Jump to content

Recommended Posts

Репортер: Десислава Стоянова

Оператор: Валентин Николов

Монтаж: Адриана Алексиева

От години хората в Еленския Балкан се жалват и страхуват от един човек - бизнесменът Гео Дундаров. Хората разказват, че Дундаров е заграбил имотите им; заградил е с бариери територия от около 70 квадратни километра; издигнал е незаконно имение на брега на язовир Йовковци; охранителите му системно тероризират местното население, а институциите са безсилни да ги защитят. Бизнесменът от своя страна твърди, че нищо лошо не прави и всичко, към което се стреми е изграждането на едно добро ловно стопанство.

Йордан Иванов

"Аз там съм роден, толкова време съм стоял, сега додоха някакви, не ги знам какви са, що са. Завзеха всичко, земи, гори, пътя запушиха, не можем да си ходим на именията си и тъй натататък".

Койо Коев

"Там имаме овощни градини, имотите ни са там, горите ни са там, дърва откъде да вземем, ние нямаме гори тук, наште гори са там, там са погребани дедите ни. Не можем да отидем да се поклоним на гробовете на дедите ни".

Гео Дундаров

"Просто това е един мой имот, с който аз се доближавам до природата, имам връзка с дивите животни, конете, кучетата, това, което обичам, където са ми интересите. От друга страна, от гледна точка на бизнес интереса, смятам, че вече законът за частната инициатива е вече на вратата, има почва това да се развива и аз преценявам, че този отрасъл, тази насока ми харесва. Не става въпрос за печалби, а за развиване на една дейност. С крайна цел да получим едно хубаво ловно стопанство, където съм гледал по цяла Европа, в Африка, по целия свят".

Цветан Цветанов, член на ловната дружинка в Гърдевци

"Това за мене е един мини модел на българското общество, където хора с повече пари, малко по-арогантни, си позволяват да отидат някъде, да отменят законите на страната и да наложат свои собствени правила, и на практика се превръщат във феодали".

Георги Добрев, председател на Ловно-рибарско дружество "Сокол -1899 г", гр. Елена

Кой му позволи да купува в Шишковци къща, там е цялата работа. Шишковци беше заличено от списъка на населените места. Защото влиза в зоната на чашката на язовира, което е питейна вода. Някой си позволил да му разреши да купува там и да строи. Кой е тоя човек ?"

Отговорът е Никой. Никой не е издавал разрешителни за строеж на Дундаров, но и никой не го е спрял. В началото на 2001 г. бизнесменът купува малко над 2 декара имот край брега на язовира заедно със съществуващите къща и две стопански постройки. Девет месеца по-късно междуведомствена комисия, назначена от областния управител, констатира, че са построени конюшня, сеновал, гаражи, кучкарник, едноетажна масивна сграда, покрито барбекю. Пет от постройките са извън границите на имота, който е собственост на Дундаров. Всичките са без издадени строителни книжа. През 2002 г. се появяват още една конюшня, фитнес зала и гаражи за селскостопанска техника. Отново без каквито и да е разрешения за строеж. ХЕИ-Велико Търново на 2 пъти издава заповеди за спиране завинаги на строителството и експлоатацията на постройките в имота.

През 2002 г. от общината констатират, че постройките са на територия от около 10 декара, при положение, че към онзи момент Дундаров е законен собственик на малко над два декара. През 2003-та година построеното е заградено с каменен зид. Установени са незаконни строежи по безспорен начин, издадени са заповеди за спирането им, наложени са глоби, поради неизпълнение са наложени повторни глоби.

Гео Дундаров

"Така е, има акт за спиране, веднага е спряно, но вече е построено, след това е спряно. Приел съм всички санкции на държавата за това, че незаконно съм построил, но се стремих доколкото може, във времето, за което трябва да стане да е максимално законно, и максимално защитено като инвестиция, с други думи да няма законова форма, по която да бъде съборено".

През януари 2004 година със заповед на министъра на земеделието е извършена замяна, в резултат на която Гео Дундаров става законен собственик на терена от държавния горски фонд, който вече е застроил. В края на миналата и началото на тази година бизнесменът закупува още два парцела и вече притежава по-голямата част от земята, върху която се намират незаконните му строежи. При последната проверка, която е извършена в края на миналата година, констатираните незаконни постройки са общо 13, сред тях и масивна сграда, предназначена за хотел.

По 11 от констативните актове са направени предложения за образуване на административно производство за премахване на незаконни строежи. Към премахване може да се пристъпи само, ако от общината дадат категорично становище, че постройките не подлежат на узаконяване.

Преди близо 3 години Законът за устройство на територията бе променен така, че се даде възможност за узаконяване на всички незаконни строежи, издигнати до юли 2003 г. Дундаров се е възползвал от даденото му по закон право и е подал молби за узаконяване на част от построеното. То се намира на по-малко от 500 метра от брега на язовир Йовковци и попада във втория пояс на санитарно-охранителната зона на водоема.

Петя Маринова, директор на РИОКОЗ- Велико Търново

"Следва да се подчертае, че това е един язовир с много добри самопречистващи възможности и по тази причина засега няма замърсяване. Но при едно разширяване, бъдещо ползване, разширяване на тези дейности вече никой не може да гарантира, че няма да има замърсяване".

Гео Дундаров

"Мога да кажа, че не сме ние тези, които разграждаме тези къщи и мога да кажа, че говорейки със собствениците, тези, които познаваме, имам добри отзиви, че откакто ние сме в тази гора и вършим нашата дейност, която в никакъв случай не е свързана с кражби или нещо свързано с тези къщи, или ограничаване на достъпа до тях, хората са по-спокойни, никой не им краде, не намират къщата си на другия сезон разбита".

Стоян Духлев от заличеното с. Шишковци

"Селото ни беше 15 къщи, събориха ги до дъно, камъните извадиха и как, кой му разреши на този човек да се настани там, не знам".

Йордан Иванов

"Как си отивам нагоре, пресрещат ме, къде ще отиваш. Отивам си на родното място. Вика, по-набързо и се връщай. Е как по-набърже, да отида да се допра до вкъщи и да се върна".

Бай Стоян Георгиев

"Бариери са сложили, бариери, пътищата всичко са спрени. Туй не е държава, за мене не е държава, туй е държава в държавата".

В периода 2002-2003 година в района се появяват десетки бариери, придружени с предупредителни табели. Част от тях са на междуселските пътища в района.

Гео Дундаров

"Охранители, казахте, нямам формулирана охранителна дейност в района. Просто събота и неделя, когато се очаква много по-голям приток на външни хора, много по-голяма вероятност за бракониерство, не само ловно, което касае нас, но и косвено подпираме бракониерството в другите области. Идват момчета от София, които са 2 момчета от София, през събота се въртят с други 2 момчета, обикалят района и показват. Не ограничават, искам да ме разберете много правилно, не ограничават никакъв достъп до нищо, никъде в гората, просто показват, че каквото става ще бъде видяно".

Йордан Иванов

"Винаги си пресрещнат. Лятос отидох да бера къпини, там на едно място, да направя компоти. С джипа додоха и ме намериха. Какво търсиш тука? Какво търся, ей, чантата с капините, една найлонка нося с къпини. Добре, добре, много, много не се мяркай тука".

Йордан Стефанов

Отиваме да занесем плодовете до колата и гледаме двама конника, и ние кат отидохме и те викат какво правите тука. Казахме, че дойдохме да си наберем, тоз имот е бащин. Те казват, докажете, че е ваш имота. Ще стоите, вика тука, ще дойде щефа ще се разберете с него. И тоз като дойде нито да каже нещо какво правите тука, ами направо се нахвърля и удари по една бухалка на момчетата, те момчетата тамън бяха изкарали казарма и взе да бие по колата вика махайте се оттука, да не се сте стъпвали повече тука".

Гео Дундаров

Момчетата, за които може би става дума, са добре сложени физически. Когато непознат човек, с една физика те спре и те попита какво правиш или добър ден, може да минава и съвсем друг диалог- накъде е това и накъде е онова, разговорът да е много по-общ от конкретната тема - махайте се, не правете нищо тука. Това довежда до различно от ежедневното, което се случва всеки ден. Плюс това, че сме непознати, плюс това, че момчетата не им се усмихват, и не се целуват по пътя, а просто става една служебна среща, въпросът се интерпретира в агресия или нещо друго много страшно и въобще".

Надко Найденов, директор на Държавно лесничейство "Елена"

"С Гео Дундаров проблем според мен няма. Това е лице, което е управител на фирма "Гимел", с която държавно лесничейство Елена за периода 2004-2005 г. беше сключило договор за организиран ловен туризъм. По отношение на договорите смятам, че няма притеснение относно тяхното изпълнение, както от финансова гледна точка, така и по отношение на изискванията, които има в клаузите на договора".

Румен Хараланов, директор на Държавно лесничейство "Буйновци"

"На територията на лесничейството Гео Дундаров има сключен договор от 2003 г. и до ден днешен е перфектен по изпълнението на договора си, като плащания, мероприятия, които е извършил в горите са били на нужното ниво".

На връх Трифон Зарезан миналата година съпругът на баба Рада е респектиран от служители на Дундаров, защото го заподозрели в бракониерство.

Рада Стоянова от с. Драгийци

Двама с коне. минават и ме попитаха: "Къде е бай Стефан?". Аз им казах бай Стефан изпряга коня в съседния двор. И като мисля, че те са хора, напалих печката, нагласих да ги поканя да се стоплят. Минаха 10 минути, минаха 15 минути, не идат. Викам, чакай да видя защо се забавиха тез хора. Единият не мърда от коня, пък другия си свършил работата. Хваща го и го прехвърля през вратника тука гърба му, хваща му яката на ризата и почва да я връти, да го души, тука от ухото му тече кръв целия облян".

Гео Дундаров

Не знам за физически контакт между мои хора, които ви казвам, че са доста здрави и дядо. Вероятно хората са 3-4-ма, а дядото е един, значи много недостойно е въобще да се случи. Моите хора доколкото ги познавам не правят такива неща и няма как да ги направят".

Рада Стоянова от с. Драгийци

"Той Стефан тука увъртян, усукан, синьо тука гърлото му надолу, където са го стискали, единия".

Гео Дундаров

"Това не виждам защо трябва да се случва, няма логика да се случва. Има много други дядовци, които си ходят съвсем нормално и никой на коне не ги среща".

През 2002 година Гео Дундаров е приет за член на една от местните ловни дружинки. Договаря се с ловците да ползва две от ловните им полета срещу задължението да поеме изцяло за своя сметка грижите за дивеча. Взаимноизгодното сътрудничество, твърдят ловците, трае само година".

Димитър Демиев, от ловна дружинка Тодювци

"Ние сме си виновни, дружинката, че го приехме за член, като уговорката беше съвсем друга, но малко по-малко стана така, че полетата си ги присвои. Забрани ловуването. Ще ви дам един пример. 2004 г. заместник-председателя Христо Маринов, той не присъства тука, вади, разбрахме се, ще вади бележки за двете полета - едното се казва Драгийци, другото се казва Замановци. И отива в четвъртък вади бележките, някой от горското уведомява Гео, и в петък Христо тръгва на работа, на главната улица със бухалките го пребиха, само дет не го убиха. Това е само зарад това, че беше извадил бележките за тия две ловни полета".

Гео Дундаров

"Не знам, но тези неща, които са се случили, без връзка с нашата дейност, и на места, различни от местата, на които всички знаят проявяме тая дейност, и се приписват на мен, едва ли не доказано аз съм го извършил и по неизвестно какъв телепатичен начин съм разбрал, че този човек има лоши намерения към мене15:55. Просто няма как да се свърже с логиката, която в действителност се състои на терена".

Цветан Цветанов, член на ловната дружинка в Гърдевци

"Има бити хора от нашата ловна дружинка - трима души, лично от Гео Дундаров и от неговите хора. Хората отиват на лов, на редовен ловен излет, с автомобил се качват до рисова стена, в района на картофената нива, биват спрени от един конник, който ги пита какво правят тука, когато казват, че отиват на лов, той казва: Сега ще се обадим на шефа и ще видим за какъв лов става въпрос и след малко идват 4-ма души от един джип, Събарят ги на земята, започват да ги ритат, да ги влачат по земята, включително и тази жена, пушките им биват счупени, колата бива начупена".

Гео Дундаров

"Някаква версия се казва, толкова години назад, аз нямам спомен за такова нещо, но ако толкова много хора са видели случай на побой, въобще защо не постъпиха законно, да кажат, да се оплачат, да посочат кой ги е бил".

Цветан Цветанов

"Дундаров ги заплашва, че ако тази работа се разчуе, ще се случи нещо с децата им, защото знае къде учат децата им".

Гео Дундаров

"Не ми се е случвало такова нещо, не съм заплашвал никого, по никакъв повод. Ако нещо се тълкува така е станало без моето съзнателно действие".

Съзнателното действие на всички, за които в Елена се говори, че са сериозно пострадали, обаче е едно: да мълчат. Служителката в лесничейството и заместник-председателят на дружинката не само не са подали жалби, но и официално твърдят, че реалността е точно обратната на това, за което иначе всички в района говорят. Христо Маринов, за когото цяла Елена е убедена, че е пребит заради спора за ловните полета, в показанията си пред следовател заявява, че най-вероятно побоят над него е свързан с "работата му на финансов ревизор". Случаят със служителката в лесничейството, която е малтретирана в присъствието на съпруга си и още двама мъже, не е по-различен.

Надко Найденов, директор на Държавно лесничейство "Елена" : Връщам нещата назад, да, чух го това нещо, проведох разговор с нея, тя категорично отказа да говорим на тая тема и да има някакво разследване или нещо подобно".

Полк. Кънчев, началник на РПУ-Елена

"Аз знам за трима човека, обаче никой при мене официално не е дошъл да ми го заяви това нещо. Това го научавам няколко дни след като е станало това нещо и по моя инициатива съм си правил среща с тия господа, обаче никой не желае да се подава жалба да се извършва проверка и да се прави някакво разследване. Единственият случай, по който има подадена жалба и в момента тече разследване, е от преди няколко седмици. Тогава горски стражар от лесничейството в Буйновци, пътуващ заедно със свой приятел, е засечен в гората от 4-ма охранители на Дундаров. Според горския стражар човекът е спрян автомобила им, нанесен им е побой и са ограбени, вземати са им вещи, пушки, раници и други вещи".

Дундаров

"Според мене няма такъв случай на такъв тежък побой, такива физически съприкосновения. Но се касае явно и съм сигурен за бракониерска проява. Хората са били със заредено оръжие, около тях, карали са кола, имали са боен фар, часа е било 1 през нощта, което безспорно е бракониерска проява".

Петър Петров, бивш служител в РДВР-Велико Търново

"Една сутрин си спомням, на работа бяхме в дежурната стая на РПУ-Елена. Началникът на районното беше излязъл, щяха да извършват проверка , мисля, че за незаконно оръжие във владенията на Гео Дундаров. И значи в един момент, ние после го научаваме това - те стигат там някъде, в колата на Гео Дундаров е бил апелативния прокурор на Пловдив Росен Димов, който казва: Чакайте малко, сега ще оправиме нещата много бързо. Вдига джи ес ем-а, звъни, и в дежурната част на РПУ се обажда директорът, тогава директорът на ДНСП, сега главния секретар на МВР ген. Илия Илиев. Дежурният на РПУ-Елена може да каже какво, ама изтърва слушалката и почва да се търси началника на районното и докато го намерят - чудо. Цялата операция беше провалена, върната, и доколкото разбрахме е била прекратена, по не знайни причини".

Гео Дундаров

"Аз познавам много хора в човешки аспект Аз познавам Росен Димов, като ловеца Росен Димов. Не искам да се интерпретира въпроса по някакъв друг начин. Никога никой не е осуетявал проверка, винаги са влизали, не само в случая, в който визирате най-различни. не знам за кой случай става дума, че са прекратили, защото винаги проверките са се състояли и точно Росен Димов не е присъствал на никаква проверка".

Росен Димов, апелативен прокурор на Пловдив

"Преди 2 години там бях официално поканен на лов, имаше една проверка от полицаите на пътя, мисля, че оръжието проверяваха, всичко си беше наред и това беше. Няма как да се прекрати тази проверка, няма как да се прекрати".

Полк. Кънчев

"Ние тогава си продължихме проверката, проверихме и други ловци така, че никой не ни е пречил. Никой не ми е въздействал, абсолютно".

Генерал Илиев също бе категоричен, че не се е обаждал в Елена и нищо не е разпореждал, както и че въобще не познава Дундаров.

Йордан Бакалов, председател на парламентарната комисия по петиции и жалби на гражданите

"С бездействието си институциите са доказали, че действително има нещо. С това, че никой не е взел абсолютно никакви мерки и случая да се разпространи чак дотам да си направи вилно селище, да има 15 незаконни постройки, да има 36 незаконни бариери, това определено означава, че на определени нива и то на високите има корупция. Да се подпише един такъв договор с фирмата на Гео Дундаров също".

Преди няколко седмици парламентарната комисия по жалби и петиции на гражданите излезе с решение за премахване на незаконните строежи и бариерите в района на Елена. Препоръча, също така, на Националното управление по горите, което е под шапката на Министерството на земеделието да не подновява договорите на Дундаров.

Йордан Бакалов

"При положение, че в България има 68 такива договори, подписани, а проблем има само с един, съвсем нормално е тези договори да бъдат преразгледани ии непродписани. А това, че примерно министърът на земеделието, неговата съпруга по едно стечение на обстоятелствата работи точно в тази фирма, може би и това е основание да кажат, че не мога да ги преразгледат и отново ще ги подпишат".

Гео Дундаров

"Юрмюз Кабил започва работа, без въобще да я познавам, започва работа като редови агроном, на конкурс се явява и печели на база на познанията си по конкурсните условия. Това става 1999 година в Русе, без въобще аз да съм чувал коя е тая жена. Нихат го познавам като министър, нямам бизнес отношенияя с този човек, нямам дори и приятелски, познаваме се просто като хора, аз познавам много хора. Според мен въпросът се интерпретира страшно неправилно,. взима се формулата за някакви познавания, независимо, че в годините въобще не съвпадат, пренася се към някаква формула за евентуални печалби. Аз ви казвам, че това е точно обратното."

Както вече ви съобщихме в Би Ти Ви новините, преди дни Апелативната прокуратура във Велико Търново разпореди бариерите в района на Елена да бъдат премахнати. В опит да подобри отношенията си с местното население Гео Дундаров декларира, че сам ще вдигне загражденията.

Във връзка със случващото се в Балкана са заведени 3 дознания. Следващите месеци ще покажат какъв ще е резултатът от тях и до каква степен хората в Елена ще получат отговори на въпросите си.

Още в "bTV Репортерите"

Link to post
Share on other sites
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Не се взимай толко де нали все пак сме колеги в лова няма кат няма брат.Всички сме еднакви там.Просто говорите глупости от време на време.

Тъй като съм от този край колега-прекалено е хубава новината за да се окаже вярна...

Posted Images

Кога в "БТВ - Репортерите?

Link to post
Share on other sites

То този репортаж го даваха преди повече от година.

За това време сигурно вече има китайска стена около вилаета.

Остава едната утеха, че като влезат в окуляра всички са равни.

Link to post
Share on other sites
То този репортаж го даваха преди повече от година.

За това време сигурно вече има китайска стена около вилаета.

Остава едната утеха, че като влезат в окуляра всички са равни.

Да де само дето окуляра е при тях, те имат хора за всичко, даже готови да влязат в затвора !

Защо не дават развитие някакво след този репортаж.......

Сигорно защото отговорните другари се правят че не са го гледали ...!!!

Link to post
Share on other sites

Нищо лично serafimof82 ,но темата я има вече във форума с доста писано по нея ,търси по внимателно !

http://www.nalov.com/forum/index.php?showtopic=477"]undefined[/url]

Не знам мое мнение е ,че въобще не трябва да се занимаваме с подобни ................... .

Link to post
Share on other sites
Нищо лично serafimof82 ,но темата я има вече във форума с доста писано по нея ,търси по внимателно !

http://www.nalov.com/forum/index.php?showtopic=477"]undefined[/url]

Не знам мое мнение е ,че въобще не трябва да се занимаваме с подобни ................... .

Извинявъм ти се лично несъм я видял че има същата тема...................................

Link to post
Share on other sites
Извинявъм ти се лично несъм я видял че има същата тема...................................

Няма лошо нали сме за това да си помагаме и учиме един от друг,нека модераторите да ги обединят .

Наслука и :D

Link to post
Share on other sites

Ми щото са кротки хорицата по оня край затова го търпят това гомно Дундаров,щот не легнат на пусия нощем и да им хфърлят по едни дремки на копоите му и като гътнат двама трима ще си седнат на дирниците!!!Що не го направят това из Пловдивско и Родопите да видите или гората ще му запалят или ще го гази влака много яко!Ще бие това мекере стари и беззащитни хора и после по телевизията го дава хрисим и херувим подлеца му гаден!!!

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

какво се случи с тоя наглец има ли някакво развитие или си продължава да си прави каквото си иска

Link to post
Share on other sites
какво се случи с тоя наглец има ли някакво развитие или си продължава да си прави каквото си иска

Случва се "Кучетата лаят-кервана си върви" -- нали суматими ГОЛЕМЦИ ходят да "ловуват" при тоя Гео .......

Link to post
Share on other sites
Случва се "Кучетата лаят-кервана си върви" -- нали суматими ГОЛЕМЦИ ходят да "ловуват" при тоя Гео .......

Преди следващите избори нищо няма да се случи,все пак Гео е само един бушон......!

Link to post
Share on other sites

Май прасетата,които били изловени и пуснати в заградените площи били толкова много,че взели да умират от глад и да се самоизяждат...

Link to post
Share on other sites

Колеги незнам земите на това стопанство на кого са и как са придобити но ако аз имах част от тази земя щях да я подаря на човека,защото това което е направил там е неземно красиво.Вярно е че ние няма да можеме да си позволиме да сме там на лов но късмета,таланта и шанса ми ми позволи да отида веднъж на лов там.(Награда от БГ Ловец) и останах изумен от това което видяха очите ми.Уважавам всички хора и техните имоти за това казвам че незнам как са придобити но дори и така да е мястото не може да се отрече че е красиво.

Ето и малко снимки да се обедите.

post-2028-1211635033_thumb.jpg

post-2028-1211635044_thumb.jpg

post-2028-1211635051_thumb.jpg

post-2028-1211635059_thumb.jpg

post-2028-1211635065_thumb.jpg

post-2028-1211635070_thumb.jpg

post-2028-1211635089_thumb.jpg

post-2028-1211635096_thumb.jpg

post-2028-1211635102_thumb.jpg

post-2028-1211635108_thumb.jpg

post-2028-1211635114_thumb.jpg

post-2028-1211635120_thumb.jpg

post-2028-1211635126_thumb.jpg

post-2028-1211635132_thumb.jpg

post-2028-1211635138_thumb.jpg

post-2028-1211635144_thumb.jpg

post-2028-1211635152_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
Ми щото са кротки хорицата по оня край затова го търпят това гомно Дундаров,щот не легнат на пусия нощем и да им хфърлят по едни дремки на копоите му и като гътнат двама трима ще си седнат на дирниците!!!Що не го направят това из Пловдивско и Родопите да видите или гората ще му запалят или ще го гази влака много яко!Ще бие това мекере стари и беззащитни хора и после по телевизията го дава хрисим и херувим подлеца му гаден!!!

Еи това е истината. :D

Link to post
Share on other sites
Само с едно съм съгласен с колегата-че всичко е направено с много вкус,но...с цената на какво!?

На много средства, ако някой си мисли, че това се избива от ловно-стопанска дейност....много се лъже!

Link to post
Share on other sites

Нали имаше някаква комисия която разследва незаконно придобито имущество.../с неизвестно откъде взети пари/ ...... проф. С.Кушлев и е шеф.... той даже по-преди беше шеф в БЛРС .... що не провери Гео Дундаров....

Link to post
Share on other sites
Нали имаше някаква комисия която разследва незаконно придобито имущество.../с неизвестно откъде взети пари/ ...... проф. С.Кушлев и е шеф.... той даже по-преди беше шеф в БЛРС .... що не провери Гео Дундаров....

Трудно се проверява човек като си му седнал на трапезата и ти плаща масрафите.....въобще съществуването и ползите за държавата от тази комисия са много съмнителни по едно време бюджета на въпросната комисия похарчен за заплати беше много по голям от събраните от нея приходи.

Link to post
Share on other sites
Колеги незнам земите на това стопанство на кого са и как са придобити но ако аз имах част от тази земя щях да я подаря на човека,защото това което е направил там е неземно красиво.Вярно е че ние няма да можеме да си позволиме да сме там на лов но късмета,таланта и шанса ми ми позволи да отида веднъж на лов там.(Награда от БГ Ловец) и останах изумен от това което видяха очите ми.Уважавам всички хора и техните имоти за това казвам че незнам как са придобити но дори и така да е мястото не може да се отрече че е красиво.

Ето и малко снимки да се обедите.

enco, дано си изкарал приятно.

Няма спор, че е красиво и добре направено, но на каква цена?

Не говоря за парите, те най-вероятно не са негови.

Ако тази красота е направена чрез нарушаване на законите, заграбване на земите, побоища и други подобни, то ебати красотата феодална.

То и през феодализма всеки феодал се е съобразявал със законите в държавата.

Чудя се и на акъла на местните.

Уж балканджии хора, пък няма кой една пушка да му хвърли на идиота.

Link to post
Share on other sites

Както казах и аз съм съгласен с тезата,че земите може би са придобити по еди какъв си начин.Няма спор,че има скандали по този въпрос,а може би всичко е просто потушено.Щом хорицата си траят явно са им затворили устата с нещо.Я пари я друго незнам.Но според мен ако хората негодуваха толко колкото ние говорим щяха да си вземат решението и да се оправят,ако не са се оправили вероятно по някакъв начин.Това обаче е без значение в случая,защото нещата са действителни и щом съществуват ще съществуват и занапред.След като никой не се хваща за това място там явно нещата са опечени вече по някакъв начин ифакт е едно прекрасно място.

Не се явявам защитник на това място или рекламен агент,а просто гледам реално на нещата.

Случая е подобен на следната ситуация.

Преди време като карах курсовете за шофьор инструктора ми каза следното:

-Виш сега приятелю,сега караш по закон за да свикнеш с него но знай,че в деиствителност на пътищата не се кара така и е съвсем различно за това не гледаи какво пише в закона а мисли реално и гледай каква е действителността на улицата.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.