Jump to content

Асоциацията на любителите на оръжия


Recommended Posts

Група ентусиасти създадоха "Асоциацията на любителите на оръжия". Това се наложи поради факта, че държавните институции налагат все повече ограничения на притежателите на оръжия, търговците и занаятчиите в тази сфера.

От всички заинтересовани приемаме идеи за развитие и промяна на нормативната уредба. Набираме и нови членове.


"Асоциацията на любителите на оръжия" се стреми към:

- Либерализация на нормативната уредба, по отношение притежаването на оръжие. Свеждане ограниченията за притежаване на видове оръжия до тези, залегнали в Директивите на Европейският съюз;

- Развитието и популяризирането на стрелковите спортове. Повишаване на физическата култура и уменията при боравене с оръжие, като средство за самоотбрана и утвърждаването му като начин за прекарване на свободното време;

- Представителство и защита на правата и интересите на членовете на Асоциацията пред съответните държавни институции.


Тези си цели тя ще постигне чрез:


- Иницииране, внасяне в съответните институции на предложения и лобиране за усъвършенстване на правната уредба, засягащ контрола върху употребата и търговията с оръжие и средства за самоотбрана;

- Подпомага ефективната дейност на членовете си, като ги представлява пред държавните власти, местните органи на държавната власт, юридически и физически лица по въпроси, който засягат интересите им;

- Подпомагане и оказване на съдействие на държавните органи и институции във връзка с дейността на Асоциацията;

- Установяване на отношение и взаимодействие от името на членовете си с държавни институции, органи и техни представителства в области, засягащи дейността на членовете;

- Поддържане на контакти и взаимодействие с международни и български сдружения, държавни и общински органи и организации с цели близки до тези на Асоциацията;

- Взаимодействие с държавни институции и органи, развиване на връзки с други браншови организации и неправителствени организации, чужди и международни организации с подобни и близки цели;

- Проект за разработка на единна електронна система за регистрация и подаване на документи с електронен подпис на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула;

- Разработка на публичен модул за регистрация на оръжие, взривни вещества и пиротехнически изделия към вътрешната система на МВР;

- Разграничаване притежаването на огнестрелно оръжие от практикуването на спортна стрелба и лов. Притежаването и употребата на оръжие да става и от емоционална гледна точка – за развлечение и любителска страст;

- Въвеждането и употребата за лов и на други видове оръжия, хладни и огнестрелни (лъкове, арбалети, пистолети и револвери).

- Използването на уреди с нощно виждане при лова на хищници;

- Длъжностните лица да използват личното си оръжие по време на изпълнение на служебните си задължения;

- Използване на оръжие при самозащита и самоохрана;

- Да се възстанови практиката за безплатно съхранение на оръжието (по уважителни причини) в полицията за ограничен период от време;

- Облекчаване на изискванията за занаятчиите и дребните производители на ремонтните работилници и производители на оръжие;

- Подпомагане и насърчаване на спортни инициативи и физическата култура сред обществото. Популяризиране и насърчаване развитието на физическата култура и на спортните занимания, свързани с оръжие;

- Въвеждането на практически занимания в часовете по НВО. Създаването на школи за обучение за боравене с оръжие;

- Възможността за използване на карабина на стрелбища с дистанция 25 m;

- Участие в проекти и дейности, организирани от други български, чуждестранни и международни организации съобразно целите си;

- Съдейства за повишаване на информираността на членовете си относно новите технологии и постижения на техниката, както и друга браншова информация;

- Съдействие и гарантиране спазването на правилата за лоялна конкуренция;

- Организиране и участие в срещи, форуми, конгреси, конференции, изложения;

- Създаване на сайтове в интернет пространството, информационни бюлетини и брошури, връзки с медиите;

post-1504-0-27927300-1400155303_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Създайте фейсбук страница, дайте адрес, телефони, банкова сметка за дарения и членски внос.

Link to comment
Share on other sites

:clapping::clapping::clapping: Как да се запиша?

Можеш да се запишеш в официалния сайт на организацията.

Link to comment
Share on other sites

Цитирам сайта:

.........................

Учредителите са представители на фирми от бранша с дългогодишен опит и със сериозни позиции за неговото развитие, включително и в законодателно отношение.

........................

Пичове, това дали са "любители" ???

Защо ли не ви искат членски внос ?

Дали сдружението е с "идеална" цел ?

хА дано , ама надали !

Link to comment
Share on other sites

Естествено че са търговци на оръжие, моите адмирации за което. Ти учреди друга асоциация, с "идеална" цел, чл. внос, от и за "любители" и т. н.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

На заседание на УС на "Асоциацията на любителите на оръжия", проведено на 29.05.2014 година, бяха разгледани постъпилите заявления за членство. Всички кандидатстващи бяха приети.

На сайта на асоциацията съм публикувал протокола от заседанието и приетата декларация по повод изказванията срещу притежателите на оръжия.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Семинар на "Асоциация на любителите на оръжия"


На 25.09.2014 година от 15:00 часа, по време на изложението "Наслука - лов, риболов, спорт", на територията на "Международен изложбен център" ще се проведе семинар организиран от "Асоциация на любителите на оръжия".

На семинара са поканени всички членове на асоциацията, симпатизанти и заинтересувани от темата "Оръжие".

По време на семинара ще се обсъдят актуални въпроси, бъдещи проекти и проблеми за разрешаване. При изчерпване на дневният ред и наличие на време и желание ще се проведе и свободна дискусия между участващите.

По време на семинара ще се раздадат членските карти на новоприетите членове.

Участието е без предварително записване.

Link to comment
Share on other sites

Браво Митак , крайно време беше тези неща с някой мухлясали закони да се случат и в нашата държава.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
На проведеният на 09.09.2014 УС се реши, да се изготви "Програма за 2015". В изготвянето да се включат членовете, симпатизантите и заинтересуваните от темата със собствени предложения. "Програма 2015" ще се обсъди на предстоящият семинар - 25.09.2014 година на територията на Интер Експо Център. В тази връзка Ви моля за потвърждение на участието (до 22.09) и предложенията Ви (до 20.09).
Link to comment
Share on other sites

По време на изложението ще се проведат два аукциона на огнестрелно и хладно оръжие, маркови питиета и други мъжки залъгалки.

За информация посетете раздела Новини на сайта на АЛО.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Обещаната програма и изказвания от семинара.


П Р О Г Р А М А 2 0 1 5


Задачи за изпълнение през 2015 година или полагане н основи за развитието им:

Либерализация на нормативната уредба, по отношение притежаването на оръжие. Свеждане ограниченията за притежаване на видове оръжия до тези, залегнали в Директивите на Европейският съюз;

Развитието и популяризирането на стрелковите спортове. Повишаване на физическата култура и уменията при боравене с оръжие, като средство за самоотбрана и утвърждаването му като начин за прекарване на свободното време;

Представителство и защита на правата и интересите на членовете на Асоциацията пред съответните държавни институции.

Иницииране, внасяне в съответните институции на предложения и лобиране за усъвършенстване на правната уредба, засягащ контрола върху употребата и търговията с оръжие и средства за самоотбрана;

Подпомага ефективната дейност на членовете си, като ги представлява пред държавните власти, местните органи на държавната власт, юридически и физически лица по въпроси, който засягат интересите им;

Установяване на отношение и взаимодействие от името на членовете си с държавни институции, органи и техни представителства в области, засягащи дейността на членовете;

Взаимодействие с държавни институции и органи, развиване на връзки с други браншови организации и неправителствени организации, чужди и международни организации с подобни и близки цели;

Участие в проекти и дейности, организирани от други български, чуждестранни и международни организации съобразно целите си;

Проект за разработка на единна електронна система за подаване на документи с електронен подпис за закупуване, транспортиране, притежаване и регистрация на видовете оръжия (газово, сигнално оръжие, пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула и огнестрелно оръжие);

Разработка на публичен модул за регистрация на оръжие, взривни вещества и пиротехнически изделия към вътрешната система на МВР;

Въвеждането и употребата за лов и на други видове оръжия, хладни и огнестрелни (лъкове, арбалети, пистолети и револвери).

Длъжностните лица да използват личното си оръжие по време на изпълнение на служебните си задължения;

Използване на оръжие при самозащита и самоохрана;

Драстично намаляване размера на разрешителните за носене на оръжие (формат на пластика);

Облекчаване на изискванията за занаятчиите и дребните производители на ремонтните работилници и производители на оръжие;

Подпомагане и насърчаване на спортни инициативи и физическата култура сред обществото. Популяризиране и насърчаване развитието на физическата култура и на спортните занимания, свързани с оръжие;

Въвеждането на практически занимания в часовете по НВО. Създаването на школи за обучение за боравене с оръжие;

Възможността за използване на карабина на закрити стрелбища с дистанция 25 m;

Създаване на сайтове в интернет пространството, информационни бюлетини и брошури, връзки с медиите;

Изказвания и предложения по време на семинара.


От Румил Лачев (БЛРС) се направиха няколко предложения – Едното е за многократно използване на издадените Европейски паспорти на оръжието, което да прерасне в използването на тези паспорти като легитимен и постоянен документ на територията на Република България (все пак сме членове на ЕС). Второто е за отпадане необходимостта да си ловец или спортист, за да притежаваш огнестрелно оръжие, особено дългоцевно.

Последното го имаше в проектопрограмата, но тъй като в нито една от познатите ни европейски практики няма такава свобода то отпадна. Ако някой знае държава, членка на ЕС, в която да се притежава оръжие без такива изисквания, моля да се свърже с нас.


Диян Костов (Стара Загора) – Предложението му бе за по-масово приемане на членове – физически и юридически лица.

По принцип никой не е върнат от членство. Лошото е, че желаещите са малко. Приканвам всички с желание и възможности да популяризират идеята.


Симеон Динчев (БФДС) – На Общото събрание на БФДС ще поставят въпроса за членство в АЛО. Постави се въпроса, че спортистите имат проблем при закупуването на консумативи за презареждане на муниции. В случая не са равнопоставени с ловците, тъй като те няма проблеми да си ги закупуват срещу разрешително. Постави въпроса за притежаване на КНО в къщите за самоотбрана.

Въпроса за консумативите е важен и трябва да се разреши при първа възможност.


Костадин Димитров – Направи предложение за изграждане на пирамидална структура на АЛО – мрежа в цялата страна.

По принцип това не е невъзможно, стига членовете и симпатизантите да проявят активност в разпространение на идеята и набирането на нови членове. В АЛО членуват хора от всички краища на България.


Нейчо Нейчев (Стара Загора) – Предложението му бе за премахване на забраната за посещение на заведения за обществено хранене с КНО преди 22:00 часа.

Има резон в предложението, тъй като по обедно време служителите (лица изпълняващи служебните си задължения въоръжени) трябва да се хранят някъде.


Слави (Стара Загора) – Повдигана въпроса за режимите при пневматичното и газовото оръжие.


Георги Боков (главен редактор на списание „Лов и куче“) – Предложението му бе срещите с членове и симпатизанти на АЛО да са по-чести. Периодичност на три до шест месеца и при всяка извънредна ситуация (стрелбата в Лясковец).

Edited by митьо
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
На 09.10.2014 година се проведе заседание на Управителният съвет на АЛО.


Дневен ред:

1.Разглеждане на резултатите от проведеният семинар в Интер Експо Център

2.Приемане на „Програма 2015“;

3.Предприемане на мерки за увеличаване на членуващите в АЛО;

4.Прием на нови членове;

5.Финансов отчет;

6.Подготовка на предложения за изменение на нормативната база;

7.Форум на сайта на АЛО;

8.Други.


Прилагам програмата и протокола от заседанието.


Programa 2015.doc

Protokol_003_a.doc

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
На 22.11.2014 година на стрелбищният комплекс ВИП Про Хънтер в град Варна ще се състои стрелкови турнир под егидата на "Асоциация на любителите на оръжие".

Повече за турнира и връзка с организатора може да намерите в прикаченият файл или на сайта на АЛО - www.alobg.bg.

Strelkovi_turnir.doc

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Добрата новина от днес. И да уведомя, и за добронамерените или просто любопитни българи - групата народни представители от Патриотичния фронт, внесе пакет предложения на ВМРО за законодателни промени, насочени към разширяването на пределите на неизбежната отбрана и към овладяване на битовата престъпност.

...................................

Включва и притежание ..

Link to comment
Share on other sites

Не случайно от 3 години гласувам само за тях , другите всички оакани вече ги видяхме колко струват.Само в Патриотичния фронт ми е надеждата.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.