Jump to content

Акт от КОС при промяна на постоянен адрес.


Recommended Posts

Няма такова нещо като "недоразбиране" ... ама и надали този форум е място за влизане в дълбоки детайли, разбираеми само за практикуващи юристи. Според мен, важното е колегите да знаят и търсят правата си, да има вътрешно убеждение в смисъла и нуждата от това.

Здраве и слука, живота е хубав !

Link to comment
Share on other sites

Колегата не е написал мотивите на РС, с което са му отменили наказателното постановление (не е и длъжен), но да спрем с голямото писане с м. Асен и да дадем малко конкретика за едно подобно дело как се е развило:

Пред Районен съд Габрово делото е / АНД No 46/2014 / (като се кликне в дясно върху "решение" се отваря цялото решение)
http://www.court-gbr.com/rsg-WEB_DECN-2014-03.HTML

Делото е обжалвано пред Административен съд Габрово КАНД No 104/2014 (като се кликне в дясно върху краткия диспозитив на решението се отваря цялото решение)
http://admincourtgabrovo.com/menu/del-court%20sistem/CourtA%20work/2014/CourA%20Work062014.html

Пак да кажа! Колега гледам, че си писал, че си от Русе. Практиката на който и да Административен съд в страната не е обвързваща/задължителна за съдиите в Административен съд Русе, но това не пречи да я цитираш в случай на съвпадение на: фактическа обосновка, членове в наказателното постановление което ти написаха, хубавото би било мотивите в решенията на районите съдилища да съвпадат и тогава вече може да свиеш рамене пред Административен съд Русе и да кажеш примерно: " Да Аз знам, че практиката на Административен съд Габрово не е обвързващата за Административен съд Русе, но предвид че подобни дела приключват пред Административните съдилища и разгледани в съвкупност всички факти и обстоятелства по делото то това е една съотносима практика !" и представяш няколко копия подписани "вярно с оригинал и подпис от теб" на решението на Административен съд Габрово
и тихичко добавяш "Всичко е 1:1" (ако е така де)

Хайде успех и пиши да видим какво е станало!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Това са мотивите на РС Нови пазар- Съдът намира,че вмененото на жалбоподателя административно нарушение , съставомерно нарушение по чл.86 ал.1 т.1 във вр.чл.86 ал.1 2 от ЗОБВВПИ не е осъществено от обективна и субективна страна поради следните съображения:

Понятието „постоянен адрес” има своята легална дефиниция в пар.1,т.3 от ДР на ЗБЛД,съгласно който това е адресът в населеното място на територията на Република България,,където гражданинът е вписан в регистъра на населението.Постоянният адрес се отразява в личната карта на лицето/чл.26 ал.1 т.5 от ЗБЛД/ и на него то получава официални съобщения от органите на държавната администрация и от органите на съдебната власт.Със същото понятие борави и Законът за гражданската регистрация,според който това е адресът в населеното място ,на което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението /чл.93 ал.1 от ЗГР/.Промяната на постоянния адрес е процес,който не се осъществява с еднократно действие ,а с поредица от действия,първото от които е подаване на заявление до съответната община ,с което се декларира намерението на съответното лице за установяване по местоживеене на нов постоянен адрес и приключва със издаване на документа за самоличност на това лице,в който вече е обективирана исканата промяна,а именно,че то е вписано в регистрите на населението с новия постоянен адрес.

Ето защо,съдът намира,че моментът,от който жалбоподателят е бил длъжен да подаде уведомление до Началника на РУ гр.К. за промяна на постоянния си адрес ,следва да се счете от датата на издаване на личната му карта -08.10.2015г.,който срок е изтекъл на 23.10.2015г.,но доколкото този юридически факт не е елемент от административното нарушение,за което е подведен под административнонаказателна отговорност ,се явява ирелевантен в конкретния правен спор.

С оглед на гореизложеното,съдът намира,че твърдяното административно нарушение ,за което е наказан жалбоподателят,не е осъществено от него ,поради и което издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено от съда.

Но полицията обжалва пред Административен съд Шумен, в жалбата им липсва какъвто и да е мотив - " отменете решението на РС и оставете в сила НП " . Ще видим какво ще реши Административен съд Шумен.

Нека колегите си търсят правата, защото е гадно и обидно отношението на някои служители на МВР, отказвайки дори да те изслушат, а за неразбирането няма да говоря.

Поздрави!!

Edited by георги димитров
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Спечелихме!!

Административен съд Шумен потвърди решението на РС Нови пазар. Решението е окончателно.

Отново благодарности на м.Асен и на всички колеги, които бяха съпричастни.

Поздрави!

Edited by георги димитров
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Браво!
Напомни ме след няколко месеца в тази тема, когато вече ще има утвърдена практика на ВАС, може ли?! и как?!? да си поискаш парите дадени за адвокатски хонорар в производствата които си минал пред РС и Адм Шумен.
Пази договора за процесуално представителството доказващ какво си платил (той би трябвало и по делото да го има).

Хайде създраве!

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Здравейте, Георги Димитров,

както обещах преди време ще се включа, когато има какво да кажа. Наскоро излезе едно Тълкувателно решение на Върховния Административен съд, което проправя пътя на хората похарчили пари в производство пред Районен съд респективно след това пред Административен съд (като 2-ра Касационна инстанция) и спечелили делото/делата в края, та спечелилите мога да поискат разходите, които са направили по делото да им бъдат възстановени чрез отделно производство по ЗОДОВ пред съответния Административен съд.
В твоя случай какво може да направиш (ако ти се заминава разбира се).
Отиваш при адвоката, с който си водил делото и му разказваш горните 2 реда като му заявяваш: " Искам да си прибера парите, които ти дадох и вписахме на договора за процесуално представителството, а парите които ще спечелим от хонорарите в тези едно или две дела искам да си разделим.
Например:
По онова предишното дело доказано си дал 200 лв. В новото дело пишете за първа инстанция 150 лв адвокатски хонорар. За пред евентуална  втора инстанция Върховния Административен съд още минимум 250-300. Така ти ще си вземеш онези първите 200 лв и ще разделиш с адвоката едни минимум 400 лв., адвокатски хонорари  т.е. ще вземеш още 200 лв.

Не ме питай колко е морално това, което те подучвам (а и не само теб), но ако се чувстваш "дълбоко" обиден и имаш време и желание, може да реализираш това за което ти писах.

Успех
Пламен Пашанков

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.