Jump to content
ФОРУМ
  • Наслука!
  • Ловен Сезон 2020

Акт от КОС при промяна на постоянен адрес.


Recommended Posts

Здравейте, историята е - взех си новата лична карта в петък, днес отидох в КОС да им кажа, че се местя - и 500 лв. глоба за това, че не съм ги уведомил в 14 дневен срок при подаване на заявлението за смяна на адреса.

Link to post
Share on other sites

глобата е 200лв. колега и това е най-малкото с което си минал. Няма как трябва да го спазваме закона нали затова са го писали, "Рантутниците" .

Link to post
Share on other sites

Колега, няма как при тези обстоятелства /петък - понеделник/, да ти наложат наказание ... ако са ти наложили, обжалвай наказателното постановление.

Чл.86.(1)(Изм.-ДВ,бр.44от2012г.,всилаот01.07.2012г.,доп.-ДВ,бр.73от2012г., всилаот 25.09.2012 г.,изм. - ДВ,бр. 53 от 2014 г.,изм. - ДВ,бр. 14 от 2015 г.)Лицето,получило разрешениезапридобиване,съхранениеи/илиносенеиупотребанаогнестрелниоръжияи боеприпасизатяхилиразрешениепочл.81а,уведомяваГДНПнаМВР,съответноРУнаМВР, при: 1.промянанапостояннияадрес-зафизическителица,или 2. (изм.идоп.- ДВ,бр.73 от2012 г.,всилаот 25.09.2012 г.)промянанаадресана обектитезасъхранениенаогнестрелниоръжияибоеприпасизатях;припрекратяванена правоотношениетосъсслужителитеиличленоветепочл. 81, ал. 2, коитосаполучилиразрешение заносенеиупотребанаогнестрелниоръжияибоеприпасизатях,припромянанатърговската регистрация/регистрациятакатоюридическолицеснестопанскацелилиприпридобиванена огнестрелнооръжиеприусловиятаначл.77,ал.4. (2) (Доп.- ДВ,бр.73 от2012 г.,всилаот 25.09.2012 г.)Вслучаитепоал.1 лицето, получилоразрешениезапридобиване,съхранениеи/илиносенеиупотребанаогнестрелни оръжияибоеприпасизатяхилиразрешениепочл.81а,представяв14-дневенсрокот настъпванетонапромянатадокументите,свързаниснея,идокументзаплатенатаксавразмер, определенстарифатапочл.12.

..., и

Чл.165. (1) Койтонепредставив14-дневенсрокдокументи,свързаниспромянана обстоятелствата,прикоитоеиздаденоразрешениезасъответнатадейностсвзривнивещества, пиротехническиизделия,оръжияибоеприпасипотозизакон,сенаказвасглобавразмер 200 лв. и/илисимущественасанкциявразмер5000лв.

...

Но, ако случката е петък-понеделник, няма основания за санкции !

Link to post
Share on other sites

Човекът от КОС трудно говори български /РУ Коалиново/ и не може да ме разбере- глоба и това е. Консултирах се и с други служители от КОС, може и да не наложи санкция, но така е решил, ще обжалвам.

Link to post
Share on other sites

Човекът от КОС трудно говори български /РУ Коалиново/ и не може да ме разбере- глоба и това е. Консултирах се и с други служители от КОС, може и да не наложи санкция, но така е решил, ще обжалвам.

Ха, ти ли си бил :acute: ...

Link to post
Share on other sites

Колега, няма как при тези обстоятелства /петък - понеделник/, да ти наложат наказание ... ако са ти наложили, обжалвай наказателното постановление.

Чл.86.(1)(Изм.-ДВ,бр.44от2012г.,всилаот01.07.2012г.,доп.-ДВ,бр.73от2012г., всилаот 25.09.2012 г.,изм. - ДВ,бр. 53 от 2014 г.,изм. - ДВ,бр. 14 от 2015 г.)Лицето,получило разрешениезапридобиване,съхранениеи/илиносенеиупотребанаогнестрелниоръжияи боеприпасизатяхилиразрешениепочл.81а,уведомяваГДНПнаМВР,съответноРУнаМВР, при: 1.промянанапостояннияадрес-зафизическителица,или 2. (изм.идоп.- ДВ,бр.73 от2012 г.,всилаот 25.09.2012 г.)промянанаадресана обектитезасъхранениенаогнестрелниоръжияибоеприпасизатях;припрекратяванена правоотношениетосъсслужителитеиличленоветепочл. 81, ал. 2, коитосаполучилиразрешение заносенеиупотребанаогнестрелниоръжияибоеприпасизатях,припромянанатърговската регистрация/регистрациятакатоюридическолицеснестопанскацелилиприпридобиванена огнестрелнооръжиеприусловиятаначл.77,ал.4. (2) (Доп.- ДВ,бр.73 от2012 г.,всилаот 25.09.2012 г.)Вслучаитепоал.1 лицето, получилоразрешениезапридобиване,съхранениеи/илиносенеиупотребанаогнестрелни оръжияибоеприпасизатяхилиразрешениепочл.81а,представяв14-дневенсрокот настъпванетонапромянатадокументите,свързаниснея,идокументзаплатенатаксавразмер, определенстарифатапочл.12.

..., и

Чл.165. (1) Койтонепредставив14-дневенсрокдокументи,свързаниспромянана обстоятелствата,прикоитоеиздаденоразрешениезасъответнатадейностсвзривнивещества, пиротехническиизделия,оръжияибоеприпасипотозизакон,сенаказвасглобавразмер 200 лв. и/илисимущественасанкциявразмер5000лв.

...

Но, ако случката е петък-понеделник, няма основания за санкции !

Я кажи сега ..., от кога тече този срок ? От дата на издаване на документа за самоличност с новия постоянен адрес, или от дата на фактическото му получаване от службата по документи в МВР, демек от когато ти вече реално знаеш, че документа го има ... За това кога си го получил, следа има ..

Edited by ДБД
Link to post
Share on other sites

Я кажи сега ..., от кога тече този срок ? От дата на издаване на документа за самоличност с новия постоянен адрес, или от дата на фактическото му получаване от службата по документи в МВР, демек от когато ти вече реално знаеш, че документа го има ... За това кога си го получил, следа има ..

Първо, имаш срок да получиш документа. Ако го спазиш, според мен 14-те дни текат от датата на получаването. Няма друг логичен прочит ... ако има някакъв акт, то още не значи наказателно постановление. Знаеш, че без конкретните факти е малко трудно да се коментира ...

Link to post
Share on other sites

Първо, имаш срок да получиш документа. Ако го спазиш, според мен 14-те дни текат от датата на получаването. Няма друг логичен прочит ... ако има някакъв акт, то още не значи наказателно постановление. Знаеш, че без конкретните факти е малко трудно да се коментира ...

И аз съм на същото мнение . Би трябвало да се процедира както при наказателно постановление, смята се за връчено и всички срокове по него започват да текат, след подписването му .

Само че тук, в случая на колегата, така е записано и ако се чета буквално, то уведомяването трябва да стане в момента в които служба ГРАО в общината ти промени адреса . Това обаче ти няма как да знаеш, защото няма практика де те уведомяват за направената на исканата от теб промяна ..

За конкретиката миля, че в случая са се хванали за датата на издаване на новата лична карта, с новия адрес на нея и датата на уведомяване ..

Edited by ДБД
Link to post
Share on other sites

В закона пише 14 дневен срок от промяната на постоянния адрес, не е уточнено кога настъпва промяната, при получаването на новата лична карта според мен, а според косаджията при подаване на заявлението в общината за смяна на адреса. Днес попълних при него уведомлението за смяна на адреса с данните от новата лична карта и с нейно ксерокопие, това е невъзможно в 14 дневен срок след подаване на заявлението в общината за смяна на адреса, защото картата не е била издадена. Акта ще е 200 лв.

Link to post
Share on other sites

В закона пише 14 дневен срок от промяната на постоянния адрес, не е уточнено кога настъпва промяната, при получаването на новата лична карта според мен, а според косаджията при подаване на заявлението в общината за смяна на адреса. Днес попълних при него уведомлението за смяна на адреса с данните от новата лична карта и с нейно ксерокопие, това е невъзможно в 14 дневен срок след подаване на заявлението в общината за смяна на адреса, защото картата не е била издадена. Акта ще е 200 лв.

Не са прави, прати ми акта /по-скоро НП/, ще ти напиша жалбата ... за да представиш документ, трябва да го имаш ... заявлението ти за промяна на адреса не е от тези документи ...

Link to post
Share on other sites

Кво сега, с преводачи ли да ходим по оня край ... ? Трудно говорел български ... до толкова, да не могат да се разберат .... държавен служител ... И тоя човек раздава разрешителни и контролира оръжието ... ?

Link to post
Share on other sites

И аз съм на мнението на М. Асен.

В случая, трябва да си напишеш или да ти напишат жалба, но това следва да се случи след издаване на Наказателното постановление.

Внимавай, да не изпуснеш сроковете за обжалване.

Хубаво е адвокат да ти пише/води нещата, но ако се имаш и си умник, може да се справиш и сам.

Та надявам се си разбрал, че влизаш в процедура по съдебно обжалване. Това означава районен съд след това административен съд. Като време около година и половина.

Ако ще наемаш адвокат вероятно ще ти излезе по-скъпо от колкото да си платиш 200-тата лева.

Ако спечелиш до скоро неможеше да търсиш от Административния орган издал Нак. постановление да ти плати направените разноски по делото. От скоро обаче текат едни дела по ЗОДОВ и някои спечелили страни започнаха да си ги търсят. Ще видим какво ще каже ВАС.

Та последните 2 реда ти ги писах относно това дали ще можеш да си върнеш, ако спечелиш платеното по адвокати. Останалото си е за твоя сметка.

Edited by pashankov
Link to post
Share on other sites

И аз съм на мнението на М. Асен.

В случая, трябва да си напишеш или да ти напишат жалба, но това следва да се случи след издаване на Наказателното постановление.

Внимавай, да не изпуснеш сроковете за обжалване.

Хубаво е адвокат да ти пише/води нещата, но ако се имаш и си умник, може да се справиш и сам.

Та надявам се си разбрал, че влизаш в процедура по съдебно обжалване. Това означава районен съд след това административен съд. Като време около година и половина.

Ако ще наемаш адвокат вероятно ще ти излезе по-скъпо от колкото да си платиш 200-тата лева.

Ако спечелиш до скоро неможеше да търсиш от Административния орган издал Нак. постановление да ти плати направените разноски по делото. От скоро обаче текат едни дела по ЗОДОВ и някои спечелили страни започнаха да си ги търсят. Ще видим какво ще каже ВАС.

Та последните 2 реда ти ги писах относно това дали ще можеш да си върнеш, ако спечелиш платеното по адвокати. Останалото си е за твоя сметка.

Честно казано не съм съгласен с мнението ти за адвокатите и харчовете. Хората трябва да се научат да си търсят и отстояват правата !

Само така могат да се отучат бюрократите да злоупотребяват. Във всяко сдружение има достатъчно ловци - адвокати, и все ще се намери пич, който не иска пари напред, а ако спечели, да си ги вземе от държавата ... концепцията за "преклонената главица" ужасно много ни пречи !

Вярно е, може би - плащаш 200 лв, и нямаш ядове, но така си за пореден път унизен, а това е гадно !

Link to post
Share on other sites

до М. Асен

Малко ме хлъзгаш не в посоката, в която съм търсил.

Обясних как стоят нещата финансово, за да не се изненадва колегата по средата на пътя в съдилищата и на самия него да му минава през главата по някое време мисълта "Че то в пъти-по евтино щеше да ми излезе да си платя"

Та да разширя

Ако плащаш предварително (както е обикновено) на адвоката за 2 инстанции ще ти струва минимум

40+150+250=консултация+Първа инстанция (РС)+Касационна инстанция (Адм. съд)=440 лв.

Ако загубиш х2 !!! Т.е. плащаш на адвоката си предварително и юристконсултско възнаграждение на процесуалния представител на Административния орган издал Наказателното постановление.

Съветът ми е: Взел си Наказателното постановление. Виждаш по какъв член са те подвели, и търсиш практика по този член. Т.е. как са отсъждали съдилищата (и ако можеш Административния съд в твоята област) по подобни случаи.

Ако практиката е твърда и тя не е в тоя полза хич не се хаби да съдиш и да се правиш на герой. Плащаш, псуваш известно време, минава ти и живота продължава.

Ако обаче откриеш, че и съдът е намирал издаването на такива наказателни постановления за незаконосъобразно и в нарушение на материално правната норма, то съди ги до дупка. Ако ги осъдиш пиши тук, ще те подучим (до тогава ще е ясно дали и как става), как да си търсиш парите дадени за разноски (адвокатски възнаграждения и прочие)

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Днес ми написа акта. Нарушил съм чл. 86 ал.1, т.1 във вр.с чл. 86 ал.2 от ЗОБВВПИ.

Имам 3 дни да представя писмено възраженията си.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Здравейте, има развитие по темата. Пуснах възражение по акта- не го уважиха и ми написаха Наказателно постановление. което обжалвах в съда.

Наказателното постановление е отменено :D .

Големи благодарности на м. Асен, много ми помогна, голям пич е .

Link to post
Share on other sites

Здравейте, има развитие по темата. Пуснах възражение по акта- не го уважиха и ми написаха Наказателно постановление. което обжалвах в съда.

Наказателното постановление е отменено :D .

Големи благодарности на м. Асен, много ми помогна, голям пич е .

Имаме съдебн прецедент. Ура!
Link to post
Share on other sites

Ако става въпрос за спечелена победа само пред Районен съд, а като гледам постовете е точно така, то подготви се психически за евентуална борба още 1 инстанция. Касационно производство пред Админстративен съд (още около 7-9 месеца) докато той се произнесе с окончателно решение.

Просто до скоро юрисконсултите жалеха всичко та може да ти се наложи да продължиш борбата, но за сега браво!!!

До Жоро

В никакъв случай не можем да говорим за прецедент.

1. Решението е на Районен съд взето от един съдия.

2. На касацията не се знае все пак.

3. Решението на Административния съд като касационна инстанция на окръга в който живее г-н Димитров по НИКАКЪВ начин не обвързва останалите Административни съдилища в страната.

4.Съдебният прецедент се ползва в едни други географски дължини.

(не се заяждам) (обяснявам)

Edited by pashankov
Link to post
Share on other sites

Ако става въпрос за спечелена победа само пред Районен съд, а като гледам постовете е точно така, то подготви се психически за евентуална борба още 1 инстанция. Касационно производство пред Админстративен съд (още около 7-9 месеца) докато той се произнесе с окончателно решение.

Просто до скоро юрисконсултите жалеха всичко та може да ти се наложи да продължиш борбата, но за сега браво!!!

До Жоро

В никакъв случай не можем да говорим за прецедент.

1. Решението е на Районен съд взето от един съдия.

2. На касацията не се знае все пак.

3. Решението на Административния съд като касационна инстанция на окръга в който живее г-н Димитров по НИКАКЪВ начин не обвързва останалите Административни съдилища в страната.

4.Съдебният прецедент се ползва в едни други географски дължини.

(не се заяждам) (обяснявам)

Благодаря за пояснението. Правото не е силната ми страна, но понеже прочетох, че съдът е отменил акта и не се замислих за възможността да се обжалва от инстанцията, издала акта. Всъщност наскоро им сърбах попарата. По-точно на КЗП. Гарван гарвану око не вади. Относно съдебните практики, разбира се че и в България се взимат под внимание. И още как.
Link to post
Share on other sites

Благодаря за умерената реакция.

КЗП, КЗК, ДКЕВР и т.н. в идеалния случай са едни интересни места за развитие на един юрист.

В конкретиката на случая е малко ... не на място да се говори за съдебна практика. И ако все пак се дири такава тя трябва да е на компетентния Административен съд в областта. Г-н Димитров може да пробва с търсачка на сайта на съда или с Гугъл да намери нещо, но аз съм песимист.

За съдебна практика най-често се говори, когато делото свършва пред някой от върховните съдилища на страната (ВАС и ВКС)

И да обръща се внимание, но на тяхната практика, която все пак не е задължитена, но е добра предпоставка цитирайки я да си с едни гърди напред.

Link to post
Share on other sites

Благодаря за умерената реакция.

КЗП, КЗК, ДКЕВР и т.н. в идеалния случай са едни интересни места за развитие на един юрист.

В конкретиката на случая е малко ... не на място да се говори за съдебна практика. И ако все пак се дири такава тя трябва да е на компетентния Административен съд в областта. Г-н Димитров може да пробва с търсачка на сайта на съда или с Гугъл да намери нещо, но аз съм песимист.

За съдебна практика най-често се говори, когато делото свършва пред някой от върховните съдилища на страната (ВАС и ВКС)

И да обръща се внимание, но на тяхната практика, която все пак не е задължитена, но е добра предпоставка цитирайки я да си с едни гърди напред.

Задължителна е, колега, макар понякога само ;)

Закон за съдебната власт

Чл. 130. (1) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления /на ВКС и ВАС -бел. моя/ се приемат и обявяват в тримесечен срок от постъпване на искането.

(2) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

П.П. Да, нашето право уж не е "прецедентно" /каквото и да значи това/, но всяко едно решение, даже само на районен съд /по ловните въпроси/, си е "прецедент", в смисъл, пробив в системата, ояла се и бюрократизирана до болка ... ако ловците не си търсят правата И ПРЕД съда, съда няма да има по какво /няма жалба - няма дело/ да се произнесе ... не ли ? ;)

Бавно и мъчително, може да се промени нещо, но човек трябва да си повярва, и да удари с ръка по масата ... два пъти няма да стане, третия, току-виж, станало ...

Здраве и слука !

Link to post
Share on other sites

Извинявам се колега, поздравявам те за постъпката, че си помогнал на колегата Димитров, но

или не си ме разбрал или не си прочел добре какво съм написал.

виж последните ми 2 мнения.

Вероятно това което ще напиша за теб е пределно ясно, но е обяснително за останалите колеги, които четат.
В конкретиката на случая на колегата не може да се говори за тълкователни решения или тълкователни постановления както ми е зачервил текста от закона колегата.

Въпросния случай има следното развитие. Най , най общо казано!

Административен орган решава да издаде наказателно постановление на колегата за (той е описал случая) като се движи в компетентността предоставена му от законодателя.

Пострадалия има 2 възможности:

- да се пробва да жали по административен ред пред висше стоящия орган по вертикал на службата издала наказателното постановление (лично аз не го препоръчвам освен ако не протака поради някаква причина), запазва правото си на съдебно обжалване;

- да обжава по съдебен ред (по-добрия вариант). Пестиш време, нерви а и малката хитрост е, че не ориентираш административния орган издал акта за основания, на които ще го атакуваш пред съда. В противен случай има огромна вероятност основанията в обжалването по административен ред и пред Районния съд да са еднакви.

Така... пишеш жална жалба. Може и сам, препоръчително с адвокат.

По всяко време следиш сроковете!

Районният съд решава, като неговото решение може да се обжалва пред Административния съд в областния град от страната която има интерес да обжалва.

Решението на Административния съд (казва се като касационна инстанция ) е окончателно!

Ако това решение вече/отново е в полза г-н Димитров то всичко е наред. Обаждаш се в административния орган издал акта да ги питаш искат ли копие на решението с печат "влязло в сила съдебно решение" --> ако Да (вадиш го от деловодството на Адм. съд), ако ли не директно в органа да си прибереш (ако нещо са ти прибрали все пак, уж не трябва, ама ...)

В конкретиката на този случай ако си спечелил пред Районния съд поинтересуваш се кога са получили решението на административния орган за да си следиш дали и в срок ще обжалват. Като след като изтекат (вероятно 14 дни и изминат още 3-4). Обаждаш се с номера на делото си да попиташ дали са обжалвали.

Ако Не обжалват супер --> ти си човека. Твоята драма приключи!

Ако обжалват обаче Районния съд ще ти изпрати копие на тяхната касационна вече жалба за становище от твоя страна по тази жалба. (има срок трябва да се съобразяваш).

След като получат или НЕ твоя отговор на жалбата от Районния съд окомплектоват делото и го пращат в Административния. Следва насрочване, открито заседания, 30 дневен срок след датата на заседания в което състава от съдии (3-ма) да се произнесе. Ако си в по малък областен град срокът се спазва!
След всичко, което написах в твоя случай от полза ще е пред твоя административен съд, да се гледало подобно дело и то да се завършило в полза на физическото лице. В този случай може да припомниш на съда за НЕГОВАТА практика като цитираш номер/година на делото както и малко фактология от същото. Не е издържано, но не е и забранено да цитираш практика на някой от другите областни Администравни съдилища в страната.

!!! Твоето дело никога не ходи пред Върховния административен съд (ВАС)!!!

Та дори и да цитираш абсолютно съотносима практика на някой друг административен съд в страната, то тя няма обвързваща сила за пред твоя административен съд, т.е. твоят съд може да реши друго.

Това почервеното в 90% от случаите е съотносимо за дела, които свършват пред една и съща инстанция. Например: Делото започва пред някой административен съд в страната, но втората му и последна инстанция свършва винаги във ВАС. Има и противоречиви случаи на съдебна практика дори и в самия ВАС, т.е. един състав във ВАС решава по един начин , друг състав от съдии точно във ВАС решава по противоположния. Тогава с цел уеднаквяване на практика се излиза с тълкувателно решение, което решение макар и да не сме държава с прецедентно право, както е цитирал и колегата, има обвързваща сила, както е изредено в закона.

В по-редки но значително количество случаи може да има тълкувателно решение и по дела, които не ходят до ВАС, но това е сравнително по - рядко примерно 10%. Та твоя случай не ходи пред ВАС и искрено се съмнявам да има нещо тълкувателно по материята.

Оставяме на страна тълкувателните решения да отделим два реда за практиката. Теб тя те интересува! С практиката по принцип съдиите се съобразяват. Т.е. желаят да прилагат закона по начин, по който всички го прилагат. Разбира се винаги има инако мислещи. За теб е било от полза (вече е минало де) да кажеш/напишеш ред районния съд, ако си открил практика на твоя административен съд по идентичен случай, та да му покажеш практиката като в случая без да казваш нещо му казваш. "Реши делото по идентичен начин ако те интересуват показателите на статистиката ти в края на годината". И пак ако иска се съобразява, ако ли не .... независим е съдията в решенията си!
Това е по процеса, дано малко да съм бил полезен публично на колегата, а м. Асен ... нещо не се доразбираме?!?

Edited by pashankov
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.