Jump to content

Tocci Custom Knives-One Man,One Knife !


toccii
 Share

Recommended Posts

Нож "Трапер"-стомана D2!"Trapper" Knife-D2 Steel!

Данните са както следва:

Обща дължина: 265мм
Дължина на клина: 140мм
Ширина на клина: 40мм
Дебелина на клина: 4,30мм
Дръжка: микарта
Стомана: D2 / 1.2379

post-46051-0-70288700-1444818825_thumb.jpg

post-46051-0-12306300-1444818826_thumb.jpg

post-46051-0-77636200-1444818826_thumb.jpg

post-46051-0-18849400-1444818827_thumb.jpg

post-46051-0-64048300-1444818827_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нож 'Раптор'v2-стомана D2!Handmade 'Raptor'v2 Knife-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 295мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-50985100-1445246600_thumb.jpg

post-46051-0-90355100-1445246600_thumb.jpg

post-46051-0-28958700-1445246601_thumb.jpg

post-46051-0-71315200-1445246601_thumb.jpg

post-46051-0-10406200-1445246602_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ножове за дране 'Super Skinner'-стомана D2!Handmade 'Super Skinner' Knives- D2 Steel!

Данните са както следва:

Обща дължина: 195мм
Дължина на клина: 85мм
Ширина на клина: 40мм
Дебелина на клина: 4.30мм
Дръжка: стабилизиран тумор / stabilized wood tumor
Стомана: D2 / 1.2379

post-46051-0-96085500-1446024087_thumb.jpg

post-46051-0-50626000-1446024088_thumb.jpg

post-46051-0-89679300-1446024088_thumb.jpg

post-46051-0-39424100-1446024089_thumb.jpg

post-46051-0-78660900-1446024089_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нож 'Раптор'v1-стомана D2!Handmade 'Raptor'v1 Knife-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 295мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-57313600-1446183636_thumb.jpg

post-46051-0-96241600-1446183636_thumb.jpg

post-46051-0-34776100-1446183637_thumb.jpg

post-46051-0-72308200-1446183637_thumb.jpg

post-46051-0-09531800-1446183638_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Един 'римейк' на 'MORA 2000'

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 230мм
Дължина на клина / blade lenght: 10.50мм
Ширина на клина / blade width: 27мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-94250500-1446443595_thumb.jpg

post-46051-0-21546400-1446443596_thumb.jpg

post-46051-0-49222900-1446443596_thumb.jpg

post-46051-0-68641800-1446443596_thumb.jpg

post-46051-0-05328600-1446443597_thumb.jpg

post-46051-0-26723100-1446443597_thumb.jpg

post-46051-0-51657100-1446443597_thumb.jpg

post-46051-0-74412600-1446443597_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Близнаците 'Амарок-v3'-стомана D2!'Amarok-v3' Twins -D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 270мм
Дължина на клина / blade lenght: 150мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-89654900-1446629512_thumb.jpg

post-46051-0-14399200-1446629513_thumb.jpg

post-46051-0-36482800-1446629513_thumb.jpg

post-46051-0-57979000-1446629513_thumb.jpg

post-46051-0-80059600-1446629513_thumb.jpg

post-46051-0-22535000-1446629514_thumb.jpg

post-46051-0-58905000-1446629514_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Кубадинка-ножът за дране!Kubadinka Knife-The Supreme Skinner!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 225мм
Дължина на клина / blade lenght: 115мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта / micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-00898100-1447050701_thumb.jpg

post-46051-0-39686300-1447050701_thumb.jpg

post-46051-0-77415200-1447050701_thumb.jpg

post-46051-0-18078400-1447050702_thumb.jpg

post-46051-0-81106300-1447050702_thumb.jpg

Edited by toccii
Link to comment
Share on other sites

Още една реплика на Кизляр 'Катран'!Another Kizlyar 'Katran' Replica!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 305мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта / micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-83070600-1447243419_thumb.jpg

post-46051-0-39388800-1447243420_thumb.jpg

post-46051-0-78289400-1447243420_thumb.jpg

post-46051-0-04197000-1447243421_thumb.jpg

post-46051-0-28839900-1447243421_thumb.jpg

post-46051-0-54793000-1447243421_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Амарок v4-стомана RWL34!Amarok v4-RWL34 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 270мм
Дължина на клина / blade lenght: 150мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: RWL34

post-46051-0-27446200-1447669456_thumb.jpg

post-46051-0-72475500-1447669456_thumb.jpg

post-46051-0-21308600-1447669457_thumb.jpg

post-46051-0-71034500-1447669457_thumb.jpg

post-46051-0-25137800-1447669458_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

"Super Skinner v2"-стомана D2!"Super Skinner v2"-D2 Steel!

Данните са както следва:

Обща дължина / overall lenght: 195мм
Дължина на клина / blade lenght: 85мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта / micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-61388700-1447847899_thumb.jpg

post-46051-0-85574500-1447847899_thumb.jpg

post-46051-0-08935100-1447847900_thumb.jpg

post-46051-0-47347700-1447847900_thumb.jpg

post-46051-0-71666400-1447847900_thumb.jpg

post-46051-0-97928600-1447847900_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Поредна реплика на Кизляр 'Катран'-стомана D2!Another Kizlyar "Katran' Replica-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 305мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта / micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-00038000-1448257406_thumb.jpg

post-46051-0-26091400-1448257406_thumb.jpg

post-46051-0-49493700-1448257406_thumb.jpg

post-46051-0-73097200-1448257406_thumb.jpg

post-46051-0-96898700-1448257406_thumb.jpg

post-46051-0-23153200-1448257407_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Още една 'MORA 2010'!Another One 'MORA 2010'!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 230мм
Дължина на клина / blade lenght: 10.50мм
Ширина на клина / blade width: 27мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-40412100-1448435140_thumb.jpg

post-46051-0-86333600-1448435140_thumb.jpg

post-46051-0-42978300-1448435141_thumb.jpg

post-46051-0-80488100-1448435141_thumb.jpg

post-46051-0-22872100-1448435142_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нож 'Глиган' ClipPoint вариант!Handmade Clip Point 'Wildboar' Knife-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 290мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 32мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-10663700-1448865214_thumb.jpg

post-46051-0-67336200-1448865214_thumb.jpg

post-46051-0-07169900-1448865215_thumb.jpg

post-46051-0-45397100-1448865215_thumb.jpg

post-46051-0-86047400-1448865215_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ловен нож 'Амарок'v5-стомана Д2!'Amarok'v5 Hunter Knife-D2 Steel!

Ножът е заимстван от модел "Черепаха" на Северная Корона ООО.

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 270мм
Дължина на клина / blade lenght: 155мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-31351400-1449488907_thumb.jpg

post-46051-0-37813700-1449488908_thumb.jpg

post-46051-0-79171500-1449488908_thumb.jpg

post-46051-0-34721900-1449488909_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Кубадинка-ножът за дране!Kubadinka Knife-The Supreme Skinner!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 225мм
Дължина на клина / blade lenght: 115мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта / micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-85776700-1449645597_thumb.jpg

post-46051-0-34467100-1449645598_thumb.jpg

post-46051-0-01162000-1449645599_thumb.jpg

post-46051-0-52569200-1449645599_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нож "Трапер"v3-стомана D2!"Trapper"v3 Knife-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 265мм
Дължина на клина / blade lenght: 140мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: биволски рог / Buffalo Horn
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-85171700-1449839941_thumb.jpg

post-46051-0-23762400-1449839942_thumb.jpg

post-46051-0-81949700-1449839942_thumb.jpg

post-46051-0-31829600-1449839943_thumb.jpg

post-46051-0-70482400-1449839943_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Още една реплика на легендарния 'Fallkniven A1'! Another One Handmade Replica Of Legendary 'Fallkniven A1'!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 285мм
Дължина на клина / blade lenght: 160мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-18582000-1450680431_thumb.jpg

post-46051-0-74988600-1450680431_thumb.jpg

post-46051-0-37712200-1450680432_thumb.jpg

post-46051-0-77047800-1450680432_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

'Мини скинър' v2-стомана D2!'Mini Skinner' v2-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 130мм
Дължина на клина / blade lenght: 55мм
Ширина на клина / blade width: 33мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта/micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-83210400-1450764987_thumb.jpg

post-46051-0-27846600-1450764988_thumb.jpg

post-46051-0-70303500-1450764988_thumb.jpg

post-46051-0-11028700-1450764989_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Един нож,чийто клин е от мен,а дръжката е изработена от колегата,който си го поръча.

post-46051-0-61316100-1450852681_thumb.jpg

post-46051-0-89353900-1450852681_thumb.jpg

post-46051-0-26626100-1450852682_thumb.jpg

post-46051-0-55934200-1450852682_thumb.jpg

post-46051-0-02136000-1450852683_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нож 'Глиган' ClipPoint-стомана D2! 'Wildboar' Knife Clip Point-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 290мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 32мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-48032200-1451291966_thumb.jpg

post-46051-0-88632800-1451291966_thumb.jpg

post-46051-0-26020300-1451291967_thumb.jpg

post-46051-0-75820100-1451291967_thumb.jpg

post-46051-0-28718800-1451291968_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
==================
Реплика на D'Holder Skinner-стомана D2!D'Holder Skinner Replica-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 205мм
Дължина на клина / blade lenght: 91мм
Ширина на клина / blade width: 30/35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта/micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-27785300-1451546518_thumb.jpg

post-46051-0-54408800-1451546518_thumb.jpg

post-46051-0-79442100-1451546518_thumb.jpg

post-46051-0-02287300-1451546519_thumb.jpg

post-46051-0-27329500-1451546519_thumb.jpg

post-46051-0-52973900-1451546519_thumb.jpg

Edited by toccii
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

За Много Години на всички фенове и фенки!
=====================================
Поредна реплика на Кизляр 'Катран'-стомана D2!Another Kizlyar 'Katran' Replica-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 305мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 40мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: микарта / micarta
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-63150200-1452580716_thumb.jpg

post-46051-0-10915200-1452580717_thumb.jpg

post-46051-0-58428300-1452580717_thumb.jpg

post-46051-0-97791000-1452580717_thumb.jpg

post-46051-0-38493600-1452580718_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нож 'Раптор'v1-стомана D2!Handmade 'Raptor'v1 Knife-D2 Steel!

Данните са както следва / data:

Обща дължина / overall lenght: 295мм
Дължина на клина / blade lenght: 165мм
Ширина на клина / blade width: 35мм
Дебелина на клина / blade thickness: 4.30мм
Дръжка / handle: орех / walnut
Стомана / steel: D2 / 1.2379

post-46051-0-12312500-1452766661_thumb.jpg

post-46051-0-35949800-1452766661_thumb.jpg

post-46051-0-58678600-1452766661_thumb.jpg

post-46051-0-97138700-1452766661_thumb.jpg

post-46051-0-45663300-1452766662_thumb.jpg

post-46051-0-78851300-1452766662_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.