Jump to content

Отцепиха 10-километрова санитарна зона заради птичия грип на територията на Бургас, забранява се ловът на пернат дивеч


Recommended Posts

Вирусът от намерения умрял къдроглав пеликан е с висока патогенност и е изпратен за допълнително изследване в европейска лаборатория, съобщи градоначалникът Димитър Николов

Отцепиха 10-километрова санитарна зона край Бургас, в която се предприемат железни мерки срещу заразата птичи грип. Специални изисквания въвеждат в град Бургас, селата Димчево, Твърдица, Маринка, Черни връх, кв. Горно Езерово, к-с „Меден рудник“, кв. Лозово, местностите „Пода”, „Узунгерен”, поддържан резерват „Атанасовско езеро”, „Бургаски солници”, „Вая” и устието на река Изворска.

Екипи на общинската служба УКОРС и Регионалното управление на горите тръгват утре по ловните полета, за да предупреждават ловците да не стрелят по птици. Над 1 000 членове на ловни дружинки в Бургас са с разрешителни за сряда и събота, когато са последните дни за лов на пернати.

Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов на заседание на епизоотичната комисия в общината. Тя бе свикана след заповед на областния управител Вълчо Чолаков за обсъждане на спешни мерки, които трябва да се предприемат заради регистрирания случай на птичи грип в местността „Пода“.
Бургаският кмет заяви още, че ще бъдат изпратени екипи в квартал Горно Езерово, заради навика на местни жители да влизат с лодки в езерото Вая и да събират замръзнали или ранени птици за храна. Инкубационният период за развитие на вируса е между 14 и 21 дни.

Вирусът от намерения умрял къдроглав пеликан е с висока патогенност и е изпратен за допълнително изследване в европейска лаборатория, съобщи още Николов. Той допълни, че няма място за паника, но трябва да се спазят стриктно всички мерки по превенция.

На територията на общината има три птицеферми – Маринка, Горно Езерово и местността Шилото. На собствениците им са издадени предписания с мерките, които трябва да предприемат.

Открит е и горещ телефон - 0879 945 224, на който ветеринари от ОДБХ ще дават информация на хората и ще приемат сигнали за умрели птици. Сигнали се получават и на дежурните телефони на Община Бургас, както и на телефон 112.

Екипи на общинска полиция, отдел „Екология” и ОДП на МВР вече започнаха патрулиране около водните зони за наличието на умрели птици. Вече има взети птици по сигнал, но по всяка вероятност се касае за измръзване. Сигналите до момента са 5-6, касае се за умрели гълъби, чайки и гларуси.

Според специалистите, целта на мерките, които се въвеждат, е да се предотврати създаването на огнище.

Кметът Димитър Николов призова да не се създава паника сред населението. В момента няма пряка опасност за здравето и живота на хората. Тя може да се появи само в случай на мутация на вируса. Категорично се забранява коленето на домашни птици, консумацията на сурови яйца която е най-опасна, както и какъвто и да е контакт с диви птици. Симптомите при птиците са подуване на очите и носната лигавица, посиняване на гребена, както и снасяне на меки яйца или яйца без черупки. Забранява се домашните птици да се движат свободно. Задължително трябва да се направи дезинфекция и да не се допускат външни лица в птицефермите. Рискът за хората е при докосване или консумация на заразено месо. Ако установите, че сте имали допир до заразата, веднага се дезинфекцирайте със спирт, призовават от Агенцията по храните.

Кметските наместници по места да извършат преброяване на домашните птици във всички къщи и да предоставят данните на официалните ветеринарни лекари по места.

Жителите на общината, които попаднат на болна или умряла птица, по никакъв начин не трябва да я докосват. В тези населени места със заповед на областния управител се забранява:

- Преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, освен в случаите на транзитно превозване през зоната по т. І, по шосе или железопътна линия, без да има разтоварване или спиране;
- Изпращането на яйца за люпене, от животновъдни обекти, попадащи в зоните по т. І;
- Търговията с прясно месо, мляно месо, месни заготовки и месни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони.
- Транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, освен когато това се отнася до транспортиране за обработка в съответствие с Регламент (EО) № 1069/2009;
- Ловът на пернат дивеч или неговото изземване по друг някакъв начин от дивата природа;
- Пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.

Ще се извършва наблюдение на популациите от диви птици, по-специално на водни птици, за наличие на умрели или болни екземпляри, съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Заповедта предвижда съвместни проверки на служители от ОДБХ-Бургас с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици.

Кметовете и кметските наместници започват да разпореждат на собствениците и управители на птицевъдни обекти и “задни дворове”:
- Да не допускат излизането на птиците извън клетките им за отглеждане;
- Да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
- Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците;
- Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици;
- Да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Забранява се провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици в област Бургас.

http://flagman.bg/

Link to comment
Share on other sites

Поредната глупост сътвориха,само тоя път накрая на сезона.

Птичия грип само една или две птици ще порази?ама кво да се прави все от е.....а страна.

Догодина шап,те така ни ги редуват през година две.

Link to comment
Share on other sites

Министерство на земеделието и храните
София - 1040, бул. "Христо Ботев" 55

27 януари 2015 година

Предприети мерки от страна на

Министерството на земеделието и храните:

1. Издадена е заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за първично възникнало огнище на високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1.

2. Определена е 3 километра предпазна зона и 10 километра надзорна зона около огнището. В 3 км предпазна зона около защитената местност „Пода” попадат следните населени места и защитени местности: кв. „Крайморие” и кв. „Победа” на гр. Бургас, защитена местност „Пода” и защитена местност „Узунгерен”. В 10 километровата надзорна зона се включват: с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка, гр. Бургас и кварталите към него – „Меден рудник”, „Горно езерово”, „Долно езерово” и „Лозово”, Община Бургас, с. Черни връх, Община Камено, поддържан резерват „Атанасовско езеро”, защитена местност „Бургаски солници”, защитена местност „Вая” и защитена местност „Устие на р. Изворска”.

В определената предпазна зона няма регистрирани големи птицевъдни обекти, а в наблюдаваната зона има 2 обекта, които са поставени под надзор от страна на служителите на БАБХ.

3. За описаните по-горе зони - предпазната и наблюдаваната са наложени следните забрани:

  • Преместване и транспортиране на домашни птици или на друг вид птици, освен случаите на транзитно превозване, без да има разтоварване или спиране;
  • Изпращане на яйца за люпене, от животновъдните обекти;
  • Търговията с прясно месо, мляно месо, местни заготовки и местни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч;
  • Транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанствата с домашни птици или друг вид птици, отглеждани на закрито;
  • Ловът на пернат дивеч;
  • Пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата;
  • Наложена е забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания – изложби, пазари или други събирания.

На директорите на ОДБХ Бургас, Варна, Добрич и Силистра е възложено да организират :

  • Привеждането на ОДБХ в състояние на повишена епизоотична готовност;

Провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки;

съвместни проверки с представителите на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви птици

Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол

провеждане в изправност на дезинфекциозната техника

Извършване на засилен контрол на пазарите за птици

Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни виросологични изследвания на домашни и диви птици.

Към момента няма информация за завишена заболяемост и смъртност при домашни и диви птици в регион Бургас, както и на територията на цялата страна.

Link to comment
Share on other sites

Ей че са бързи за забрани...а за удължаване и компенсации никой не говори.
Ама всичко сме си платили за 2015г. Да не говоря, че за водоплаващ съм си взел 6 бележки, някой на безбожни цени и ето на пак забрана. Ей няма такава държава!

post-6672-0-33203700-1422376899_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Тез заслужават никой да не си плаща билета за една година в знак на протест. Щото българчето се стряска само когато му бръкнеш в джобчето.

Link to comment
Share on other sites

Не е лоша идея.Лошото е,че и ножа и хляба са в техни ръце.Веднага ще ни обявят за самоизключили се и така.....

Link to comment
Share on other sites

абе нийде не видях да пише Константиново,а и там не дават

Link to comment
Share on other sites

Не е лоша идея.Лошото е,че и ножа и хляба са в техни ръце.Веднага ще ни обявят за самоизключили се и така.....

За една година само, не могат ;)
Link to comment
Share on other sites

абе нийде не видях да пише Константиново,а и там не дават

Черни връх и Константиново са едно. Гледай да не си около езерото, че да няма пак разправии...Сега с тези глупости ще изгорят някой и друг ловец.

Link to comment
Share on other sites

За една година само, не могат ;)

А бе,да ти "опъне" царя жената,на кого ще се оплачеш.

За съжаление,почти всичко в родината ни става по трудния начин.

Гледах новините и там се изказа някакъв вещ по въпроса за вида грип,та човека каза,цитирам по смисъл:след топлинна обработка-печене,варене,опасност за човек не съществува.

Ако,че съм "за"превантивни мерки срещу подобни не предвидени обстоятелства(бил съм свидетел,как двуметров мъж плаче заради разболелите му се дечица по негова вина от подобен вирус),ама по някога нещата се преекспонират.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

От Ловното са казали - водоплаващ, а заповедта пише пернат дивеч. Мисля ,че ще имаме проблем за бекаса и гривяка.

Link to comment
Share on other sites

От Ловното са казали - водоплаващ, а заповедта пише пернат дивеч. Мисля ,че ще имаме проблем за бекаса и гривяка.

Ще има проблем с всички разрешителни за лов на пернат дивеч в този район.

Точно за това в заповедта е записано пернат дивеч.

Link to comment
Share on other sites

Ей че са бързи за забрани...а за удължаване и компенсации никой не говори.

Ама всичко сме си платили за 2015г. Да не говоря, че за водоплаващ съм си взел 6 бележки, някой на безбожни цени и ето на пак забрана. Ей няма такава държава!

attachicon.gif10689658.jpg

Божка незнам дали гледа миналата седмица по телевизия СКАТ, че Валери Симеонов иска да внася в парламента предложение за промяна на срока за ловуване на водоплаващ, даже бай Ангел (дето има магазина зад Космос)даваше интервю. Няма да се учудя ако този птичи грип има връзка с това. Той този сезон го пиши бегал вече с този грип, дано Валери внесе искането за промяна , че от колко години го чакаме.
Link to comment
Share on other sites

А бе,да ти "опъне" царя жената,на кого ще се оплачеш.

За съжаление,почти всичко в родината ни става по трудния начин.

Гледах новините и там се изказа някакъв вещ по въпроса за вида грип,та човека каза,цитирам по смисъл:след топлинна обработка-печене,варене,опасност за човек не съществува.

Ако,че съм "за"превантивни мерки срещу подобни не предвидени обстоятелства(бил съм свидетел,как двуметров мъж плаче заради разболелите му се дечица по негова вина от подобен вирус),ама по някога нещата се преекспонират.

Поздрави.

А бе в такива слуаи, щом жената си е моя -сам си разрешавам проблема ;)
Link to comment
Share on other sites

Пак добре, че не са затворили цялото Черноморие за лов...

До колкото разбрах от Крайморие на юг и от Бургас на север ще се ловува...

Преди години със шап-а беше заминал цял сезон, а и следващият беше под въпрос за много по-голяма територия...

Жалко, че не са разграничили бекаса от водоплаващия (начина на живот на пилето е такъв, че вероятността за контакт с друга птица е нищожна)...

Link to comment
Share on other sites

Пак добре, че не са затворили цялото Черноморие за лов...

До колкото разбрах от Крайморие на юг и от Бургас на север ще се ловува...

Преди години със шап-а беше заминал цял сезон, а и следващият беше под въпрос за много по-голяма територия...

Жалко, че не са разграничили бекаса от водоплаващия (начина на живот на пилето е такъв, че вероятността за контакт с друга птица е нищожна)...

За сега! Утре не се знае до къде ще се разпростре забраната.

Намерят ли още и ще забранят в цялата страна.

То няма лошо де ,все пак се касае за нашата безопастност. Лошото е ,ще няма компенсаций после ,защото ние изтърваме сезона, а си плащаме билетите и бележките.

Не знам как стои въпроса със свраките. Дали е проблем и свраки да се бият? То тук поне свраки има в изобилие,пък и не ги вземам в къщи. В забраната е записано да не се изземват птици от природата.

Ако някой е наясно да каже.

Link to comment
Share on other sites

Божка незнам дали гледа миналата седмица по телевизия СКАТ, че Валери Симеонов иска да внася в парламента предложение за промяна на срока за ловуване на водоплаващ, даже бай Ангел (дето има магазина зад Космос)даваше интервю. Няма да се учудя ако този птичи грип има връзка с това. Той този сезон го пиши бегал вече с този грип, дано Валери внесе искането за промяна , че от колко години го чакаме.

http://www.dnevnik.bg/zelen/jiva_planeta/2015/01/27/2461116_prirodozashtitnici_vuzraziha_sreshtu_uduljavane_na/

Предложението е внесено,миналата седмица.Ама ефект ще има ли ?

Link to comment
Share on other sites

Божка незнам дали гледа миналата седмица по телевизия СКАТ, че Валери Симеонов иска да внася в парламента предложение за промяна на срока за ловуване на водоплаващ, даже бай Ангел (дето има магазина зад Космос)даваше интервю. Няма да се учудя ако този птичи грип има връзка с това. Той този сезон го пиши бегал вече с този грип, дано Валери внесе искането за промяна , че от колко години го чакаме.

Аз комай за кво вече два пъти гласувам само за тия.Само тия ще пооправят нещата щото други по добри за сега не виждам. Валери Симеонов беше повдигнал и въпроса за въоръжената охрана на частната собственност , и това , ако не е нищо.........

Link to comment
Share on other sites

Аз комай за кво вече два пъти гласувам само за тия.Само тия ще пооправят нещата щото други по добри за сега не виждам. Валери Симеонов беше повдигнал и въпроса за въоръжената охрана на частната собственност , и това , ако не е нищо.........

Предизборно повдигат най различни въпроси колкото да ни се харесат и да пуснем гласа си.

Как си обясняваш ,че някой ще отпусне контрола за закупуване на КНО и че някой ще ти разреши да стреляш по крадец в дома си. Та това никъде в европата го няма и тук е абсурд да стане.

Пък за ловците се сещат само когато по избори с цел да ни набутат в урните ни забраняват и стрелбата в ловните площи..

Не вярвям вече на нищо.

Link to comment
Share on other sites

Абе колеги що се правите на малки деца предложено е нещо от което властимащите трябва да излязат сухи и ето ти птичи грип утре и вчера шап то и ебола може да констатират само да не си развалят живота някой искал нещо ами искай си...я Еропата кво ще каже или Хамериката да питаме а това че КРАЖБАТА И ВЛИЗАНЕТО В ЧУЖД ДОМ не е престъпление а дружелюбно потупване по рамото е за него не питаме никой че братчедите ше се обидят и понеже те са хора а ние добитък те се жалват за правата на човека не на мангала какво става на кой континент живеем майка му стара.

Link to comment
Share on other sites

чух днес, че в една столична лаборатория пробите за птичи грип са дали отрицателен резултат............. т.е. не е трябвало да спират лова......... дано да компенсират- ако някой заплаче "на неплачещо дете биберон никой не дава"

Link to comment
Share on other sites

чух днес, че в една столична лаборатория пробите за птичи грип са дали отрицателен резултат............. т.е. не е трябвало да спират лова......... дано да компенсират- ако някой заплаче "на неплачещо дете биберон никой не дава"

и аз го потвърждавам това за отрицателния резултат

Link to comment
Share on other sites

чух днес, че в една столична лаборатория пробите за птичи грип са дали отрицателен резултат............. т.е. не е трябвало да спират лова......... дано да компенсират- ако някой заплаче "на неплачещо дете биберон никой не дава"

Не се безпокойте,защото лова в областите Бургас,Варна,Ямбол и Сливен е забранен за пернат дивеч :wizard: ....ай честито на печелившите....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.