Jump to content

Откриване на ловния сезон, проверки, светлоотразители...


Recommended Posts

Привет колеги,
днес беше едно добро откриване на сезона. Както можеше да се очаква, беше пълно с проверяващи. Заформи се малка разправийка, в която се опитаха да ме изкарат нередовен, но не им се получи напълно. Ставаше дума, че носех оранжева светлоотразителна лента на едната ръка, при което полицаят (не горският (!)) настояваше, че съм в нарушение, защото не нося оранжева светлоотразителна жилетка, а само оранжева лента. Доколкото познавах законите към момента (чета доста), знаех, че не се изисква светлоотразителят да бъде точно жилетка, може да е лента, шапка, яке и т.н. Думите на полицая, чието име няма да споделя, бяха: „Не гледай какво пише в закона, а слушай какво ти казвам аз“. На такъв отговор как да не се ядоса човек? Законът е над всичко останало, а полицаите имат за цел да налагат спазването му, а не да измислят нов! Кой е над закона, кой трябва да го спазва, законът за всички ли е, полицията откога стана законодател и т.н.. Да не говорим, че КОС имат задължение да проверяват по ЗОББВВПИ (закона за оръжията), а ЗЛОД (закона за лова) е компетенция на ИАГ, така че е нелепо КОС да проверява спазването на ЗЛОД. Все едно утре някой пожарникар да започне да спира колите по Закона за движение по пътищата - просто не им е в компетецията и не е редно.

ЗЛОД и Правилника за прилагането му:
1. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134941184
2. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12290559

След като се прибрах вкъщи (не ме санкционираха, но настояха да сложа жилетка възможно най-скоро), проверих отново обстойно и никъде в ЗАКОНА не намерих изискване да носим точно оранжеви светлоотразителни жилетки, когато сме на лов. Доколкото стана ясно от обясненията на полицая и горския, служба КОС е провела съвещания с представители на ловните организации в София (да, само в София (!)) и на тези съвещание е взето решение всички ловци да носят точно такива жилетки. Не разбирам само едно - служба КОС е изпълнителна власт, ловните организации са граждански неправителствени организации, откъде накъде те ще проявяват законодателна инициатива, тоест ще измислят НЕГЛАСНИ закони и ще гонят спазването им?

Поправете ме ако греша (с текстове и законови разпоредби), но мисля, че отново станах свидетел на това как полицията превишава правата си. То не бяха прокурори (съдебна власт), които измисляха закони, то не бяха депутати, които се правят на полицаи... Последно, в България има ли разделение на властите и писмените обнародвани закони ли са по-важни, или анонимните решения на ведомствата?

Наслука на всички!

Edited by wildyracing
Link to comment
Share on other sites

Пусни ми на лични данните на полицая , които имаш. Име, от коя служба, кое районно и т.н. В понеделник аз ще запозная началника на служба КОС в ДНСП / ловец е и той/ и ще видим тая работа.....

Link to comment
Share on other sites

Колега в закона пише "шапка или облекло в ярък сигнален цвят". Лично аз не съм сигурен, че лентата е "облекло". Както и да е, все пак си имал нещо дори и да е недостатъчно. Мисли за собствената си безопасност на първо място, за закона после. Друг в въпроса групово ли ловувахте или индивидуално, защото ако е индивидуално закона въобще не изисква да се носят светлоотразителни знаци.

Link to comment
Share on other sites

Привет колеги,

днес беше едно добро откриване на сезона. Както можеше да се очаква, беше пълно с проверяващи. Заформи се малка разправийка, в която се опитаха да ме изкарат нередовен, но не им се получи напълно. Ставаше дума, че носех оранжева светлоотразителна лента на едната ръка, при което полицаят (не горският (!)) настояваше, че съм в нарушение, защото не нося оранжева светлоотразителна жилетка, а само оранжева лента. Доколкото познавах законите към момента (чета доста), знаех, че не се изисква светлоотразителят да бъде точно жилетка, може да е лента, шапка, яке и т.н. Думите на полицая, чието име няма да споделя, бяха: „Не гледай какво пише в закона, а слушай какво ти казвам аз“. На такъв отговор как да не се ядоса човек? Законът е над всичко останало, а полицаите имат за цел да налагат спазването му, а не да измислят нов! Кой е над закона, кой трябва да го спазва, законът за всички ли е, полицията откога стана законодател и т.н.. Да не говорим, че КОС имат задължение да проверяват по ЗОББВВПИ (закона за оръжията), а ЗЛОД (закона за лова) е компетенция на ИАГ, така че е нелепо КОС да проверява спазването на ЗЛОД. Все едно утре някой пожарникар да започне да спира колите по Закона за движение по пътищата - просто не им е в компетецията и не е редно.

ЗЛОД и Правилника за прилагането му:

1. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134941184

2. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12290559

След като се прибрах вкъщи (не ме санкционираха, но настояха да сложа жилетка възможно най-скоро), проверих отново обстойно и никъде в ЗАКОНА не намерих изискване да носим точно оранжеви светлоотразителни жилетки, когато сме на лов. Доколкото стана ясно от обясненията на полицая и горския, служба КОС е провела съвещания с представители на ловните организации в София (да, само в София (!)) и на тези съвещание е взето решение всички ловци да носят точно такива жилетки. Не разбирам само едно - служба КОС е изпълнителна власт, ловните организации са граждански неправителствени организации, откъде накъде те ще проявяват законодателна инициатива, тоест ще измислят НЕГЛАСНИ закони и ще гонят спазването им?

Поправете ме ако греша (с текстове и законови разпоредби), но мисля, че отново станах свидетел на това как полицията превишава правата си. То не бяха прокурори (съдебна власт), които измисляха закони, то не бяха депутати, които се правят на полицаи... Последно, в България има ли разделение на властите и писмените обнародвани закони ли са по-важни, или анонимните решения на ведомствата?

Наслука на всички!

Чл. 57. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Груповото ловуване на дребен дивеч се извършва чрез неподвижна постова гонка и подвижна гонка. Групите се състоят най-малко от трима ловци, включително ръководителя на лова.

(2) При неподвижната постова гонка стрелците се нареждат от ръководителя на групата, а гоначите подгонват дивеча към постовете.

(3) При подвижната гонка ловците се нареждат в една линия и в движение вдигат и отстрелват дивеча.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)При груповото ловуване се използват ловни кучета.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2010 г.) При ловуване на местен дребен дивеч, бекас и пъдпъдък ловците са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

Не си нарушил нищо в случая, просто проверяващия е бил некомпетентен, но има право да извършва такава проверка и да съставя акт при констатитане на нарушение.

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за отговорите!

Ето какво казва ЗЛОД:
Чл. 57. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Груповото ловуване на дребен дивеч се извършва чрез неподвижна постова гонка и подвижна гонка. Групите се състоят най-малко от трима ловци, включително ръководителя на лова.
(2) При неподвижната постова гонка стрелците се нареждат от ръководителя на групата, а гоначите подгонват дивеча към постовете.
(3) При подвижната гонка ловците се нареждат в една линия и в движение вдигат и отстрелват дивеча.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)При груповото ловуване се използват ловни кучета.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2010 г.) При ловуване на местен дребен дивеч, бекас и пъдпъдък ловците са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

Лентата е напълно достатъчна според Закона. От там насетне - всички бяхме с бележки за индивидуален лов, но в момента на проверката бяхме заедно, група от 4 души. Двама с оранжеви жилетки, един с оранжева шапка и аз с оранжева лента. Дори да тълкуват ловуването ни като групово, пак отговаряме на изискванията.

Напълно съгласен съм, че всеки сам трябва да се грижи за собствената си безопасност. Поради тази причина аз съм преценил, че в полския район, който обикалям, лентата ми стига. Другото е прах в очите.
Искам да се даде малко публичност на този произвол, защото проверяващите настояваха, че такива са изискванията в последните 3 години за района около София. Аз за пръв път чух това вчера и ако те настояват да налагат противозаконни решения, то скоро ще има и други ловци от София с проблеми като този. Не трябва да ги оставяме да правят произволи, МВР и ИАГ са изпълнителна, а не законодателна власт!

Link to comment
Share on other sites

Да докладвам : Общо взето няма такова нещо, не е имало такава среща и няма нищо законно в искането за жилетки ...."само зо София". Колегата пуснал темата има съображения да не дава конкретни данни и можем само да гадаем за кое РПУ става въпрос, но най-вероятно е самоинициатива на началника на служба КОС за София град / то какво ли може да се очаква от футболист / , за което още утре ще му бъдат "набити чемберите" - повече да не се излагат пред ловната общност. Ако на някой друг колега се случи същото...спокойно искайте да ви напишат акт. Лека вечер.

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за подкрепата!
Надявам се тези произволи да престанат и още от следващата седмица всичко да е по закон, както си му е редът.

Ще си позволя да публикувам кометара на колегата в другия форум, за да го видят всички, защото определено заслужава вниманието ни.
Лека вечер на всички!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.