Jump to content

м. Асен

Ловец
 • Posts

  522
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Like
  м. Асен got a reaction from Иван Колев in Ще ловуваме ли на лев подборно тази година   
  Разбира се, че промените в закона никого нищо не задължават. От колега чух, че ги събирали на инструктаж и им казали, че средствата по чл. 37а ЗЛОД ще отиват за септичните ями и други подобни, което е противозаконно. Ето за такива неща мисля, че националният съюз трябва да подпомага сдруженията, да дава разяснения, да контактува на високо ниво с ИАГ и БАБХ и да защитава ловците и парите им. Иначе, писмото до президента ... голям праз /както се и оказа/
  П.П. Апропо, ако ловът е без кучета, все едно е индивидуален, само че без горски
  Аман от апокалиптични картини по форуми и сайтове ...
   
 2. Like
  м. Асен reacted to Росен Генов in Групов лов на дива свиня сезон 2017 - 2018г.   
  Вчера и аз имах слука да се сдобия с поредния трофеен екземпляр добит в тази ловна дружина. надявам се оценката да бъде добра, понеже на грубо измерване, видимата част на долните зъби е - ляв зъб - 10 см, десен зъб - 7 см. Горните зъби са широки и добре оцветени, което допринася за по-висока оценка. Днес зъбите ще бъдат извадени и ще имам по-голяма яснота за заложбите на трофея. Кътниците на този глиган, бяха почти изтрити, което показва, че е доста възрастен екземпляр.
 3. Like
  м. Асен got a reaction from barona011 in Снимките на Христо Стоичков са качени в сайт на сафари дестинация   
  Не помня някога на Ицето да му е било интересно как "го възприемат" останалите
  Ето, тия дни и Меси, и Суарез, и кой ли още не, го възприемаха твърде добре в Барса ...
  П.П. За протокола - левскар съм ...
 4. Like
  м. Асен reacted to anelin in ПРИ СЪСЕДИТЕ   
  ПРИ СЪСЕДИТЕ


   
             Последните групови ловове на дива свиня са около Коледа. И тогава на празниците голяма част от баш ловджиите тръгват към познати и приятели по различни краища на страната, разменят се гости, разменят се нови и не нови реколти домашни питиета, правят се ловни вечеринки, където около хижарските огньове се разплитат ловни и любовни спомени и се чертаят стратегии за ранното утро на следващия ден. Една мила и сгряваща ловната душа идилия.

            И в тази студена, мъглива, снежна и омайна ловна утрин цялото ловно войнство на селцето в подножието на връх „Табашки кръст“ се бе събрало на купчинка, припламваха огънчетата на цигарите, разливаше се кафе от термосчета по картонените чашки, леко зачервените от снощните  спомени очи на мъжете се вторачваха към тъмните сенки в мъглата на баирите, които ги мамеха с тишина и загадъчност. Отговорника на излета беше улегнал запасен старшина, който накратко обясни какво трябва и какво не да се прави с оръжието, как да се събират и как да се разставят по пусиите. После поде и гоначите, които бяха главно младите лудетини в отбора с проверени другари – гончета и бараци като имаше и някое мелезче. Старшинката по военному даде час за тръгване и двете групи потеглиха навътре в лоното на габровите гори. За Пейо това бе второ идване. Главно градски ловец, този здрав мъж рядко успяваше да ловува на дива свиня. Стихията му бяха фазаните в околностите на големия град, където познаваше и най-малкото хълмче или храстче. Тук нещата бяха други - тънка пътечка нагоре измежду свъсени едри дървета и странна тишина, която го смущаваше. Първият път беше на поляна високо под върха – там не мина никакво живатно и Пейо си даде сметка, че май гостите обикновено ги слагат на места, за които ги уверяват, че само от там ще мина дивеч, а после така си и остават... та той така си и остана тогава. Сега му отредиха друго място - имаше видимост между дърветата, имаше снежец и всички изгледи да види и Пейо живо животно в планината. Тази му надежда се подхранваше и от дивечова пътека с пресни дири спускащи се от върховете към рекичката чието тихо шумолене едва долавяше. И така ловеца разтовари раницата, зареди двуцевката, подпря я на дънера до себе си и се разкопча. Утринната ведрина премина в лек хлад след около час. След първаночалното напрежение последва отпускане и съзнанието му приемаше природата наоколо вече по-спокойно и уверено. Обикновен ден в гората си казваше човека! Само той дето беше чужд тука, но скоро ще я освободи от присъствието си и ... ала уви – някъде от изток се чуха гласовете на гончета. „Не би трябвало да идват от там“ си помисли Пейо – нямаше как кучетата да бяха прехвърлили толкова далеч. Тогава се сети, че май съседната дружинка също ловува в района и там беше границата. Тези му разсъждения мигом се изпариха когато чу нарастващ шум пак от там – твърде близо до него и твърде далеч от гончетата – първом видя малка сянка, която се набираше по ската срещу него. Пресегна се леко и взе оръжието. Палеца му машинално свали предпазителя и приклада се долепи до еднодневната му брадица. Беше прасенце – не голямо тазгодишно, но много чевръсто – мяркаше се през основите на дърветата и това, че приближаваще скоростно не го направи по-лесна цел. Пейо реши да отправи изстрел очаквайки появата на дребния бързак между две буки и когато почти натисна спусъка усети в периферията друго движение. За част от мига погледна и видя нещо далеч по-голямо, зъбато същество много по-приличащо на голям глиган и също толкова бързо, което следваше първото ! Изкушението – то е нещото виновно за много провали в този така любим за посветените спорт. Пейо изчака малкия да се доближи на десетина метра и леко мръдна – миг който прасенцето усети и закова на място преди да полети в страни – куршума го отметна на близо половин метър! Веднага стрелеца потърси втората цел – глигана смени рязко посоката си – право нагоре но втория куршум го намери миг преди да потъне в обрасло с тръни пространство. Пейо се втурна към това място и стигна за секунда – имаше кървава следа с алена светла кръв – белия дроб! Въпрос на време беше да го намери, но в гъстото не можеше да влезне! Отзаде му се чу шум – когато се обърна видя две гончета, които стигнаха да първата жертва оръфаха го и се понесоха към човека. Влязоха с лай в гъсталака и напреднаха, после лаят се измести в ляво и Пейо затича да обиколи. След петдесетина метра стъпи на прясната кървава диря, която излизаше от гъстото и се спускаше в стръмен дол на към реката. Кучетата с труд си пробиваха път на излизане, докато ловеца вече тичаше по дирята. За миг мярна задницата на голямото животно, но не можеше да се задържи сигурно за да стреля. После под себе си чу плясване – прасето или прекосяваше реката или беше паднало в някой от гьоловете. Когато стигна долу, почти търкаляйки се по заснежените камъни,с учуда видя, че дирята отново води към насрещната гора. Успя някак си да се прехвърли намокряйки се доволно в рекичката и изкачи малко ридче, зад което имаше суха долчинка и отново нагорнище. В този миг кучетата го подминаха и с лай се хвърлиха към нещо което Пейо бе приел за пън и може би щеше да мине покрая му. Голямото животно се завъртя с нисък гърлен звук и накара кучетата да се пръснат като трохици. Но живота му си отиваше – хриповете бяха силни и постепенно залиташе. Не можеше да тръгне наникъде, ала природата му го караше да се сражава до последния дъх! Пейо се приготви да пусне заветния куршум, но изведнъж от страни се чу друг изстрел. Беше слабичък мъж с изпотено лице, разгърден и ядосан. Пейо не го познаваше и предположи че е от съседите – и правилно! Това, че човека бе слабичък по никакъв начин не се отръзи на духа му:

             - Аз го прибих бе! Ти кой си?

  Пейо зяпна:

             - Ами аз съм гостенин при старшината – му отвърна притеснено.

  Онзи продължи да се репчи подхождайки към стихналото животно:

             - Ето сега го убих това животно, наиш ли от къде го гоня – пък и е в нашия район – ти кво правиш тук, кой си ти, а...туй са ми кучетата...ай млъквайте бе - подвикна към двете кучета той, които обаче продължиха да облайват все по-яростно зъбатия: ..я си върви при твоите си хора айде !

  „Гонач значи“ – рече си Пейо! Опита се да разкаже случката, но онзи помаха пренебрежително с ръка в смисъл да се разкара. Ядосан Пейо си тръгна обратно, като след десетина метра понечи да каже нещо на човека: „Добри са ти кучетата колега...“ но онзи повторно помаха с ръка. И в този момент Пейо видя нещо което го накара да се обърне изцяло към долчинката, а очите му се разшириха. Падналото животно, което кучетата стръвно облайваха изведнъж е надигна, завъртя се и се хвърли към човека. В следващия миг слабичкото тяло отхвръкна в камънаците, като се чу само половин вик. Двете кучета успяха да отвлекат гиганта за миг от стопанина си – миг в който куршума на Пейо окончателно прекъсня изтънялата връзка с живота на горския обитател. Пейо стигна за секунда до стенещия човек! От клина му се стичаше кръв, която пълнеше ботушите му. Ловеца макар и градски беше силен и трениран. Свали ремъка на пушката и превърза единия крак над разкъсаното – на другия не се виждаше рана. После премента през раменете си ранения и тихичко потиа „Накъде?“. Как беше стигнал пътя, как беше викал, как натовариха човека в джипката – това Пейо не можеше да си спомни.

         На следващата година пък гостуваше при съседите – водеше го слабичък човек, който накуцваше, но не се предаваше. Когато го оставяше на пусия внимателно му показваше всички възможни излази и как да се предпази ако нещо стане беля. После накуцвайки продължаваше с мърморене : „Какъв човек да му се не видяло...а па ний тук за мръвката ще се избием - глупаци такива!“


   
  18.11.2016 г.                                                              Анелин

  Плевен

 5. Like
  м. Асен reacted to JOR8 in Лов на водоплаващ дивеч - ловен сезон 2016/2017   
  Едно успешно закриване на водоплаващия за този сезон. Идеално време, добра рзходка и печеливша тактика за издебване. 3-ма ловци и две кучета изпълнихме всички нормите си и направихме прекрасен лов.

 6. Like
  м. Асен reacted to night hawk in дължината на приклада   
  Най лесна проверка за приклада е затваряш двете очи вдигаш пушката на рамото отваряш очите и трябва да виждаш само мушката.Иначе почваш да се нагласящ спрямо приклада и губиш време за стрелба.
 7. Like
  м. Асен reacted to vkv_bg in Silma AS70 или Чърчил   
  Всички съвременни гладкоцевни куршуми са проектирани така, че да могат без опасност за оръжието и стрелеца да "минават" през всякакъв шок, включително и пълен. Има мобилни шокове със стеснения по-големи от пълен шок ( > 1.0)... През тях наистина е опасно да се стреля със калибрен гладкоцевен куршум (със подкалибрен куршум може да се стреля през всякакъв шок)...
  Съвсем друг е въпроса с какъв куршум, през каква цев/шок и на какво разстояние ще се получи най-свита група (най-малко ще се разсейват попаденията / най-точен ще е изстрела)... За отговора на този въпрос (най-важният) трябват много проби/грешки и поука от тях...
  В общият случай, за разстояния до 50-60м, виновника за калпавата стрелба първо е стрелеца и едва след това грешката е в боеприпаса/оръжието/мерните прибори...
  Та съвета ми е - отиди в най-близкият добре зареден с различни "бренекета" магазин, купи по 5-10 патрона от поне 3-4 вида... После на стрелбище стреляш по мишена (легнал или седнал с опора) на 35 метра за група (поне по 3 изстрела от вид). Избираш "бренекетата" с най-свитата група. После се запасяваш с тях (поне 20 патрона) и редовно (поне веднъж в месеца) стреляш на стрелбище по мишени на 35, 50 и 75м. След около 100-тина изстрела ще имаш доста правдоподобен отговор на това, какво може оръжието, какво може боеприпаса и какво може стрелеца (сиреч Ти)...
  Не е лошо за предварителна информация да видиш тази тема.
 8. Like
  м. Асен got a reaction from Рачо Виденов in Няколко истини за лова на диви свине   
  Нищо няма да загубиш, ако опиташ, колега ... аз преди 2-3 години пробвах в дружината - нищо не стана.
  Сега пробвах пак, с нов ръководител на лова /бивш военен офицер/, и за мое удоволствие, той видя многото полезни и резонни работи, и съм сигурен, че поне някои от постулатите ще ги приложим ... ловът на гонка си е военна операция, факт !
  Най ме е яд на "много-все-знайковците", мамка му ...
 9. Like
  м. Асен reacted to Красимир Николаев in Спорна ситуация по време на лов.   
  Миналата година имахме таква ситуация..Трима стрелци стрелят на хубав глиган, сред които съм и аз...първият му счупва задния крак, аз гонач успявам да стрелям веднъж и му счупвам и предния крак, кучетата го спират на стотина метра от мен при колегата на пусия той го доубива и като се почна един скандал от първият стрелец и от последния за трофея ( Беше доста впечетляващ ) и накрая се прие моето решение. Трофеят закачен в ловната хижа да се зане, че е от тримата
 10. Like
  м. Асен reacted to krras in Спорна ситуация по време на лов.   
  Колективна "игра"...........като има добър пас лесно се вкарва гол........на таблото името на голмайстора
 11. Like
  м. Асен got a reaction from DDD in Покупка на карабина - колебание   
  Пичове, дръжте се сериозно ... нито 7Рем, нито 270 ВСМ са такива калибри, че да си сменяш пушките през година
  Пък и нито ЧЗ, нито Тика, нито М70 са за 1000 м, все пак ... аз гласувам /не че ме питате/ за М70
  Здраве и слука !
 12. Like
  м. Асен got a reaction from momcho2000 in Оръжие за начинаещ ловец,помощ!   
  Колега, не съм разбирач, ама изборът ти трябва да е според какъв лов ще практикуваш ... вземи един универсален ИЖ 12 кал, научи се да стреляш с него добре, а след 1-2-3 години ще имаш собствено мнение какво ти трябва ...
  Здраве и слука !
 13. Like
  м. Асен got a reaction from chocho in Оръжие за начинаещ ловец,помощ!   
  Колега, не съм разбирач, ама изборът ти трябва да е според какъв лов ще практикуваш ... вземи един универсален ИЖ 12 кал, научи се да стреляш с него добре, а след 1-2-3 години ще имаш собствено мнение какво ти трябва ...
  Здраве и слука !
 14. Like
  м. Асен got a reaction from the saint in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Хах ... не по-малко са убедителни тези, които твърдят, че битието /на свой ред/ е функция на съзнанието, тоест, нещата са сходни с въпроса
  "кокошката или яйцето"
  В нашия случай, едно насилствено наложено през 44-та битие, тотално промени съзнанието на иначе трудолюбивия и предприемчив българин, до степен 70 г. по-късно още да не можем дори да "занулим" ... и не затворите създават съзнание - те са създадени от съзнанието, че без законност няма общество ... и обществата с това съзнание имат добро битие !
  Здраве и слука, гургите /и гривеците, надявам се/ ни чакат утре !
 15. Like
  м. Асен reacted to lov in Първа книга от наш колега.   
  . Е книгата не е на тема лов а е криминале и мистика но пък си заслужава да бъде прочетена.
  https://www.helikon.bg/books/62/-%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D1%82_201082.html
  Освен че скромен а и като всяко едно криминале трябва да има загадка и мистика. Така че няма да ви открия кой е автора подвизаваш се по ловните форуми от много години. Познаваме се отдавна и знам колко увлекателно разказва. Сравнението в рецензията дори е малко и мога с чиста съвест да кажа, че книгата си заслужава да бъде прочетена.
 16. Like
  м. Асен got a reaction from Cold in Оръжие за начинаещ ловец,помощ!   
  Колега, не съм разбирач, ама изборът ти трябва да е според какъв лов ще практикуваш ... вземи един универсален ИЖ 12 кал, научи се да стреляш с него добре, а след 1-2-3 години ще имаш собствено мнение какво ти трябва ...
  Здраве и слука !
 17. Like
  м. Асен got a reaction from tsd in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Проблемът е в безсмислено строгите изисквания и тежка бюрокрация за лицензиране на стрелбище, а нещата могат да са много по-лесни и пак достатъчно сигурни ... този проблем има и пряко влияние при пропуските по време на лов !
  Ловците масово не стрелят за тренировка - това е ...
 18. Like
  м. Асен reacted to Paraspul in Оръжие за начинаещ ловец,помощ!   
  Аз също съм нов . Четох , гледах , слушах съвети и т.н Накрая взех две ИЖ43М и ИЖ27 - Сделано в СССР !
 19. Like
  м. Асен got a reaction from valko in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Проблемът е в безсмислено строгите изисквания и тежка бюрокрация за лицензиране на стрелбище, а нещата могат да са много по-лесни и пак достатъчно сигурни ... този проблем има и пряко влияние при пропуските по време на лов !
  Ловците масово не стрелят за тренировка - това е ...
 20. Like
  м. Асен got a reaction from wildyracing in ЛОВНО СТРЕЛКОВИ КЛУБОВЕ И СТРЕЛБИЩА   
  И какво се оказва - за уж най-разпространения лов /групов на дива свиня/ има бягащ глиган само на 2-3 места ... за десетките хиляди нарезни карабини също почти няма къде да се тренира. Дано не спамя темата, но съм убеден, че с някои законови промени режима може да бъде облекчен чувствително, и всяко ЛРСдружение да е длъжно да има стрелбище !
  Без това много колеги с години не виждат глиган в гората, трябва да има къде да пострелят - и за удоволствие, и да са готови за "срещата" ... но ловните съюзи нямат тази грижа !
 21. Like
  м. Асен reacted to uslovec in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Като създадох темата, заглавието беше само метафорично, имах на предвид че се бракониерства по време на птичи лов. Иначе съм съгласен с коментарите за бюрокрацията и излишните забрани, и много други глупости около лова в България.
 22. Like
  м. Асен got a reaction from trevopasen in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Проблемът е в безсмислено строгите изисквания и тежка бюрокрация за лицензиране на стрелбище, а нещата могат да са много по-лесни и пак достатъчно сигурни ... този проблем има и пряко влияние при пропуските по време на лов !
  Ловците масово не стрелят за тренировка - това е ...
 23. Like
  м. Асен got a reaction from Skitnik in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Проблемът е в безсмислено строгите изисквания и тежка бюрокрация за лицензиране на стрелбище, а нещата могат да са много по-лесни и пак достатъчно сигурни ... този проблем има и пряко влияние при пропуските по време на лов !
  Ловците масово не стрелят за тренировка - това е ...
 24. Like
  м. Асен got a reaction from hunter77 in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Проблемът е в безсмислено строгите изисквания и тежка бюрокрация за лицензиране на стрелбище, а нещата могат да са много по-лесни и пак достатъчно сигурни ... този проблем има и пряко влияние при пропуските по време на лов !
  Ловците масово не стрелят за тренировка - това е ...
 25. Like
  м. Асен got a reaction from wildyracing in На птичи лов с бренекета - откриване на лова   
  Проблемът е в безсмислено строгите изисквания и тежка бюрокрация за лицензиране на стрелбище, а нещата могат да са много по-лесни и пак достатъчно сигурни ... този проблем има и пряко влияние при пропуските по време на лов !
  Ловците масово не стрелят за тренировка - това е ...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.