Jump to content

Росен Генов

Горски
 • Posts

  5,038
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  90

Росен Генов last won the day on July 22 2018

Росен Генов had the most liked content!

1 Follower

About Росен Генов

Допълнителна информация

 • Име
  Росен
 • Оръжие
  Късо, дълго и нарезно
 • Куче
  Английски пойнтери
 • МПС
  4X4
 • Град
  Плевен
 • ЛРД
  НЛРС-СЛРБ
 • Skype
  www.viphunting.bg

Recent Profile Visitors

15,873 profile views

Росен Генов's Achievements

 1. Ловуването не е задължително и никой не може да ви накакра на сила да ловувате ! Това трябва да е ясно на всеки средно интелигентен ловец. Никой няма да ви накаже по никакъв начин, ако не ловувате ! Същото беще обяснено и на срещите, които проведохме с ИАГ и БАБХ. Спред мен голямо драматизиране и преекспониране на темата с тази болест се получи. Всяка ЛД си има управителен съвет и общо събрание и решава сама за себе си как ще действа. Давам пример с моята дружина, ние сме решили, че ще излезем на лов в района, но няма да пускаме кучета и гоначи. Това ще го направим, за да се опитаме да попречим на другите дружини, които граничат с нас, да минат кучетата им през нашите гори. Взели сме си разрешителни за индивидуално ловуване на дива свиня и така ще отчетем някоя проба от района за изследване и мониторинг. Не виждам нищо драматично в това, което е направила държавата, все пак нещо трябва да се направи в тази ситуация ! Как ще се направи, зависи от самите нас !
 2. До Г-н Румен Радев Президент на Република България До Г-н Бойкo Борисов Министър-председател на Република България П О З И Ц И Я Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча гласуван на първо и второ четене в пленарна зала на 11.07.2018 г. Уважаеми г-н Президент, Уважаеми г-н Министър-председател, На 11.07.2018 г. беше гласуван и приет на първо и на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, с който се регламентира откриването на сезона за групов лов на дива свиня през 2018 година да бъде още от месец юли, като за ловни дни са определени сряда, събота и неделя и дните обявени за официални празници. От години групов лов на дива свиня в България се провежда от 1 октомври до втората неделя на месец януари, като ловни дни са събота, неделя и дните обявени за официални празници. Мотивът на народните представители внесли този законопроект е нуждата от своевременно редуциране на популацията на дивата свиня на територията на цялата страната, с цел превенция на проникването и разпространението на Африканската чума по свинете. Според тях чрез драстичното увеличение на ловните излети с над 100 000 ще се достигне желаното редуциране на популацията на вида по възможно най-бързия начин. Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България представлява над 117 хил. ловци обединени в 139 ловни сдружения. Именно ловците играят ключова роля при превенция и опазването на здравето на дивите животни обект на лов, като оказват съдействие на отговорните институции в тази насока. В тази връзка изразявам пред Вас позицията на УС на НЛРС-СЛРБ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазването на дивеча Считаме, че е изключително належащо предприемането на мерки за редуциране на популацията на дива свиня, с оглед на близостта на заболяването до границите на нашата държава. Смятаме обаче, че текстовете, които бяха приети са недостатъчно добре прецизирани и създават реални предпоставки за влошаване качеството на популациите на другите видове дивеч обитаващи ловностопанските райони и крият реален риск за живота и здравето, не само на ловците участващи в ловните излети, но също така и на всички хора, които по една или друга причина са в ловностопанските райони. Липсата на обществено обсъждане и изслушване мнението на специалистите е основната причина за това. Предложената промяна не позволява диференциран подход към отделните ловностопански райони на база плътността на дивата свиня в тях. В различните ловностопански райони у нас, плътността на дивата свиня е различна, като варира в много широки граници. По начина, по който беше въведена промяната се дава възможност да се ловува групово от месец юли и в ловностопанските райони, в които не е необходимо редуциране на запасите. Групово ловуване с кучета гончета през летните и есенните месеци в горския фонд би се отразило пагубно върху прираста на другите видове едър дивеч. През летните месеци неукрепналите приплоди (родени през май и юни) на тези видове са изключително уязвими и неминуемо ще станат жертва на ловните кучета. От друга страна безпокойството на сърната и благородния елен по време на брачния период (за сърната юли-август, за благородния елен - септември) ще доведе до компрометиране на тяхното успешно размножаване в много ловностопански райони на страната. Провеждането на групов лов на дива свиня през летните и есенните месеци крие голям риск за живота и здравето, както на участниците в ловните излети така и на други лица пребиваващи по една или друга причина в горския фонд – горски работници, туристи, гъбари, билкари и др. Съчетанието на засилено човешко присъствие в гората със силно ограничената видимост в тази част на годината създава сериозни предпоставки за възникване на инциденти по време на лов. Статистиката показва, че по-голямата част от злополуките по време на ловуване се случват от началото на октомври до средата на ноември, когато шумата все още не е опадала до край от дървесно-храстовата растителност и видимостта и чуваемостта в гората са затруднени. Все още няма решение на проблема касаещ свободното пасищно отглеждане на източно-балканска полудива свиня в Източна България, което на практика обезсмисля усилията за намаляване на популацията на дивата свиня в тези райони. Смятаме, че така приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазването на дивеча е недостатъчно обоснован, без да бъдат добре претеглени ползите и вредите, които биха последвали от неговото прилагане. Считаме че е необходимо да бъде предприет диференциран подход за намаляване на популацията на дива свиня там където е необходимо, чрез методи недопускащи влошаване състоянието на популациите на останалите видове дивеч. Отново декларираме нашата обществена ангажираност за справяне с проблема, но очакваме подкрепа и съдействие от отговорните държавни институции и не приемаме опити за прехвърляне на цялата отговорност за превенцията и овладяването на последствията от навлизане на Африканската чума по свинете в България на неправителствени организации, каквито са ловните сдружен ия. В тази връзка предлагаме преразглеждане на вече приетите текстове и прецизиране на мерките по региони на базата на изготвен анализ за състоянието на популацията на дива свиня от Изпълнителна агенция по горите, който да бъде публично оповестен. Апелираме за промяна в чл. 85а, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чрез която да отпадне изискването за присъствието на длъжностно лице от Държавното горско или ловно стопанство, с което ще бъдат създадени необходимите предпоставки за извеждане на интензивен отстрел на дива свиня чрез индивидуално ловуване. Необходимо е близко сътрудничество на Министерство на земеделието, храните и горите със Съюзът на ловците и риболовците в България с цел набелязване на конкретните мерки и синхронизиране на действията по превенция на заболяването, защото на този етап такова липсва. Инж. Васил Василев Председател на УС на НЛРС - СЛРБ
 3. Тук сме си, ама както казва м.Асен, от много приказки ""файда" няма. Всеки може да сподели мнението си където и както сметне за добре, но това отново не променя нищо. Е, може някой да стане за смях и да се изложи, но това е в реда на нещата... положението към момента е неясно и за тези, на които би трябвало да им е ясно ! Затова и няма какво конкретно да се коментира към момента. Винаги едни ще се радват на това по-ранно откриване на лова на гонки, други ще са против. Така е било винаги и така ще бъде и за в бъдеще. Изразени са публични позиции по този въпрос от известни деятели на ловното дело в страната. В общи линии, тези становища са правилни и нормални, но за съжаление ситуацията с тази болест може да се влоши доста бързо и всичко да стане ненормално и нелогично. Съгласен съм, че груповият лов на гонка, не е най-правилният начин за справяне с тази ситуация, но ловците обикновено не ги питат когато се вземат такива решения. Никой не може да задължи никого да отиде на лов, така че, който реши да не ходи и да не участва в нещо, което не одобрява, никой няма да му се разсърди или упрекне. След като се е преценило на най-високо ниво в държавата, че ловците трябва да помогнат в овладяване на тази ситуация, ще има и такива, които ще организират ловни излети. Не трябва да им се сърдим и на тях, защото те смятат, че така помагат за справяне с проблема. На мен лично ми хареса становището, което изрази председателя на НЛРС-СЛРБ Васил Василев и смятам, че тя е правилна и адекватна за решаване на ситуацията в момента. Публикувам я в отделен коментар.
 4. Нищо няма да се промени, както е било до сега, така ще бъде и за напред. Таксата се променя за разрешителните, но режима си остава същия. Някъде ще дават такива, на друго място ще намерят мотиви да не дават. Нмаляването на цените в ловните стопанства касае минимиалните цени в държавните ловни стопанства и то, ако техните ръководители не решат друго. Затова и активността е малка, защото няма нищо ново в тази връзка. Ще очаквам с нетърпение, да видя как някой ще се похвали, че си взел разрешително за 1 лв. и е отишъл да се бори с африканската чума по прасетата...
 5. Виж обявата Продавам всички модели радиостанции BAOFENG Продавам всички модели радиостанции BAOFENG, които могат да се изпращат по куриер до получателя или да се закупят в магазина. Комплекта включва, радиостанция, батерия, антена, зарядно, щипка за носене, хендсфри. Могат да се поръчват допълнителни къси антени или телескопични за различните модели радиостанции.Цените на моделите са следните - UW-5R-60лвUW-6R-64лвUW-82-70лвBF666-35лвBF888-35лв BF999-35лв UW-9R-110лв Автор Росен Генов Дата 5.01.2018 Цена 35,00 лв Категория Аксесоари
 6. THIS ADVERT HAS EXPIRED!

  • FOR SALE
  • NEW

  Продавам всички модели радиостанции BAOFENG, които могат да се изпращат по куриер до получателя или да се закупят в магазина. Комплекта включва, радиостанция, батерия, антена, зарядно, щипка за носене, хендсфри. Могат да се поръчват допълнителни къси антени или телескопични за различните модели радиостанции.Цените на моделите са следните - UW-5R-60лвUW-6R-64лвUW-82-70лвBF666-35лвBF888-35лв BF999-35лв UW-9R-110лв

  35.00 BGN

 7. След като влезеш във форума и изключиш това съобщение си запамети входа /паролата/ и след това трябва да влизаш автоматично без да те пита нищо повече.
 8. Вчера и аз имах слука да се сдобия с поредния трофеен екземпляр добит в тази ловна дружина. надявам се оценката да бъде добра, понеже на грубо измерване, видимата част на долните зъби е - ляв зъб - 10 см, десен зъб - 7 см. Горните зъби са широки и добре оцветени, което допринася за по-висока оценка. Днес зъбите ще бъдат извадени и ще имам по-голяма яснота за заложбите на трофея. Кътниците на този глиган, бяха почти изтрити, което показва, че е доста възрастен екземпляр.
 9. При нас ловът на дива свиня върви добре, има надежди тази година да е по-успешна от миналата. До момента са паднали 15 броя прасета, от които четири са трофейни и следващата седмица ще видим какво е казала оценителната комисия за тях
 10. В събота трима ловци с три кучета направихме хубав лов на пъдпъдък. Толкова са мазни вече, че още не мога да си измия ръцете...
 11. Ще има заповед, ако гласуват депутатите във вторник внесеното предложение за промяна. След това, ако всичко върви по план ще трябва да мине и на второ четене, след което да се даде за обнародване в ДВ и една тогава ще може да се пусне заповед за откриване на лова на едър дивеч в събота. Има голяма вероятност и желание това да се случи, стига да не мине някоя котка път има голям шанс това да стане...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.