Jump to content

искам да закупя диви зайци за развъждане


 Share

Recommended Posts

Искам да закупя диви зайци за развъждане(разселване).моля пишете ако знаете откъде може да се закупят ! :(

Ако мислиш да ги кръстосаш с домашину нама да стане от различен вид са.

Link to comment
Share on other sites

Ако мислиш да ги кръстосаш с домашину нама да стане от различен вид са.
Не не мисля да ги кръстосвам ,дружинката ни реши да закупим и да заселим района с диви зайци,че напоследък нещо намаляха......... :rolleyes:
Link to comment
Share on other sites

Не не мисля да ги кръстосвам ,дружинката ни реши да закупим и да заселим района с диви зайци,че напоследък нещо намаляха......... :rolleyes:

Похвално, но за съжаление на мога да ти помогна с инфо . Знаеш ли навремето, сме изнасяли диви заици за Италия .

Link to comment
Share on other sites

Не не мисля да ги кръстосвам ,дружинката ни реши да закупим и да заселим района с диви зайци,че напоследък нещо намаляха......... ;)

...дружинката решила,ама бройката струва много евро,,, :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

От дружеството се попълва един формуляр заявка до СЛРБ но вече е късно. Сещайте по отрано за тези неща , нали затова даваме тези пари!

Link to comment
Share on other sites

Така и така сте решили, защо не пробвате със зайци-подземници!? Ако им понесат условията вие ще сте пионерите и други ще ви последват. Предполагам обаче, че ще трябва да им построите първоначални дупки и след това дай Боже да се развъдят като скакалци, както е станало в Австралия! Ако видите зор с нарастналата популация след някоя година, ние ще ви се притечем на помощ по "ограничаването" й...

Мисля, че са правени опити с такива зайци по някакви острови в морето, но били несполучливи. Според мен близостта на обработваеми земи и самия начин на живот (в дупки) ще предразположат гадинките към бурно възпроизводство. Само може да ги пообърка суровата зима, но вие ще си ги подхранвате...

Link to comment
Share on other sites

Така и така сте решили, защо не пробвате със зайци-подземници!? Ако им понесат условията вие ще сте пионерите и други ще ви последват. Предполагам обаче, че ще трябва да им построите първоначални дупки и след това дай Боже да се развъдят като скакалци, както е станало в Австралия! Ако видите зор с нарастналата популация след някоя година, ние ще ви се притечем на помощ по "ограничаването" й...

Мисля, че са правени опити с такива зайци по някакви острови в морето, но били несполучливи. Според мен близостта на обработваеми земи и самия начин на живот (в дупки) ще предразположат гадинките към бурно възпроизводство. Само може да ги пообърка суровата зима, но вие ще си ги подхранвате...

От къде може да се вземат няколко двоики подземници кажи ако знаеш,плащам ги веднага.
Link to comment
Share on other sites

Така и така сте решили, защо не пробвате със зайци-подземници!? Ако им понесат условията вие ще сте пионерите и други ще ви последват. Предполагам обаче, че ще трябва да им построите първоначални дупки и след това дай Боже да се развъдят като скакалци, както е станало в Австралия! Ако видите зор с нарастналата популация след някоя година, ние ще ви се притечем на помощ по "ограничаването" й...

Мисля, че са правени опити с такива зайци по някакви острови в морето, но били несполучливи. Според мен близостта на обработваеми земи и самия начин на живот (в дупки) ще предразположат гадинките към бурно възпроизводство. Само може да ги пообърка суровата зима, но вие ще си ги подхранвате...

Мечтиии... мечтите са безплатнииии......

Link to comment
Share on other sites

зайци подземници са внесени и разселени на о.св.Иван до Созопол.

успех в начинанието. и наслука.

Link to comment
Share on other sites

Похвално, но за съжаление на мога да ти помогна с инфо . Знаеш ли навремето, сме изнасяли диви заици за Италия .

Изнасяли сме и още как,а в замяна са ни внасяли таралежи,защото когато е започнато строителството на к-с "Сл.бряг" се е оказало,че в района има страшно много змии! Бартера е бил успешен де :D

Link to comment
Share on other sites

зайци подземници са внесени и разселени на о.св.Иван до Созопол.

успех в начинанието. и наслука.

И на о-в св.Анастасия (бившия Болшевик) има раселени и то доста успешно!

Link to comment
Share on other sites

Така и така сте решили, защо не пробвате със зайци-подземници!? Ако им понесат условията вие ще сте пионерите и други ще ви последват. Предполагам обаче, че ще трябва да им построите първоначални дупки и след това дай Боже да се развъдят като скакалци, както е станало в Австралия! Ако видите зор с нарастналата популация след някоя година, ние ще ви се притечем на помощ по "ограничаването" й...

Мисля, че са правени опити с такива зайци по някакви острови в морето, но били несполучливи. Според мен близостта на обработваеми земи и самия начин на живот (в дупки) ще предразположат гадинките към бурно възпроизводство. Само може да ги пообърка суровата зима, но вие ще си ги подхранвате...

[/quote

а да знаеш откъде може да се закупят такива подземници??

Link to comment
Share on other sites

а да знаеш откъде може да се закупят такива подземници??

Някъде от "под земята" сигурно!

Майтап,успех в начинанието!!! :D

Edited by dakata-bur
Link to comment
Share on other sites

Заекът подземник

има място сред нашия дивеч

В нашата страна в естествени условия се размножава и е обект на лов само европейският заек (Lepus europaeus). Заекът подземник като вид дивеч не се среща в българската дива фауна. Този вид се различава съществено в биологично и екологично отношение от местния. Между двата вида не може да стане кръстоска. Заекът подземник обитава ниско производителните селскостопански земи и крайбрежни морски и речни брегове, притежава висока репродуктивност, не е взискателен към естествената храна, издържа без вода продължително време. Ловът му е интересен и забавен. Месото на заека подземник притежава превъзходни кулинарни качества.

Вече изминаха няколко столетия откакто заекът подземник (Orictolagus cuniculus) е внесен от Австралия в Европа. Днес този вид се среща в ловните райони на всички страни на нашия континент, размножава се успоредно с неговия събрат европейския заек и се стопанисва от ловните съюзи в тези страни. Особено значение при провеждане на селскостопанската реформа в настоящия момент у нас има въпросът за ефективното използване на бедните, неплодородни площи, непригодните за селскостопанска обработка земи - оврази, каменни и варовикови кариери, храсталаци, пясъчни, пустеещи земи, скалисти и каменни брегове на реки и пр. За ефективно използване на тези земи в ловностопанския оборот голямо значение може да придобие заекът подземник. Биологичните и екологични особености на този вид дивеч му дават предимство пред другите ловностопанския видове. След разселване в нископро дуктивни площи, заекът подземник има способността да репродуцира за кратко време добри запаси благодарение на високата си плодовитост, устойчивост на фактора безпокойство, непретенциозност към храната и издръжливост на продължително време без вода.

Заекът подземник е типично ровещо животно, което, попаднало в плътни глинени почви, е затруднено да изкопава убежища - дупки, поради физическата слабост на предните си крайници. Най-подходящите местообитания за него са терени с леки почви - пясъчни и льосови, както и терените около черноморския бряг. За убежище заекът подземник използва различни естествени дупки, скални пукнатини, варикови кариери, гъсти храсталаци и др. Наличието на естествени убежища, както и способността животните сами да си изкопават дупки в земята са двата основни фактора, които гарантират оцеляемостта и запазването на заешките популации. Когато липсват природни убежища в ловния район, такива укрития могат да се направят по изкуствен начин. Убежищата биват два вида - подземни и надземни.

Първите представляват изкоп - окоп, с дълбочина от 1 до1,5 м, свързан с няколко слепи ходове с дължина до 0,50 м. Отгоре изкопът се покрива с дъски, които се закриват с пясък, пръст, върху която се напластява вършина (сухи клони) или слама. Надземните убежища представляват голяма купчина изкоренени пънове или събрани камъни, засипани с пръст и защитени с вършина, за да не могат хищниците да ги разкопават. Надземните укрития са по-подходящи и предпочитани от заека подземник, защото микроклиматът, температурата и влагата са добри и влияят благоприятно за оцеляване на приплодите.

Заекът подземник става полово зрял на третия-четвъртия месец. Женската при нормални естествени климатични условия ражда през годината 3-4 пъти по 4-5 малки зайчета. Процентът на оцеляемост на едно котило се движи от 1,5 до 2 %. Родените през март зайци стават полови зрели през м. юли на същата година и започват да се размножават, което доказва високата плодовитост, благодарение на която за кратко време в даден район заешките популации се увеличават. В ловната практика съществуват много примери в това отношение. В определен район на Украйна, от разселени 20 заека в съотношение 1,5:1 в полза на женските, в подходящи природни условия и добра охрана, след втората година количеството на заешката колония наброява две хиляди.

Увеличаването на запасите на заека подземник е в пряка зависимост от хранителната база и убежищата в даден район. При нарушаване на тези два фактора заешките запаси рязко намаляват. Същото се отнася и за американския заек подземник (Silvilagus phloridanus), който е широко разпространен в Америка и не нанася вреди на селскостопанските растения. Характерна за този вид заек е неговата лесна адаптация към околната среда и силна устойчивост на миксоматозата - заразно бактериално заболяване по дивия заек подземник.

В началото, при разселване, или по-късно при стопанисване на заека подземник, това диво животно се нуждае от човешка защита срещу хищниците, скитащите кучета и грабливите птици. Особено опасни са хищниците в първите една-две години за районите, където са разселени зайците и тяхното количество все още е малко. След втората и трета година, когато заешките запаси се увеличат достатъчно, отрицателната роля на естествените врагове не се отразява чувствително на заешките колонии.

Един от най-важните въпроси от ловностопанско гледище е рационалното стопанисване и ползване на заешкото поселение. Ниският острел, с цел достигане на още по-голям запас за следващата година, става причина за рязко намаляване на количеството. Това се обяснява с недостига на естествени убежища и намаляване на растителната хранителна база, което снижава темпа на размножаване и нарушава биофитоценозата. Ценните хранителни растения изчезват, те се заместват с други треви. Затова не трябва да се щадят големите заешки колонии и да не се превишава допустимата гъстота на популациите. Практиката показва, че оптималната плътност при средни естествени условия е от две до три хиляди заека на 100 хектара при 200-300 екземпляра за репродук ция на същата площ през зимата. При такава плътност няма опасност за унищожаване на растителността и нанасяне на щети на младите овощни фиданки.

Разселването на заека подземник в подходящите местообитания е най-добре да става през пролетта. Пускането може да става и през есента, но количеството на разселените животни трябва да бъде два пъти по-голямо от това през пролетта поради зимния отпад. При пролетното разселване е необходимо да се пуснат 20-30 заека в избрания район, в който предварително са направени изкуствени убежища независимо че има естествени и са регулирани хищниците. В първите 20-30 дни, докато зайците се адаптират към новите условия, те трябва да бъдат охранявани и подхранвани в убежището. Още по-добре е, когато изкуствените убежища са защитени от хищниците с метална ограда, която дава възможност на животните да излизат свободно в района на "зайчарника". След време, при израстване на малките зайчета от котилото, мрежата се повдига и зайците започват да се саморазселват.

В много европейски страни заекът подземник съществува, размножава се и е обект на ловния спорт. Общото впечатление е, че при правилно стопанисване този вид дивеч не нанася никакви вреди на селскостопанските култури или в някои случаи щетите от него са много по-малки от тези, които нанасят другите животни - например дивата свиня и еленът.

Разбира се, трябва да бъдем далече от мисълта да заменим нашия див заек със заека подземник. Тук става дума за развъждането на заека подземник в непродуктивните земеделски земи и ползването му като обект на лов. Засега това у нас не става и може да се счита като пропуск. Причината е в крайно отрицателното отношение на селскостопанските специалисти към заека подземник, приемайки го за опасен селскостопански вредител - остаряло разбиране, свързано с австралийската експанзия на вида. Практиката на европейските страни в това отношение показва, че условия за масово, безконтролно размножаване на заека подземник на територията на Европа няма. Опит, който може да се ползва.

Ловът на този вид заек е увлекателен, разнообразен и изисква високо майсторство. Отначало ловците се отнасят скептично, но опознавайки биологията и неговото поведение отблизо, бързо изменят мнението си. Много интересен е ловът на заека подземник със специално обучени домашни порове, наречени "фуро". Този вид лов по своето съдържание прилича много на подземния лов на лисица и язовец с териери.

Ползвайки ловностопанския опит на страни, като Франция, Италия, Чехия, Унгария, Австрия и др., можем и у нас да адаптираме заека подземник към нашите природни условия, за да разнообразим дивата фауна с нови видове. За целта е необходима предварителна подготовка, която включва:

- откриване и картотекиране на подходящите места, годни за разселване на заека подземник;

- определяне броя на разселените зайци според площта и контролиране на допустимите заешки популации;

- анализиране на финансовите разходи по доставката, направата на изкуствени убежища и храната, използвана за подхранване в първите дни на разселването;

Автор : http://www.zazaicite.hit.bg/info.html

Edited by shtirlic
Link to comment
Share on other sites

Айдееееееееееее на пролет сите ловци караме курс за МИНЬОРИ, и на есен ловим заек подземникар (Lepus Podzemnikaros Haiverliq).

Току виж се усетели от ловното и ни сложили такса ВиК (и мръсен канал), па те и еколозите ще ревнат, след тях и геолозите....... Мани Мани.... :D:D:D:D

Поздрави !!!

Link to comment
Share on other sites

Природното равновесие е нарушено и естествените видове не могат да ни насмогват на този интензивен лов! В тази ситуация трябва да се намесим и да си разселим външни видове, които да могат да се размножават толкова бързо, че да издържат на отстрела и хищниците, които тук изобщо не липсват. Отварянето на една зайцеферма с част от средствата от таксата за стопанисване на дивеча за територията на цялата страна, би спомогнало за допълването на тази "ниша" в ловния спорт в БГ. Вместо фазани, които на места не им понася разселването, ще се развселват подземници, а вместо птичари ловците ще си гледат вкъщи по едно порче за лова им! Ако наистина се размножават толкова бързо в наши условия, то нито цената за закупуването им от дружините, нито цената за отглеждането им във фермите, няма да е по-висока от тази на фазана. Само че ще трябва във фермите да се пуска мрежата под земята, а не да се изгражда закрит волиер...

Link to comment
Share on other sites

Природното равновесие лесно се нормализира ..ако хванем4..5 от твоя район и 4..5 от моя и направим размяна ..какво ще кажеш? Ако се разреши лов с гонче...и ги припускаме на по големи разстояния...каво пак ще кажеш? Сега са зайци мързеливци и гледат само да се спотайват. Мое мнение..заек има малко са зайчарите(гончета)Този традиционен български лов трябва да се въстанови ! Вмного евро държави се ловува с гонче ,ама ние сме еееее...Подземника няма кой да ни го разреш,защото може да ни стане много лов. Колкото по е ГАДНО толкова е по гот по наще ширини.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

kолеги аз съм бил на такъв лов в Испания. В един от входовете се пуска порче опитомено и заиците изкачат като тапи от другите.НА ПОРЧЕТО СЕ СЛАГА ЗВЪНЧЕ,ЗА ДА НЕ СТАНЕ ГРЕШКА :blink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.