Jump to content

Recommended Posts

НОВАТА КИНОЛОГИЯ
„Какво предствлява Новата Кинология?
Новата Кинология – това е кинологията в нейното най-развито състояние.Тя разглежда кучето от гледна точка на съвременната биология,като при това се изключват всички похвати за общуване с него,основани на модата,материалните изгоди и предрасъдъци.
Това дава голямо преимущество,тъй като чрез нея се избягват проблемите и се създава основа за съвместен живот и сътрудничество между човекът и кучето.

Кучето и човекът са съществували повече от XIV века,благодарение на естествената социална връзка.Кучетата и днес помагат на хората,практически без специални тренировки.Освен това в Кинологията социалните способности на кучето оставаха дълго време недооценени.За основа в общуването с кучето се ползваха „инструкции” и народни предания.Стопаните и треньорите изискваха от него неща,които нерядко противоречаха на законите на биологията...
Хората смятаха,че единствено командите са единственият път за комуникация,обучението – разучаване на команди,доброто послушание- безприкословно изпълнение пак на тези команди.
Поведенческите „проблеми” се приписваха или на недостатъчно силно лидерство от страна на стопанинът,или на не добро обучение,или на „коварният”кучешки ум...
Този подход неминуемо водеше до извода,че кучето не може да се възпита без то да се потиска.

Същност на Новата Кинология

Кучето и стопанинът създават пълноценно семейство.При това те са обединени от взаимното чувство на привързаността.Съвместният живот на стопанина и кучето се крепи на комуникацийте,осъзнати и от двете страни ,както и на грижите заради естествените нужди.За създаването на добра комуникация стопанина трябва да разчупи рамките на възприятията си и по такъв начин да се доближи до възприятията на кучето.Той трябва да се научи да разбира даже и едва забележимите му сигнали ,за да е в състояние да реагира навреме.
Новата Кинология дава възможност стопанина да изразява емоцийте и желанията си така,че те да бъдат достатъчно добре разбрани и предсказуеми в очите на кучето му. Това напълно изключва всякаква грубост и невнимателност.
Грубостите водят до нарушаване на връзката с кучето,карайки го да се отдалечава от човек.Освен това то престава да „информира” за поведението си,което прави съвместният им живот проблемен.От друга страна кучето е подложено на стрес заради отсъствието на необходимата за него социална връзка,особено в съвременния свят,където то трудно би оцеляло без помощта му.
Добре изградената връзка с членовете на семейството създава в кучето чувство за принадлежност и доверие.Сигурният „гръб” повишава менталното му развитие и желанието за сътрудничество. Това сътрудничество не се ограниачва само чрез тренировки и създаване на необходимите навици,но и чрез обучението на кучето и запознаването с правилата и формите на поведение в семейството по естествен път – чрез социално обучение.В резултат на това,кучето настройва поведението си според желанието на стопаните си и променящата се обстановка.
Ако човек знае всичко това,вероятността от възникване на проблеми в поведението е значително по-малка,тъй като голяма част от тях са функция на физиологичните реакций от стреса заради условията на отглеждане,несъответсващи на физическите и ментални нужди на кучето,като – неподходящи грижи и лоша комуникация в семейството.
Способността на кучето за самостоятелна интеграция в животът на семейството,без някакво специално обучение е забелязана отдавна.Но на тези случаи се гледаше по-скоро като на „щастлива” случайност.
Новата Кинология доказва,че самостоятелната интеграция на кучето е напълно естествено явление.Тя се крепи на същите биологични закони,на които всъщност се дължат взаимоотношенията в животинските общности.

СТАРА СХЕМА – НОВО СЪДЪРЖАНИЕ
Идеята на Новата Кинология може да се се стори позната.И все пак тя се отличава по комплексния подход,който липсва в традиционната Кинология.
Комплексният подход стана възможен благодарение (на първо място) на появата на нови технически възможности за изследване в областите:
*изследване на стреса (стресовата реакция,травми,болка,адаптивни реакций)
* изследване на емоцийте и аналитичните способности при кучето и други животни
*изследване на особеностите на възприятията при животните,в т.ч. кучето
*изследване на комуникативните способности при животните,в т.ч. кучето
*изследване на социалните структури в жовотинските общества,в т.ч. кучето
*изследване в областта на психологията на обучението
Въз основа на тези знания бяха създадени новата техника за общуване с кучето и работата с него.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Кой е създал Новата Кинология?
Новата Кинология е започнала създаването си в срадата на XXвек.В нейната основа са заложени изследванията от най-различни области :
Етология,невробиология,психология,социология и кинология.

Какво е мястото на Новата Кинология в световен мащаб?
Тя се развива,като кинологията основаваща се на потискането отстъпва място на кинологията,използваща естествената социална връзка с кучето.Смяната на парадигмата не се осъществява изведнъж,а според появата на новите резултати от изследванията и разработените нови методи на работа.
Към даденият момент в много страни все още не е създадена окончателната версия на тази киноложка концепция,тъй като сведенията се натрупват и разпространяват неравномерно.
Затова треньорите и стопаните на кучета са принудени постоянно да актуализират знанията си.”Ето това се опитвам да обясня винаги,пишейки си с приятели .
Ако човек желае да разбере същността на Новата Кинология,то той ще трябва да се върне буквално години назад,преосмисляйки не само отношението си към своето куче,но и всичко написано от създателите на етологията.
Какво ни пречи да разбираме кучетата си – това трябва да залегне като основа на разсъжденията,ако наистина желаем да живеем в хармония с тях.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

„Във водещите държави като Швеция,Норвегия,Дания,страните от западна Европа,където новото ниво на кинологията се утвърждава,започват да променят още повече отношението към кучетата ,като същевременно расте и броя на съвременните специалисти.
В САЩ много треньори се стремят да се разделят с насилието.Това не винаги им се отдава,тъй като те традиционно ползват механични методи,без да вземат под внимание социалната същност на кучето.
В много други страни има създадени отделни училища на Новата Кинология.


Може ли да има добри треньори незапознати с Новата Кинология?
Тя се основава на естественото междувидово общуване човек- куче.Добър треньор може да е всеки,който се старае да изгражда отношенията си с кучето върху дружбата и да го обучава посредством естествената мотивация.
Работата на неподготвения треньор може да е ограничена,тъй като за успешното решаване на различни задачи са необходими знания.Раликата между Новата Кинология и позитивната тренировка?
Новата Кинология често се бърка с „позитивната тренировка”.Това я лишава от необходимото внимание,считайки я за нереална.Привържениците на така наречената „позитивна тренировка” остават на старото ниво ( механичното въздействие върху кучето) и така пропускат много страни от възприятията му.Затова те често са принудени да използват насилие,обяснявайки го просто като необходимост.Новата Кинология постепенно подменя концепцията на позитивната тренировка (позитивното обучение),тъй като се явява негово логическо развитие и продължение.

Проблемите при специалистите от старата школа.
Зоопсихолозите ( кучешките психолози) не запознати с Новата Кинология както и треньорите от старата школа, не са в състояние да разберат психическите процеси при кучето- затова и не могат да вникнат в проблемите,техните причини и ефективно да ги отстранят. В много случаи той се потиска,а това води до нов.
Други специалисти (които също са против насилието) не са в състояние да предвидят последствията от „корекцията „си и търсят решението в интернет.


Защо биолозите и ветеринарите не могат да са специалисти без доъплнителни знания и подготовка?
Кучешките психолози и зоопсихолозите често се определят и като човешки психолози,биолози и ветеринари.При това представителите на тези професии не получават необходимите киноложки знания по време на обучението си.Затова без специална подготовка,те в никакъв случай не трябва да се наричат професионалисти в областта на кинологията.В резултат на това психологията на кучетата се превърна в несериозна наука.Най-добрият път към постигане на опит и знания за кучето е ,да се получи подобаваща квалификация чрез изучаване на Новата Кинология.Кой е против Новата Кинология?
Много са хората общуващи с кучето заради собствена изгода,поддържане на социалния статус,или в опит към постигане на психично равновесие.Тези хора се придържат към кинологията основаваща се на насилие,тъй като тя е основен инструмент във тяхната връзка.Често те (хората) са източник на лъжливи сведения за кучето.Такива хора лесно могат да се отлечат от представителите на Новата Кинология.Как се познава един треньор от старата школа?
Според неговата идеология : приписвайки на кучето стремеж към доминиране в групата (респ. в семейството),приписване на склонност за непредсказуемост,агресия и т.н. Нежеланието да се отчитат емоции и аналитични способности на кучето.
Според практиката : използване на различни помощни средства за манипулиране на кучешкото поведение,строги и ел.нашийници,примки,халти,средства за т.нар.”анонимно”наказание,използване на методи за физическо или ментално потискане,причиняващи болка и прояви на страх ( викове,рязко дърпане на повода,поваляна на земята,изолация,”игнориране” на лошото кучешко самочувствие,опити да се накара кучето да се подчини ,дори когато това застрашава здравето му,неумело общуване,водещо до неприятни чувства.
Треньорите от старата школа може на думи и да са против ненасилствените методи,но на практика ги използват,или се старят поне да не са „толкова” извън рамките им. „

Ольга Кажарская
Президент IVDF

http://www.dogfriend.org/ivdf/en/

Link to post
Share on other sites

Това е интересен и най-важното, много полезен материал, но мислите ли, че ще бъдете разбран.

Мислите ли, че ще бъдете разбран от категория хора, които гледат на кучето консумативно – върши ли им работа - добре, не става ли повече за работа – куршум между веждите.

Мислите ли, че ще бъдете разбран от категория хора, които в комуникацията си с кучето използват методи на жестокост, причиняващи болка – строги нашийници, електронашийници и т.н.

Не, Приятелю на кучето (Hunde-freund). От хора, които не са приятели на кучето няма да бъдте разбран.

Link to post
Share on other sites

Ако наистина трябва да съм искрен ( пък даже и в такъв светъл ден) има нещо вярно...Познавам ловци,чийто кучета все още ходят със сачми,само защото не „вдигали” правилно дивеча,или не „желаели”да се отзоват след повикване???Или такива,които държат кучетата си (дори в къщи)вързани,защото „трябвало” да си знаят мястото...

Но темата не е за тях – познавам хора отговорни,чието отношение макар и продиктувано от погрешни схващания,са добри стопани.Именно те имат възможността да преосмислят всичко,а тези които ще кажат че такова отношение е трудно постижимо заради „спецификата” на породата,нека се обосноват ако желаят.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Ако наистина трябва да съм искрен ( пък даже и в такъв светъл ден) има нещо вярно...Познавам ловци,чийто кучета все още ходят със сачми,само защото не „вдигали” правилно дивеча,или не „желаели”да се отзоват след повикване???Или такива,които държат кучетата си (дори в къщи)вързани,защото „трябвало” да си знаят мястото...

Но темата не е за тях – познавам хора отговорни,чието отношение макар и продиктувано от погрешни схващания,са добри стопани.Именно те имат възможността да преосмислят всичко,а тези които ще кажат че такова отношение е трудно постижимо заради „спецификата” на породата,нека се обосноват ако желаят.

Хубаво расъждение за взаимоотношенията куче собственик.

Но преди всичко ги разглеждаме като приятелски.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Вижте отношенията - МАЙКА= Малко кученце ; Водач на глутницата= член на глутницата ........Там не се решават нещата на психологично или емоционално ниво - там АВТОРИТЕТЪТ се завоюва и отстоява постоянно със ПОВЕДЕНИЕ и ...зъби......

Ние с нашите кучета сме своего рода глутница . Ако сме ВОДАЧ на тази глутница - супер, ако не сме ,ще ловуваме по правилата на кучетата, които водим, а не по нашите правила (ние ще работим за тях, а не те за нас)

Edited by big
Link to post
Share on other sites

Иначе новата кинология е много добра и призната в света - за домашните любимци, но за работните животни - ВСИЧКО ТРЯБВА ДА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО......и се постига с ПРИНУЖДЕНИЕ

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Г-н Тодоров,

сигурно имате наблюдения върху живота в едно кучило,затова може ли да дадете примери,кога кучката-майка използва зъбите си?

А и за поведението - какво Ви прави впечатление?По думите Ви съдя,че кучетата не са нищо друго,освен създания лишени от аналитични способности и емоции.Тогава какво ги кара да оцеляват в продължение на толкова години?

И каква е разликата между кучетата,щом твърдите че се делят на категории,т.е. отношението трябва да е различно?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Гледали ли сте някога кучета..........когато шефа се храни по-ниско стоящите в йерархията чакат - или са наказвани със зъби, примерите са много, как се отстояват територии - със зъби, как се завуюва по-висока йерархична позиция - със зъби, просто всичко става или със зъби или с подвита опашка и показване на корема.......Има емоции, има аналитични способности - прави се връзка на 2-3 събития ......взема се решение на база емпиричен опит или генетични заложби......

Доста е дълго и сложно, за да изкажа стройни доказателства за твърденията си, НО, на куче, необучено на принудителен апорт, не може да се разчита, че ще апортира при всякакви обстоятелства и дразнители , отстреляния дивеч. Аналичичният му ум винаги го кара да донесе апетитния , топъл дивеч, даже и когато никой не го вижда, защото е научено така, защото знае, че ШЕФА, ще се зарадва, защото знае , че е длъжно да го направи, защото това е начин да отстои мястото си в глутницата, защото знае, че без защита и глутница е обречено на гибел (това е отговорът на въпроса).

Относно категориите - ние хората така разделяме кучетата , защото ГИ ПОЛЗВАМЕ по различен начин, едни могат да изразяват емоционалното си състояние и аналитични способности в краката на господарката (партньорката!) си докато тя пие кафе с приятелки, а от други да зависи човешки живот , например, или намирането на загубен трофей в гората...или загубено дете....

Link to post
Share on other sites

Hundefreund, on 14 Mar 2013 - 10:59, said:

Г-н Тодоров,

сигурно имате наблюдения върху живота в едно кучило,затова може ли да дадете примери,кога кучката-майка използва зъбите си?

А и за поведението - какво Ви прави впечатление?По думите Ви съдя,че кучетата не са нищо друго,освен създания лишени от аналитични способности и емоции.Тогава какво ги кара да оцеляват в продължение на толкова години?

И каква е разликата между кучетата,щом твърдите че се делят на категории,т.е. отношението трябва да е различно?

Да господине делят се не на категории а групи.Колко кучила от работни породи си отгледал?
Link to post
Share on other sites

Не знам дали осъзнавате колко е сложна и в колко различни направления може да се разглежда тази тема .....

Не бих се ангажирал с мнение, че един от пишещите тук е само прав в тезата си, а друг я разглежда в грешна посока !

Колкото са различните групи кучета, толкова са и различните начини за работа с тях.... Дори и само между расовите особенности налагат различно отношение с отделните им представители. Различните характери при представители от една порода и дори от едно и също семейство / кучило / също са предпоставка за различни подходи и начини на работа ....

Огромни разлики на подхода при обучението на което и да е куче се изискват и от целите които сме си поставили да постигнем с това куче ....

Няма само правилно или само грешно обучение !!!

Има ефективно и не ефективно такова !!!

Аз бих ги степенавул така моментите :

1-Постигане на изскуемите цели, създавайки в кучето радост от тяхното практическо прилагане - отлично обучение !!!

2-Постигане на изискуемите цели, но показвайки подтиснатост по време на практическото им преложение от страна на кучето - ефективно, но не добро обучение !!!

3-Не постигане на изскумите цели - лошо обучение !!!

Няма значение КАК .........важно е КАКВО е постигнато в крайна сметка и дали резултатите отговарят на изискванията в конкретното обучение !!!

Има един много важшн момент във всичко това и се надявам, че всички Вие, които пишете в тази тема го разбирате съвсем ясно - кучето както и много други животни са създадени от човека във вида които ги познаваме днес за да служат на човека в някаква негова деиност !!! Ако ние, хората, които използваме кучетата познавайки ги в днешната реалност забравим за този принцип, то ние ги обричаме на изчезване. Поне във вида които ги познаваме днес !

Естествено трябва да се съобрази и факта, че тук пишем в ловен форум и аз изразявам своето мнение погледнато през призмат на работещите кучета !

Edited by nedelchev
Link to post
Share on other sites

Да господине делят се не на категории а групи.Колко кучила от работни породи си отгледал?

Ами като напишеш колко пъти си се подписвал през съзнателния си живот,тогава ще сравняваме...

Той отговора е какъвто е и въпроса.

Link to post
Share on other sites

Г-н Неделчев,

прекрасно знам какъв е форума,но разглеждането на отношението към кучетата трябва да е по човешки,т.е. не разбира ли човек поведението на кучето си,винаги ще съществуват проблеми помежду им.И е без значение дали пишем за I или Х група.

И как да няма значение как е постигнато нещо?

Или кучето е длъжно да понася грубости,само защото срещу себе си има за стопанин някой откачалник (извинете за последното),който въобще не се интересува от състоянието му,границите на възможностите му и не може да види ясните кучешки послания,а го принуждава да върши това,което ТОЙ смята за правилно.

Link to post
Share on other sites

Вижте отношенията - МАЙКА= Малко кученце ; Водач на глутницата= член на глутницата ........Там не се решават нещата на психологично или емоционално ниво - там АВТОРИТЕТЪТ се завоюва и отстоява постоянно със ПОВЕДЕНИЕ и ...зъби......

Ние с нашите кучета сме своего рода глутница . Ако сме ВОДАЧ на тази глутница - супер, ако не сме ,ще ловуваме по правилата на кучетата, които водим, а не по нашите правила (ние ще работим за тях, а не те за нас)

След като не емоциите (чудно защо поста Ви е харесан) са водещите,кое определя кучешкото поведение?

И защо сравнявате кучето и вълка?Виждам,че искате да водим нормален разговор,но с това си мнение не си помагате.Знаете ли защо всъщност е необходимо в кучешката група съществуването на йерархия?

Link to post
Share on other sites

Вижте отношенията - МАЙКА= Малко кученце ; Водач на глутницата= член на глутницата ........Там не се решават нещата на психологично или емоционално ниво - там АВТОРИТЕТЪТ се завоюва и отстоява постоянно със ПОВЕДЕНИЕ и ...зъби......

Ние с нашите кучета сме своего рода глутница . Ако сме ВОДАЧ на тази глутница - супер, ако не сме ,ще ловуваме по правилата на кучетата, които водим, а не по нашите правила (ние ще работим за тях, а не те за нас)

Щом според Вас сме глутница,виждали ли сте ВОДАЧА (стопанина) упражнявайки превъзходството си върху кучето да го души в областта на ануса и гениталиите.....,защото в истинската глутница без това не може.?!?

Ще вземе да излезе,че май не сме глутница,а друго...

Edited by Hundefreund
Link to post
Share on other sites

Вижте отношенията - МАЙКА= Малко кученце ; Водач на глутницата= член на глутницата ........Там не се решават нещата на психологично или емоционално ниво - там АВТОРИТЕТЪТ се завоюва и отстоява постоянно със ПОВЕДЕНИЕ и ...зъби......

Ние с нашите кучета сме своего рода глутница . Ако сме ВОДАЧ на тази глутница - супер, ако не сме ,ще ловуваме по правилата на кучетата, които водим, а не по нашите правила (ние ще работим за тях, а не те за нас)

big,

В разсъжденията си допускате груба грешка.

Първо, не правете аналогия между вълча глутница и взаимоотношенията в нея и отношенията между домашните кучета, независимо дали става дума за връзката майка-кученце или някаква друга.

Второ, отношенията майка-кученце въобще не са изградени на принципа на йерархията! Най-малкото, защото под влияние на окситоцина и пролактина в майката има вроден „майчин инстинкт” и никога, наблягам – абсолютно никога, взаимоотношения от такъв род не са на принципа на йерархичната структура.

Трето, йерерхичната група поставя всеки индивид на „мястото му” и след създаването й конфликтни ситуации повече не съществуват. При вълците има „коопериране на действията” с цел преживяване на глутницата като цяло. Имам предвид, че ако е формирана линейна йерархия А -> B -> C и т.н., тя не може да бъде нарушена и няма да се налага животното А постоянно да се „доказва” пред животното С с оголване на зъби, ръмжене и т.н. Трудно и дълго е за обяснение, а и едва ли ще го схванете при условие, че имат нагласа да разсъждавате по начина, по който сте го написал. Взаимоотношенията при вълците се нарушават при съвсем други обстоятелства и причини, но във всички случаи – не защото Авторитетът, трябва постоянно да си защитава позицията. Авторитетът, ако е такъв, е признат от глутницата и ако той постоянно трябва да защитава позицията си просто не е никакъв авторитет. Разбира се нещата съвсем не са така. Това Ви го пиша като отговор, ако приемем Вашето разсъждение за логично.

Четвърто, ние и нашите кучета не сме „своево рода глутница”. Глутницата е група от животни от един вид, намиращи се в родствена връзка помежду си!

Разсъжденията Ви като цяло се базират на остарели, отдавна отхвърлени от зоопсихологията догми и е добре да си „сверите часовника”.

Поздрави!

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Колега Атанасов, не сте прав! Определението ви за глутница изобщо не е вярно. А това, че кучето мисли, че собственика му е водач на глутница е не "остаряла догма", а самата истина.

Link to post
Share on other sites

Кинологията е една ,в никакъв случай не би трябвало да се разделя на стара и нова.Но както всяка наука тя търпи промени.Има основни правила и методи които с годините са доказали своята ефективност,но различното им приложение от различните хора ,както и различното им представяне на широката аудитория от хора следящи развитието на работата с кучета, тласкат нещата към различни схващания.В основата на всичко обаче стоят естествените инстинкти на животните и тяхното трансформиране в съзнателна и целенасочена работа .То е образно казано както станциите на едно радио-намираш приглушено звучаща станция и започваш да търсиш начини за по ясното и звучене. Друг момент и неизменна част от едно обучение е принуждението.Без него няма как да станат нещата,но те следват самия процес на обучение ,а не са в основата му . Куче на което е въздействано принудително по време на дресировката му (разбира се по възможно най правилния начин) във всеки един момент може да се разчита на него и трудно ще ви "откаже" изпълнение на команда,за разлика от някои нововъведения които винаги оставят вратичка за "своеволия" откъм негова страна.Нека и не се забравя ,че ловните кучета се намират в зона на боравене с оръжие,присъствие на хора и домашни животни,наличие на транспортни средства и др. където някои от естествените инстинкти просто се отприщват и набират лавинообразна скорост.В такива случаи няма място за мекушавост защото последствията биха могли да са много тежки.Поздрави

Link to post
Share on other sites

Колега Атанасов, не сте прав! Определението ви за глутница изобщо не е вярно. А това, че кучето мисли, че собственика му е водач на глутница е не "остаряла догма", а самата истина.

В "ялови" спорове не желая да влизам.

Link to post
Share on other sites

Колега Атанасов, не сте прав! Определението ви за глутница изобщо не е вярно. А това, че кучето мисли, че собственика му е водач на глутница е не "остаряла догма", а самата истина.

Ще се съглася с Вас,че Н.Атанасов не е прав... и ще помоля да дадете описание защо (как и с каква цел ) вълците живеят така?Сещате се ,че говоря за глутницата.

А докато пишете и той Ви отговори да разгледаме защо мнението ,което сте написал е невярно...,без да се разпростираме. Все пак това е форум,а не учебно заведение.

Все още има хора,които считат,че :

* Социалната структура във вълчата глутница е изградена на принципа на линейната йерархия,т.е. непрестанна борба за доказване на алфа-статус и доминиране над останалите членове.

Истината :

Глутницата има много по-сложно устройство (отколкото опростената линейна йерархия) и между представителите й съществува вярност и дружба.

*Счита се,че след като кучетата са произлезли от вълка и при тях са в сила същите правила.

Истината :

Кучетата се различават МНОГО от вълците...И знаете ли защо : заради отбора и развъждането,даващи им възможността да са в пъти по-малко страхливи и много по-лесно понасящи социализацията сред хората.

PS. Моля за извинение - трудно се свързвам заради лошата интернет връзка. Затова и отговорът на Н.Атанасов ме е изпреварил...

Edited by Hundefreund
Link to post
Share on other sites

А докато пишете и той Ви отговори

Нямам намерение на никого да отговарям. Достатъчно много съм коментирал темата в статиите и книгите, които съм написал. В преподавателската си практика имам принцип: "Не можеш да научиш този, който не желае да се учи".

Edited by cynology
Link to post
Share on other sites

Кинологията е една ,в никакъв случай не би трябвало да се разделя на стара и нова.Но както всяка наука тя търпи промени.Има основни правила и методи които с годините са доказали своята ефективност,но различното им приложение от различните хора ,както и различното им представяне на широката аудитория от хора следящи развитието на работата с кучета, тласкат нещата към различни схващания.В основата на всичко обаче стоят естествените инстинкти на животните и тяхното трансформиране в съзнателна и целенасочена работа .То е образно казано както станциите на едно радио-намираш приглушено звучаща станция и започваш да търсиш начини за по ясното и звучене. Друг момент и неизменна част от едно обучение е принуждението.Без него няма как да станат нещата,но те следват самия процес на обучение ,а не са в основата му . Куче на което е въздействано принудително по време на дресировката му (разбира се по възможно най правилния начин) във всеки един момент може да се разчита на него и трудно ще ви "откаже" изпълнение на команда,за разлика от някои нововъведения които винаги оставят вратичка за "своеволия" откъм негова страна.Нека и не се забравя ,че ловните кучета се намират в зона на боравене с оръжие,присъствие на хора и домашни животни,наличие на транспортни средства и др. където някои от естествените инстинкти просто се отприщват и набират лавинообразна скорост.В такива случаи няма място за мекушавост защото последствията биха могли да са много тежки.Поздрави

Ще дадете ли пример за основните правила и методи?

А що се отнася до принудата : принуда като насилие или като мотивация ,защото разликата е много голяма... И понеже пишете за естеството на работа при ловните кучета – не е ли странно по- горе да четем,че човек е водач (на глутницата), а в същото време да изпраща кучето си не само да претърсва, но и да му носи плячката??? Малко е объркващо ( ще си кажат някои),но и при нас и при вълците в основата е (пак ще се повторя ) доверието и дружбата...

Естествено,че работата на ловното куче е напрегната, и макар провокирана от обстоятелствата ,ако то (кучето) е подготвено с вещина ,никога няма да „помисли” за „своеволия”...Друг въпрос е,че мнозина само са чели ( или знаят) какво се изисква,а в действителност не могат да го постигнат...

И още едно питане имам : какво е „мекушавост” , кой и към кого я отправя и защо?

Link to post
Share on other sites

Макар че отговорът на въпросите ,които ми зададохте ще отнемат доста редове и време за писане ще се опитам да ви отговоря по накратко с риск да пропусна нещо.И така :Основните методи както вече споменах са базирани на основните животински инстинкти ,поведенчески реакции,тип нервна система и др.Те са 1 .Механичен(принудителен);2 вкусопоощрителен ;3 контрастен(смесени двата методи)4 подражателен. Всеки отделен метод има своите предимства и недостатъци ,но най ефикасно доказан си остава контрастния метод,при който се изгражда и за дълго се запазва изработената команда.Що се отнася до принудата - насилие не бих казал ,а за мотивиране с принуда няма как да стане.Както вече казах-принудително въздействие: това може да бъде леко подръпване със нашийник,натискане на задницата при отработване на сядането,издърпване на предните крайници при лягане ,връщането на мястото му с нашийник или повод при отработване на място и т.н. За доверието и дружбата добре, но забравяш иерархията, основните права, задълженията.Така например навсякъде говорим за водачи ,но в основата си остава старшата женска или майката.А и не съм виждал досега и при най добрите дресйори да маркират или апортират наравно с кучетата си.Що се касае за мекушавостта,то никой към никого не я отправя,а се поражда при недостатъчно изграден контрол през време на обучението,вследствие на грешки от страна на дресйора,не визирам кучешки грешки защото дресйора е за това да ги отстранява навреме.Дано съм бил ясен в отговорите си .Поздрави!

Link to post
Share on other sites

Колега Недев,

съвременната кинология напълно изключва методи свързани както с принуда, така и с механично въздействие. Познавайки нуждите на кучето,един треньор никога не би използвал принуда... Думата е мотивация. За да не навлизам в подробности само ще посоча нуждите :

1.Физиологични нужди

2.Нужда от защитеност

3.Нужда от социално общуване

4.Нужда за уважение и признаване

5.Нужда за самореализация

Ако обучаващия е наясно със значението на горе изписаното,работата му се улеснява дотолкова,че вместо един урок да се превърща в единоборство ( заради съперничещите си една на друга нужди – на човека и на кучето),той във всеки момент ще е наясно защо то реагира по определен начин ( в зависимост както от общите нужди,така и от тези свързани с конкретния процес на обучение).

Сега вече можете да наложите текста от вашето мнение ( в частта, упоменаваща подръпването с нашийник,натискането на задницата и другите манипулации) и да направите сравнение.

Нямах намерение да обяснявам и да поучавам никого,защото всеки сам избира как да общува с кучето си и как да го обучава, но Вие повдигате въпроса ,че кинологията е една. Да,така е,но кое е по- важно : да се работи с кучето вещо,или постоянно да го поставяме в стрес,от който никой не печели? Това е разликата в мисленето между остарелите методи и познаването на кучешката психология.

Ще си кажете : защо тогава писах толкова за четирите метода? Именно затова – за да се види,че кучето не е същество готово да се подлага на всевъзможни опити ( и който хване ред той ще е),а високо организирано социално животно,можещо да свърши всичко (според породните си особености,умственото си развитие,опита,увереността в себе си – да не изброявам всичко,че ще взема без да искам да откажа съвсем някои) ,стига да му се даде възможност... Затова Вие и други потребители от форума пишете за йерархия , водачи и каквото още сте чели,без да анализирате прочетеното,водени от един наложен модел на общуване. Пишете,че кинологията търпи промени,тогава защо едва малцина ( говоря в общ план) се възползват от тях,а останалите тъпчат на място?

Какво е това : за дойде кучето при повикване,можете да ползвате и дълъг повод,като едновременно с командата го придърпате? Или : за да върви до водача си ( на повод),той трябва при избързване да го коригира като дръпне повода рязко? Още само едно нещо : за да прекратите нежелано поведение използвайте анонимно наказание ( хвърляне на верига или ел.нашийник) – така кучето няма да свърже наказанието с Вас?! ....Това може да го напише само човек тотално невеж.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.