Jump to content

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛРД ПЛЕВЕН


Recommended Posts

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЛРС „СЛРБ”

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

„ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ПЛЕВЕН”

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми колеги,

Ловно рибарско дружество Плевен е лоялен член на НЛРС „СЛРБ” и като такъв в своята работа изпълнява решенията на ръководството му. Сдружението има изградено стопанство, произвеждащо ловни фазани за разселване и задоволяващо нуждите на ловците от Централна Северна и Северозападна България. Оптималният капацитет на производственото стопанство е 22-23000 броя птици, който се осигурява от заявените от Сдруженията количества за закупуване и по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси.

С оглед изготвяне на разчети за работата през 2015 година бяха проведени разговори с дружества, традиционни клиенти на фазаново стопанство „Дрян”. Те се състояха след представянето в НЛРС на документите за участие като производител в Националната програма и оповестяването на предложените цени. При тези разговори стана ясно, че след като Сдруженията са представили заявките си в направление „Лов”, върху тях е оказан натиск от страна на ръководството на фирма „Сокол БЛРС” ЕООД за промяната на заявките в частта им, определяща производственото стопанство, от което да се закупят птиците. Същите са уговаряни да получат дивеча от стопанствата на „Сокол БЛРС” ЕООД като им е обещаван безплатен транспорт и допълнителен бонус птици. Това противоречи на чл.4 и чл.12 т.2 от проекта за договор, който е неразделна част от документите за участие в Националната програма. В горепосочените членове ясно е упоменато ,че транспортирането и рискът при него са за сметка на купувача. В резултат на горепосочените действия, Сдружения, отстоящи на 40-60 км от Плевен са променили заявките си за стопанство „Дунав” гр.Русе. В същността си това представлява нелоялна конкуренция , а възможността един производител да е запознат с предпочитанията на дружествата и да влияе върху решенията им, е скрито фаворизиране. Подобни действия затрудняват работата на стопанствата и ще доведат до техния фалит и затварянето им. Това противоречи на политиката, която изпълняват – да подсигурят дивеч за обогатяване на дивата фауна. Оставането на пазара само на едно стопанство ще доведе до монопол. Евентуално заболяване на птиците в него пък ще доведе до невъзможност Съюза да произведе дивеч за разселване. Гореописаното не е изолиран случай, а продължава вече няколко години.

Управителният съвет на Ловно рибарско дружество Плевен се обръща към всички Ловно рибарски сдружения и към производствените стопанства, които предполагаме имат същия проблем, да поставим съвместно исканията си пред ръководството на НЛРС”СЛРБ” за принципна промяна в работата чрез:

1.Осигуряване на прозрачност при разглеждането на документите от производствените стопанства за предложените цени и разпределението на заявките в присъствието на всички производители, равнопоставеност в отношението на Съюза на ловците и риболовците в България към „своите” и „чуждите” стопанства.

2.Определяне на цените по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси на принципа на обществените поръчки – приема се най-ниската предложена цена и тя важи за всички производители. В момента цените са различни за различните стопанства и понякога тази разлика е значителна. Това ще даде възможност за разселване на по-голямо количество дивеч със средствата по Националната програма. Средствата по нея се акумулират от вноските на Сдруженията и те имат пълното право на контрол върху разходването им.

3.Контролният съвет на НЛРС да направи ревизия на дейността на „Сокол БЛРС” ЕООД. Да се направи отчет за люпимостта и смъртността на птиците и тяхната себестойност. Управителят на фирмата да даде обяснение за свръхпроизводството в стопанство „Дунав” Русе. При констатирани нарушения да се иска оставката на г-н Борислав Бечев.

Управителният съвет на Сдружение „Ловно рибарско дружество Плевен” отправя апел към всички сдружения да се постави на принципна основа работата на стопанствата и се подсигури тяхната равнопоставеност. При липса на адекватни действия от страна на ръководството на НЛРС”СЛРБ”, ЛРД Плевен ще сезира Комисията за защита на конкуренцията и Заместник-министъра на Министерство на земеделието и храните за неефективно използване на средствата от Националната програма. Сдружението ще бъде принудено да свика Общо събрание, на което да се определи бъдещото членство в НЛРС „СЛРБ”.

С уважение:

Председател УС:……/п/………..

/В.Георгиев/

Link to comment
Share on other sites

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЛРС „СЛРБ”

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

„ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ПЛЕВЕН”

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми колеги,

Ловно рибарско дружество Плевен е лоялен член на НЛРС „СЛРБ” и като такъв в своята работа изпълнява решенията на ръководството му. Сдружението има изградено стопанство, произвеждащо ловни фазани за разселване и задоволяващо нуждите на ловците от Централна Северна и Северозападна България. Оптималният капацитет на производственото стопанство е 22-23000 броя птици, който се осигурява от заявените от Сдруженията количества за закупуване и по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси.

С оглед изготвяне на разчети за работата през 2015 година бяха проведени разговори с дружества, традиционни клиенти на фазаново стопанство „Дрян”. Те се състояха след представянето в НЛРС на документите за участие като производител в Националната програма и оповестяването на предложените цени. При тези разговори стана ясно, че след като Сдруженията са представили заявките си в направление „Лов”, върху тях е оказан натиск от страна на ръководството на фирма „Сокол БЛРС” ЕООД за промяната на заявките в частта им, определяща производственото стопанство, от което да се закупят птиците. Същите са уговаряни да получат дивеча от стопанствата на „Сокол БЛРС” ЕООД като им е обещаван безплатен транспорт и допълнителен бонус птици. Това противоречи на чл.4 и чл.12 т.2 от проекта за договор, който е неразделна част от документите за участие в Националната програма. В горепосочените членове ясно е упоменато ,че транспортирането и рискът при него са за сметка на купувача. В резултат на горепосочените действия, Сдружения, отстоящи на 40-60 км от Плевен са променили заявките си за стопанство „Дунав” гр.Русе. В същността си това представлява нелоялна конкуренция , а възможността един производител да е запознат с предпочитанията на дружествата и да влияе върху решенията им, е скрито фаворизиране. Подобни действия затрудняват работата на стопанствата и ще доведат до техния фалит и затварянето им. Това противоречи на политиката, която изпълняват – да подсигурят дивеч за обогатяване на дивата фауна. Оставането на пазара само на едно стопанство ще доведе до монопол. Евентуално заболяване на птиците в него пък ще доведе до невъзможност Съюза да произведе дивеч за разселване. Гореописаното не е изолиран случай, а продължава вече няколко години.

Управителният съвет на Ловно рибарско дружество Плевен се обръща към всички Ловно рибарски сдружения и към производствените стопанства, които предполагаме имат същия проблем, да поставим съвместно исканията си пред ръководството на НЛРС”СЛРБ” за принципна промяна в работата чрез:

1.Осигуряване на прозрачност при разглеждането на документите от производствените стопанства за предложените цени и разпределението на заявките в присъствието на всички производители, равнопоставеност в отношението на Съюза на ловците и риболовците в България към „своите” и „чуждите” стопанства.

2.Определяне на цените по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси на принципа на обществените поръчки – приема се най-ниската предложена цена и тя важи за всички производители. В момента цените са различни за различните стопанства и понякога тази разлика е значителна. Това ще даде възможност за разселване на по-голямо количество дивеч със средствата по Националната програма. Средствата по нея се акумулират от вноските на Сдруженията и те имат пълното право на контрол върху разходването им.

3.Контролният съвет на НЛРС да направи ревизия на дейността на „Сокол БЛРС” ЕООД. Да се направи отчет за люпимостта и смъртността на птиците и тяхната себестойност. Управителят на фирмата да даде обяснение за свръхпроизводството в стопанство „Дунав” Русе. При констатирани нарушения да се иска оставката на г-н Борислав Бечев.

Управителният съвет на Сдружение „Ловно рибарско дружество Плевен” отправя апел към всички сдружения да се постави на принципна основа работата на стопанствата и се подсигури тяхната равнопоставеност. При липса на адекватни действия от страна на ръководството на НЛРС”СЛРБ”, ЛРД Плевен ще сезира Комисията за защита на конкуренцията и Заместник-министъра на Министерство на земеделието и храните за неефективно използване на средствата от Националната програма. Сдружението ще бъде принудено да свика Общо събрание, на което да се определи бъдещото членство в НЛРС „СЛРБ”.

С уважение:

Председател УС:……/п/………..

/В.Георгиев/

На това подчертаното не му ли викат корупция ? Доколкото знам в Плевенско има и други сдружения извън НЛРС ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.