Jump to content

НКБГ - изпитание на диво прасе - гр.Ракитово


Recommended Posts

На 09.02.2013 г. /събота/ от 08:00 часа, НКБГ ще проведе ИВК и работен изпит за Български гончета, на полигона в Ракитово, местността Ремово. Такса за участие - 15 лв. /да се носят оценителни листи от изложби на БРФК/. Изпитанието ще се проведе както следва:

- ИВК за кучета до 2 год.

- работен изпит за кучета над 2 год.

Предварително записване на клубния e-mail: [email protected]

Делчо Кочанков - 0889 532 458

Ангел Иванов - 0889 027 178

Сейхан Мухарем - 0899 118 339

Съдии на мероприятието - от съдийската листа на НКБГ.

Edited by Карасей
Link to comment
Share on other sites

Разбира се,че има правила...което не прескочи мрежата в опит за бягство-СТАВА!!!

Страхотен си с чуство за хумор, но и това съм го виждал ,летеж на гонче над борчета и огради,вследствие на челен удар от диво прасе..

Не се ли описват тук правилата да ги знаят хората.

Link to comment
Share on other sites

Правилника е публикуван в клубния саит,изискванията за допускане до участие в изпита и ИВК са ясни на участващите,изпита е за клубните кучета.http://www.nkbg.eu/docs.php

Link to comment
Share on other sites

Страхотен си с чуство за хумор, но и това съм го виждал ,летеж на гонче над борчета и огради,вследствие на челен удар от диво прасе..

Не се ли описват тук правилата да ги знаят хората.

То кога човек всичко е видял, чул, опитал и знае - каква ли работа ще му остане????????????
Link to comment
Share on other sites

Като неклубен член не виждам смисъл да се явявам.Това е по скоро нещо като ИВК за млади клубни кучета.

Когато се прави нещо,то винаги е със някакъв смисъл.Освен ИВК за кучетата до 2 годишна възраст,ще е и изпит за по -големите.Условието е, кучето да има положителна екстериорна оценка от клубна изложба или изложба на БРФК.Ако твоето отговаря на условието и имаш някакви планове за него намери смисъла.

Link to comment
Share on other sites

Имали от свободните места за гости,или всичко е фулл??

Ти не разбра ли,че винаги си добре дошъл?!!! :cap:

Надявам се в Ракитово да се видим... :drinks: :drinks: :drinks:

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

Ти не разбра ли,че винаги си добре дошъл?!!! :cap:

Надявам се в Ракитово да се видим... :drinks: :drinks: :drinks:

Поздрави!

Сигорен съм,че ще се получи много весело събиране и работният изпитще е на ниво..

Благодаря за поканата може наистина да се съберем.

Link to comment
Share on other sites

ИВК на българско гонче при НКБГ

I Общи положения

Изпит на вродените качества (ИВК) могат да полагат всички кучета, навършили 9 (девет) месеца, oценени положително (без тежки и дисквалифициращи пороци) на екстериор на клубна екстериорна изложба. За участие в специализирано състезание изпитът на вродените качества не е условие за участие, но без положен такъв кучето не може да се състезава за нито една титла без оглед на това, колко точки и кой награден клас е завоювало. На работните изпити, както и на изложбите, не могат да участвуват болни, слепи, глухи кучета, женски, които са разгонени или са в напреднала бременност. В случай, че повече кучета получат еднакъв брой точки, при класирането се дава предимство на младите кучета и женските, а едва след това на кучетата, които са по-добре оценени на екстериор. Организатори на изпитите (състезанията) могат да бъдат Киноложки клубове, ловни дружества и организации получили одобрението на отговорника по спорта в “Националния клуб българско гонче”. Организаторът назначава ръководител на изпита (състезанието), чието задължение е да осигури вземането на съдийските решения, достатъчно количество муниции, протоколи и оценителни листове, дивеч, кръв и друг реквизит. Изпитът на вродените качества и специализираните изпити могат да се оценяват най-малко от двама, а всестранното състезание най-малко от трима съдии. Организаторът и ръководителят на състезанието са длъжни да осигурят всички условия за безпрепятствено протичане на съдийската работа. Организаторът назначава комисия за жалбите, която се състои от трима члена: един от съдиите, един неутрален от публиката и един от състезателите. Жалби се подават след завършване на съдийската работа изключително в писмена форма до ръководителя на състезанието. Жалба може да се подаде само срещу отрицателна оценка. Редът за участие на кучетата в състезанието се определя чрез жребий. Отговорникът по спорта може да забрани провеждането на изпити и състезания на онези организатори, които не изпълняват съответните условия за полигон. Съдиите имат право да прекъснат състезанието, ако преценят, че не са налице адекватни условия

за работа. Могат също да изискват от организатора да отстрани всички лица, които препятстват работата на съдиите, водачите или кучетата. Съдиите са длъжни да обосноват публично всяка своя оценка, както и да предупредят и при необходимост да изключат от състезанието всеки водач, който с държанието си препятства съдийската работа. Съдиите са задължени да предотвратят всяко физическо измъчване на кучетата и некоректно отношение към дивеча от страна на водача. Водачите са длъжни да се съобразяват със съдийските решения. Всеки водач отговаря за своето куче и носи цялата отговорност за щетите, които то нанесе по време на състезанието. Всяко физическо малтретиране на кучето или дивеча от страна на водача, след съдийско предупреждение се наказва с изключване от по-нататъшното участие в състезанието. При изпитване в естествена среда се изпитват не повече от 7 кучета, като терена се осигурява от изпитваните.


II Изпит на вродени качества с диво прасе

В изпитанието мога да участват всички положително оценени на екстериор кучета.
Дисциплини:
1. Изстрел

2. Водимост

3. Претърсване

4. Глас гони

5. Глас място

6. Настойчивост

7. Острота

8. Обоняние


Работата с диво прасе се изпитва в оградено място (полигон) с минимална площ от 100м х 100м. Теренът трябва да бъде гъсто обрасъл с растителност, която съответства на естествената среда на живот при дивото прасе, с най-малко една локва и издигнато ловно чакало (вишка). Вишката трябва да може да побере поне пет лица и да предлага добра видимост в цялото съоръжение, за да могат съдиите да следят непрестанно работата на кучето. Освен съдиите и водачът, в полигона могат да се намират само помощниците за отделяне на кучетата при захват, определени от организатора на състезанието.

Поведение при изстрел

Проверява се в началото на изпита и има за цел да елиминира от процеса на развъждане всички кучета, плашливи при изстрел. Кучетата са на ремък и на известно разстояние се движат в кръг, при което на разстояние най-малко на 30 м се дават два изстрела със ловна пушка. Кучетата, които изглеждат изплашени или искат да се отдалечат от собственика, трябва да се изпитат отделно, свободни (без повод). Ако кучето побегне и при другия опит, значи се плаши от изстрел. Куче, което свързва стрелбата с лова и затрепери или се разлае, получава същата оценка, както и онова, което е останало напълно спокойно. Кучетата се оценяват с оценки 4 или 0. Оценяване: 4 – спокойно, не се плаши от изстрел; 0 – плашливо при изстрел;

Водимост (послушание)

Проявява се в общото послушание и поведение на кучето по време на целия изпит. Трябва добре да се наблюдава дали кучето внимателно слуша заповедите на водача или прави това от страх. По-голямо внимание трябва да се обърне на кучетата, които водачите им не управляват, респективно на техните водачи. Плахи кучета са онези, които не са в ръцете на водачите, не разрешават да ги завържат, т.е. кучета, които водачите им не управляват. При изпитването на вродените качества по-дългото непоявяване на кучето, което е много издръжливо в търсенето , не бива да влияе върху оценяването на неговата водимост. Пропуснатите или недобре отренирани дисциплини, които могат да се наваксат, не се вземат впредвид само ако не поставят под въпрос общия изход от изпита. Оценки от 4 до 1.


Претърсване

Времето за претърсване зависи от големината на полигона (до 40 дка) и е 7,5 минути, а общото време за работа на кучето е 15 минути. При полигони по-големи от 40 дка времето се определя от организатора и съдиите. Всяко връщане на кучето до водача по време на претърсването намалява оценката с една точка. Оценките са от 4 до 1. Четвъртото връщане или ненамирането на прасето в определеното време води до дисквалификация. При нежелание на кучето да претърсва терена водача може да го поведе и насърчи по указание на съдията. При отказ на кучето да претърси и след поощрението съдията може да прекъсне участието му.

Подаване на глас

Оценява се през цялото време на работата. Трябва особено да се държи сметка, дали кучето подава глас при работа по следата или е само видогласно, с какъв глас – по сила и издържливост – облайва дивото прасе на място, дали по време на гоненето често прекъсва лаенето (което води до по-слаба оценка) или въобще работи без да подава глас. Най-добра оценка получава онова куче, което съобщава и гони дивото прасе с най-силен и пронизителен глас. При окончателната оценка предимство има онова куче, което още на следата на дивото прасе подава глас. Ако кучето не подава глас се дисквалифицира. Предимство имат кучета, които със смяна на гласа показват дали гонят прасето или го облайват на място.

Настойчивост
Оценява се от момента, когато кучето намери прасето и по време на работата на кучето със свинята. Всяко връщане на кучето при водача или напускане на прасето намалява оценката с една точка. Оценките са от 4 до 1. За издържливо куче се смята онова куче, което упорито и непрекъснато облайва дивото прасе от разстояние, което дава точна представа за местонахождението на прасето.

Острота към дивата свиня

Злобата (настървеността) на кучето към дивото прасе трябва да представлява смело нападение на дивото прасе, съпроводено с пронизително качествено лаене, освен това опит за ухапване, за преместване на дивото прасе от мястото му, опити чрез захапване да бъде спряно прасето при неговото бягство.

Оценки:

4 – кучето трябва да хваща прасето;

3,5 – лаене от разстояние максимум 3-5 метра;

3 – лаене от разстояние до 5-10 метра;

2,5 – лаене от разстояние до 10-20 метра;

Куче, което лае от разстояние, по-голямо от 20 метра, напуска прасето или не се върне до него в предвиденото за работа време, получава оценка 2.


Обоняние
Как кучето ползва носа си се проверява през цялото изпитание. При оценяването на носа е необходимо да се оцени как кучето използва повече или по-малко благоприятния вятър, как улавя и следва дирята и как се справя със завоите. Добрият нос е условие за достатъчно дълго следене, гонене и за изработване на кървава следа. Трябва да се имат в предвид атмосферните условията, които са налице на терена (силен вятър, голяма влажност на почвата, заслон, угар, път), за да можем да го оценим обективно.
Оценяване: Оценка от 4 до 2 в зависимост от трудността на терена и качествата на носа. Оценка 1 – дисквалификация.

Edited by Доктора
Link to comment
Share on other sites

Здравейте колеги.Както аз, така и някои други не са ходили на този гатер.Ако може информация за прасетата/брой,пол, поведение/.Надявам се да има силна конкуренция и да се видим със всички запалени притежатели на ловни гончета с родословие в НКБГ

Link to comment
Share on other sites

Здрасти колега, Правилника казва, едно прасе/без да уточнява пола/ от 60 до 120 кг и едно куче.

Edited by Желю
Link to comment
Share on other sites

Здравейте колеги.Както аз, така и някои други не са ходили на този гатер.Ако може информация за прасетата/брой,пол, поведение/.Надявам се да има силна конкуренция и да се видим със всички запалени притежатели на ловни гончета с родословие в НКБГ

Прасетата са 2 - слаба женска около 70 кг и нерез с изкъртен десен зъб около 100 кг. Имаме уверението на собствениците на гатера, че ще направят всичко възможно да отстранят женското прасе за изпитанието,

Гатера е около 20 декара със средна денивелация и достатъчна растителност в него.

Съветите ми е към всички желаещи да се явят на изпитанието са

- да заведат поне веднъж преди изпитанието си кучето на гатер. Били сме свидетели как признати в лова кучета не са успявали да се представят добре, поради липсата на подготовка и запознаване с гатера.

- всички, които желаят кучетата им да влезнат в разплод и на техните поколения да се издават родословия да ги явят на изпитанието, защото покрит работен клас е задължително условие за вкарване на дадено куче в разплод

Link to comment
Share on other sites

Прасетата са 2 - слаба женска около 70 кг и нерез с изкъртен десен зъб около 100 кг. Имаме уверението на собствениците на гатера, че ще направят всичко възможно да отстранят женското прасе за изпитанието,

Гатера е около 20 декара със средна денивелация и достатъчна растителност в него.

Съветите ми е към всички желаещи да се явят на изпитанието са

- да заведат поне веднъж преди изпитанието си кучето на гатер. Били сме свидетели как признати в лова кучета не са успявали да се представят добре, поради липсата на подготовка и запознаване с гатера.

- всички, които желаят кучетата им да влезнат в разплод и на техните поколения да се издават родословия да ги явят на изпитанието, защото покрит работен клас е задължително условие за вкарване на дадено куче в разплод

Докторе, мислете добре за работния изпит и разплода. Може и да не е най-доброто решение, ако се замислим. Това решение сме го взели, но може да се прегласува.

Link to comment
Share on other sites

Колеги...нямаме много време,а знаем,че едно такова мероприятие се започва от предната вечер!
Ако има желаещи,да се съберем,видим и побъбрим...нека да се организираме малко по-ранко,за да протече всичко нормално...
...а не в последния момент...!!! :)


Link to comment
Share on other sites

Колеги...нямаме много време,а знаем,че едно такова мероприятие се започва от предната вечер!

Ако има желаещи,да се съберем,видим и побъбрим...нека да се организираме малко по-ранко,за да протече всичко нормално...

...а не в последния момент...!!! :)

На Bat Van4o,му свършиха петлите :eusa_think::lol::unknw:

Link to comment
Share on other sites

Здравейте колеги.Както аз, така и някои други не са ходили на този гатер.Ако може информация за прасетата/брой,пол, поведение/.Надявам се да има силна конкуренция и да се видим със всички запалени притежатели на ловни гончета с родословие в НКБГ

Много внимавайте с мъжкото прасе!Ако е това от миналата година!Завършен убиец на кучета.Ако има куче , което прави захвати особено младо и неопитно по-добре да не се пуска!НОСЕТЕ ИГЛИ И КОНЦИ!

Съвета е от личен опит за съжаление!

Link to comment
Share on other sites

Много внимавайте с мъжкото прасе!Ако е това от миналата година!Завършен убиец на кучета.Ако има куче , което прави захвати особено младо и неопитно по-добре да не се пуска!НОСЕТЕ ИГЛИ И КОНЦИ!

Съвета е от личен опит за съжаление!

Куче,което се пази няма да има проблем...но иначе си прав,прасето си е същото! :)

Link to comment
Share on other sites

Май има нещо вярно... :icon_zw[1]:

Няма нищо вярно,с Единака сте в голяма грешка.Мене ми се яде печена кокошка още непроносила.

post-23696-0-94522000-1359387997_thumb.jpg

post-23696-0-87806700-1359388011_thumb.jpg

Edited by Bate Van4o
Link to comment
Share on other sites

На 09.02.2013 г. /събота/ от 08:00 часа, НКБГ ще проведе ИВК и работен изпит за Български гончета, на полигона в Ракитово, местността Ремово. Такса за участие - 15 лв. /да се носят оценителни листи от изложби на БРФК/. Изпитанието ще се проведе както следва:

- ИВК за кучета до 2 год.

- работен изпит за кучета над 2 год.

Предварително записване на клубния e-mail: [email protected]

Делчо Кочанков - 0889 532 458

Ангел Иванов - 0889 027 178

Сейхан Мухарем - 0899 118 339

Съдии на мероприятието - от съдийската листа на НКБГ.

С цел да улесним организаторите и да започнем максимално рано изпитанието за да могат да бъдат тествани всички желаещи, призовавам колегите, които смятат да участвуват да направят предварително записване за това.

Link to comment
Share on other sites

Организаторите съобщават,че женското прасе е отстранено и за изпитанието в гатера ще има само едно прасе !!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.