслука!
 19. Like
  lisugera got a reaction from bat-kiffi in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 20. Like
  lisugera got a reaction from georgiev79 in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 21. Like
  lisugera got a reaction from todor_gps in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 22. Like
  lisugera got a reaction from ivo pavlov in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

 23. Like
  lisugera reacted to batsaak in На варда за хищници   
  Прав си , че чакала е много пластичен вид, но не си мисли ,че ловуващите на индивидуален лов са много.
  Помолих колегите от ИАГ и те ми дадоха следните цифри:
  запас отстрел
  вълк 2011-2 074 253
  2012-2 140 243
  чакал 2011- 39 356 17 280
  2012- 41 365 21 110
  лисица 2011- 43 912 16 561
  2012- 42 872 17 432
  как ти се струват тези цифри!Та ние не се справяве с припладите , а ки мислим ,че можем да намалим основното стадо
  Днес ръководителя на нашето сружение-" Лебед" ми каза ,че само за периода 10.01-10.02 при групов лов за хищници в сдружението дса отстреляни 94 чакала и 52 лисици. Като минат и тази събота и неделя ще видим за какво ствава въпрос през двата месеца.Ще видим и какво има отстреляно при инд. лов.
 24. Like
  lisugera reacted to Kokolaicho in На варда за хищници   
  Записах още 2 лисици в списъка,но по късно ще ги кача
 25. Like
  lisugera got a reaction from Bat Geca Loveca in На варда за хищници   
  Не бях ходил скоро на варда и тази вечер към 17,30 се качих на чакалото,след около 30 минути излезе от гората първия лисугер и спокойно ходеше из нивата, спря за момент на около 80-90 метра да маркира територията и там си остана .
  след около още 30 мин. тъкмо се канех да слизам да си ходя защото стана сумрак и забелязах движение на около 50 метра , вдигнах оптиката и видях втория лисугер а се приближава към мен, последва изстрел и той не помръдна

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.